Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

„Promienne oczy” Jehowy badają wszystkich

„Promienne oczy” Jehowy badają wszystkich

„Promienne oczy [Jehowy] badają synów ludzkich” (PS. 11:4).

1. Jakie osoby bardzo sobie cenimy?

CO MYŚLISZ o kimś, kto się tobą szczerze interesuje? Jest gotowy uczciwie wyrazić swoją opinię, ilekroć go o to poprosisz, a w razie potrzeby nie odmawia pomocy i życzliwie udziela ci cennych rad (Ps. 141:5; Gal. 6:1). Zapewne bardzo sobie cenisz takie osoby, prawda? Właśnie tacy są Jehowa i Jego Syn. Interesują się nami bardziej niż jakikolwiek człowiek, i to z całkowicie niesamolubnych pobudek — zależy Im, byśmy ‛mocno się uchwycili rzeczywistego życia’ (1 Tym. 6:19; Obj. 3:19).

2. Jak dalece Jehowa interesuje się swymi sługami?

2 Psalmista Dawid tak się wypowiedział na temat zainteresowania okazywanego nam przez Jehowę: „Jego oczy patrzą, jego promienne oczy badają synów ludzkich” (Ps. 11:4). A zatem Bóg nie tylko się nam przygląda, ale wręcz nas bada. Dawid napisał też: „Zbadałeś moje serce, nocą dokonałeś przeglądu (...); stwierdzisz, że nic nie knułem” (Ps. 17:3). Zdawał więc sobie sprawę z tego, jak bardzo Jehowa się nim interesuje. Wiedział również, że gdyby pielęgnował grzeszne myśli lub knuł niecne plany, sprawiłby tym Bogu ból i zasłużyłby na potępienie. Czy dla ciebie Jehowa jest tak samo realny?

Jehowa widzi serce

3. W jaki zrównoważony sposób Jehowa reaguje na przejawy naszej niedoskonałości?

3 Jehowę interesuje przede wszystkim nasz wewnętrzny człowiek — stan naszego serca (Ps. 19:14; 26:2). Jest miłosierny i nie skupia się na drobnych niedociągnięciach. Na przykład kiedy Sara, żona Abrahama, w rozmowie ze zmaterializowanym aniołem zaczęła się wypierać tego, co zrobiła, posłaniec Boży dostrzegł, że jest wystraszona i zawstydzona, ograniczył się więc do delikatnego skarcenia (Rodz. 18:12-15). A gdy patriarcha Hiob „swoją duszę uznawał za prawą, a nie Boga”, Jehowa nie wstrzymał swego błogosławieństwa, ponieważ wiedział, że Hiob wiele wycierpiał z ręki Szatana (Hioba 32:2; 42:12). Jehowa nie rozgniewał się też na wdowę z Carefat za szczere słowa, które wyrzekła do proroka Eliasza. Rozumiał, że jest pogrążona w rozpaczy z powodu utraty jedynego dziecka (1 Król. 17:8-24).

4, 5. Jak Jehowa okazał względy Abimelechowi?

4 Ponieważ Jehowa bada serca, okazuje wyrozumiałość również niewierzącym. Pomyślmy, jak postąpił z Abimelechem, królem filistyńskiego miasta Gerar. Władca ten, nieświadomy, że Sara ma męża, sprowadził ją do siebie z zamiarem wzięcia jej za żonę. Ale zanim do tego doszło, Jehowa powiedział mu we śnie: „Ja również wiem, że uczyniłeś to w uczciwości swego serca, i ja też powstrzymałem cię od zgrzeszenia przeciwko mnie. Właśnie dlatego nie pozwoliłem ci jej dotknąć. Lecz teraz zwróć żonę owego mężczyzny, bo jest on prorokiem i będzie błagał za tobą. Pozostań więc przy życiu” (Rodz. 20:1-7).

5 Jehowa z pewnością mógł obejść się surowiej z tym czcicielem fałszywych bóstw. Dostrzegł jednak, że nie kierował się on  nieszczerymi pobudkami, i łaskawie wyjaśnił mu, jak uzyskać przebaczenie i pozostać przy życiu. Czy nie pragniesz oddawać czci takiemu Bogu?

6. Jak Jezus naśladował swego Ojca?

6 Jezus doskonale naśladował swego Ojca, dopatrując się u swych uczniów dobra i chętnie im wybaczając (Marka 10:35-45; 14:66-72; Łuk. 22:31, 32; Jana 15:15). Postawa Jezusa harmonizowała z jego słowami zanotowanymi w Ewangelii według Jana 3:17: „Bóg posłał swego Syna na świat nie po to, żeby osądził świat, ale żeby świat został przez niego wybawiony”. Miłość, którą nas darzą Jehowa i Jezus, jest głęboka i niezmienna. Świadczy o niej Ich pragnienie, byśmy uzyskali życie (Hioba 14:15). Ta miłość wyjawia, dlaczego Jehowa nas bada, w jaki sposób na nas patrzy i do czego pobudza Go to, co widzi (odczytaj 1 Jana 4:8, 19).

Badani oczami miłości

7. Czym kieruje się Jehowa, gdy nas bada?

7 Jakże krzywdzący byłby pogląd, że Jehowa patrzy na nas z nieba niczym niewidzialny policjant, usiłując nas przyłapać na jakimś grzechu! To Szatan jest cynicznym oskarżycielem (Obj. 12:10). Potrafi fałszywie przypisywać nam niewłaściwe pobudki! (Hioba 1:9-11; 2:4, 5). Zwracając się do Boga, psalmista napisał: „Gdybyś na przewinienia zważał, Jah, Jehowo, któż by się ostał?” (Ps. 130:3). Odpowiedź na to pytanie jest oczywista (Kazn. 7:20). Jehowa przygląda się nam łaskawym, życzliwym okiem troskliwego ojca, któremu zależy na tym, by chronić swe dzieci przed niebezpieczeństwem. Ostrzega nas przed skutkami naszej niedoskonałości i słabościami, pod wpływem których moglibyśmy wyrządzić sobie krzywdę (Ps. 103:10-14; Mat. 26:41).

8. Jak Jehowa szkoli i karci swoich sług?

8 Bóg daje wyraz swej miłości, zapewniając nam wskazówki i karcenie za pośrednictwem Biblii oraz publikacji udostępnianych przez „niewolnika wiernego i roztropnego” (Mat. 24:45; Hebr. 12:5, 6). Dał nam też pomoc w postaci zboru chrześcijańskiego oraz usługujących w nim „darów w ludziach” (Efez. 4:8). Ponadto zwraca uwagę na to, jak reagujemy na Jego ojcowskie szkolenie, i jest gotów dalej nas wspierać. W Psalmie 32:8 czytamy: „Obdarzę cię wnikliwością i pouczę cię o drodze, którą masz iść. Udzielę ci rad, mając oko zwrócone na ciebie”. Jakież to zatem ważne, byśmy zawsze słuchali Jehowy! Pokornie uznawajmy Go za kochającego Nauczyciela i Ojca (odczytaj Mateusza 18:4).

9. Jakich postaw powinniśmy unikać i dlaczego?

9 Nie możemy nigdy dopuścić, by nasze serce zatwardziła pycha, brak wiary lub „zwodnicza moc grzechu” (Hebr. 3:13; Jak. 4:6). Takie wady często pojawiają się, gdy ktoś pielęgnuje niezdrowe myśli lub pragnienia. Może dojść do tego, że zacznie odrzucać rady biblijne. Co gorsza, może zhardzieć do tego stopnia, że stanie się nieprzyjacielem  Boga (Prz. 1:22-31). Przyjrzyjmy się historii Kaina, pierworodnego syna Adama i Ewy.

Jehowa widzi wszystko i zgodnie z tym działa

10. Dlaczego Jehowa odrzucił ofiarę Kaina i jak on na to zareagował?

10 Gdy Kain i Abel przynieśli Jehowie swoje ofiary, On zwrócił uwagę przede wszystkim na ich pobudki. Uznał ofiarę, którą z wiarą złożył Abel, ale na ofiarę Kaina, w jakiś sposób świadczącą o braku wiary, nie spojrzał przychylnie (Rodz. 4:4, 5; Hebr. 11:4). Kain nie wyciągnął z tego odpowiednich wniosków i nie zmienił nastawienia; wręcz przeciwnie, zaczął pałać gniewem na swego brata (Rodz. 4:6).

11. Jak Kain pokazał, że jego serce jest zdradliwe, i czego się z tego uczymy?

11 Jehowa dostrzegł, że z Kainem dzieje się coś złego, i życzliwie uświadomił mu, że jeśli będzie postępował właściwie, zostanie wywyższony. Niestety, Kain zignorował radę Stwórcy i zamordował swego brata. O tym, że jego serce było niegodziwe, świadczyła również bezczelna odpowiedź na pytanie Boga: „Gdzie jest Abel, twój brat?”. Kain odburknął: „Nie wiem. Czyż jestem stróżem mego brata?” (Rodz. 4:7-9). Serce bywa więc bardzo zdradliwe — może nawet skłonić do zlekceważenia bezpośredniej rady Boga! (Jer. 17:9). Wyciągajmy wnioski z takich zdarzeń i bezzwłocznie odrzucajmy wszelkie niewłaściwe myśli i pragnienia (odczytaj Jakuba 1:14, 15). Ceńmy wskazówki oparte na Piśmie Świętym i uważajmy je za wyraz Bożej miłości.

Żaden grzech nie ukryje się przed Jehową

12. Jak Jehowa reaguje na przewinienia?

12 Niektórzy mniemają, że jeśli nikt nie widzi ich złego postępowania, to ujdzie im ono płazem (Ps. 19:12). W rzeczywistości jednak nie ma czegoś takiego jak ukryty grzech. „Wszystko jest obnażone i zupełnie odsłonięte dla oczu Tego, któremu mamy zdać rachunek” (Hebr. 4:13). Jehowa jest Sędzią, który bada nasze najskrytsze pobudki i reaguje na przewinienia w sposób odzwierciedlający doskonałą sprawiedliwość. To „Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu oraz obfitujący w lojalną życzliwość i prawdę”. Ale „nie pozwoli ujść bezkarnie” komuś, kto ‛rozmyślnie trwa w grzechu’ i perfidnie knuje zło (Wyjścia 34:6, 7; Hebr. 10:26). Wyraźnie ukazują to przykłady Achana oraz Ananiasza i Safiry.

13. Jak niewłaściwy sposób myślenia popchnął Achana do grzechu?

13 Achan złamał zakaz dany przez Boga — przywłaszczył sobie łup z Jerycha i ukrył go w namiocie, zapewne za wiedzą i zgodą swej rodziny. Gdy ten występek został ujawniony, okazało się, że Achan zdawał sobie sprawę z wagi popełnionego czynu, powiedział bowiem: „Zgrzeszyłem przeciw Jehowie” (Joz. 7:20). Podobnie jak u Kaina, rozwinęło się w nim niegodziwe serce. W jego wypadku przyczyną potknięcia była chciwość, która popchnęła go do oszustwa. Łupy zdobyte w Jerychu należały do Jehowy, więc Achan tak naprawdę okradł Boga. Grzech ten drogo kosztował jego samego i jego rodzinę (Joz. 7:25).

14, 15. Dlaczego Ananiasz i Safira ściągnęli na siebie gniew Boży i czego to nas uczy?

 14 Ananiasz i jego żona Safira należeli do zboru chrześcijańskiego w Jerozolimie. Po dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. założono fundusz przeznaczony na zaspokajanie potrzeb nowych braci z dalekich stron, którzy na jakiś czas zatrzymali się w mieście. Środki te pochodziły z dobrowolnych datków. Ananiasz sprzedał swoje pole i ofiarował część pieniędzy. W porozumieniu z żoną twierdził jednak, że przekazali na ten cel całą uzyskaną sumę. Niewątpliwie oboje chcieli zdobyć szczególne poważanie wśród członków zboru. Ale dopuścili się oszustwa. Jehowa w nadprzyrodzony sposób odsłonił ich winę apostołowi Piotrowi, który zdemaskował występek Ananiasza. Człowiek ten natychmiast upadł i skonał. Wkrótce potem taki sam los spotkał Safirę (Dzieje 5:1-11).

15 Ananiasz i Safira nie byli ofiarami chwilowej słabości. Postąpili obłudnie, a potem kłamali, by wprowadzić w błąd apostołów. Co gorsza, ‛postąpili fałszywie wobec ducha świętego i Boga’. Reakcja Jehowy nie pozostawia wątpliwości, że jest On gotowy chronić zbór przed obłudnikami. Doprawdy, „straszliwa to rzecz wpaść w ręce Boga żywego”! (Hebr. 10:31).

Zawsze zachowuj nieskazitelność

16. (a) Jak Szatan usiłuje skalać sług Bożych? (b) Jakie metody Szatana dostrzegasz w swoim otoczeniu?

16 Szatan robi wszystko, co może, by nas sprowadzić na złą ścieżkę i pozbawić uznania Bożego (Obj. 12:12, 17). Jego złe zamiary są wyraźnie widoczne w dzisiejszym świecie, owładniętym obsesją na punkcie seksu i przemocy. Łatwo dostępna jest pornografia — wystarczy chociażby włączyć komputer. Obyśmy nigdy nie poddali się Szatanowi. Bądźmy równie zdecydowani jak psalmista Dawid, który oświadczył: „Postępować będę roztropnie, w sposób nienaganny. (...) Będę w swym domu chodził w nieskazitelności mego serca” (Ps. 101:2).

17. (a) Dlaczego Jehowa odsłania ukryte grzechy? (b) Na co powinniśmy być zdecydowani?

17 Obecnie Jehowa nie demaskuje w cudowny sposób rażących grzechów ani oszukańczego zachowania, jak to niekiedy robił w przeszłości. Widzi jednak wszystko, a w swoim czasie i w wybrany przez siebie sposób wydobywa ukryte występki na światło dzienne. Paweł powiedział: „Grzechy niektórych ludzi są jawne dla wszystkich i od razu prowadzą do osądzenia, ale jeśli chodzi o innych, ich grzechy później również wychodzą  na jaw” (1 Tym. 5:24). Do odsłonięcia czyichś przewinień pobudza Jehowę miłość. On miłuje zbór i troszczy się o jego czystość. Ponadto okazuje miłosierdzie tym, którzy ulegli grzechowi, ale teraz zdobywają się na szczerą skruchę (Prz. 28:13). Dlatego służmy Jehowie niepodzielnym sercem i dawajmy odpór wszelkim szkodliwym wpływom.

Służ Bogu sercem niepodzielnym

18. Jakie uczucia do Boga rozbudzał w swoim synu król Dawid?

18 Król Dawid zachęcał swego syna Salomona: „Znaj Boga twego ojca i służ mu sercem niepodzielnym i duszą radosną; bo Jehowa bada wszystkie serca i dostrzega każdą skłonność myśli” (1 Kron. 28:9). Dawid pragnął, by jego syn nie tylko wierzył w Boga. Chciał, aby cenił sobie żywe zainteresowanie, z jakim Jehowa przygląda się swoim sługom. Czy i ty je cenisz?

19, 20. Co zgodnie z Psalmem 19:7-11 pomogło Dawidowi zbliżyć się do Boga i jak możemy go naśladować?

19 Jehowa wie, że ludzie mający właściwe usposobienie będą się do Niego przybliżać i że pomoże im w tym znajomość Jego ujmujących przymiotów. Dlatego zachęca nas, byśmy poznawali Jego wspaniałą osobowość. Jak możemy to robić? Studiując Jego Słowo i doświadczając w swym życiu błogosławieństw (Prz. 10:22; Jana 14:9).

20 Czy codziennie z docenianiem i modlitwą czytasz Słowo Boże? Czy dostrzegasz, jaką wartość ma trzymanie się zasad biblijnych? (Odczytaj Psalm 19:7-11). Jeśli tak, to twoja wiara w Jehowę i miłość do Niego będzie się pogłębiać. A On się do ciebie przybliży i niejako będzie szedł z tobą, trzymając cię za rękę (Izaj. 42:6; Jak. 4:8). Dowiedzie swej miłości, obficie ci błogosławiąc i zapewniając duchową ochronę na wąskiej drodze prowadzącej do życia (Ps. 91:1, 2; Mat. 7:13, 14).

Jak byś odpowiedział?

• Dlaczego Jehowa nas bada?

• Co sprawiło, że niektórzy stali się wrogami Boga?

• Jak możemy pokazywać, że Jehowa jest dla nas realny?

• Co nam pomoże służyć Bogu sercem niepodzielnym?

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 4]

Jehowa obserwuje nas niczym troskliwy ojciec

[Ilustracja na stronie 5]

Jaką przestrogą jest dla nas historia Ananiasza?

[Ilustracja na stronie 6]

Co nam pomoże służyć Jehowie sercem niepodzielnym?