Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

„Raduj się żoną twej młodości”

„Raduj się żoną twej młodości”

„Raduj się żoną twej młodości (...) Czemuż to, mój synu, miałbyś się rozkoszować obcą kobietą?” (PRZYSŁÓW 5:18, 20).

1, 2. Dlaczego można powiedzieć, że romantyczna miłość męża i żony jest błogosławiona?

BIBLIA bez pruderii mówi o życiu płciowym. W Księdze Przysłów 5:18, 19 czytamy: „Niech twe źródło wody będzie błogosławione i raduj się żoną twej młodości, miłą łanią i uroczą kozicą. Niechaj zawsze upajają cię jej piersi. Obyś stale się rozkoszował jej miłością”.

2 Określenie „źródło wody” odnosi się do źródła zadowolenia seksualnego. Jest ono błogosławione, ponieważ romantyczna miłość oraz rozkosz płynąca ze współżycia z partnerem małżeńskim to dary od Boga. Jednakże taka zażyłość jest dopuszczalna tylko w obrębie małżeństwa. Dlatego Salomon, król starożytnego Izraela i pisarz Księgi Przysłów, pyta retorycznie: „Czemuż to, mój synu, miałbyś się rozkoszować obcą kobietą lub obejmować piersi cudzoziemki?” (Przysłów 5:20).

3. (a) Co przykrego spotyka wiele małżeństw? (b) Jak Bóg zapatruje się na cudzołóstwo?

3 W dniu ślubu mężczyzna i kobieta uroczyście przyrzekają sobie miłość i wierność. Niestety, wiele małżeństw rozpada się z powodu zdrady. Po przeanalizowaniu wyników przeszło 20 sondaży pewna badaczka stwierdziła, że „25 procent żon i 44 procent mężów miało stosunki pozamałżeńskie”. Apostoł Paweł ostrzegał: „Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani mężczyźni kładący się z mężczyznami (...) nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Koryntian 6:9, 10). Wyraźnie zatem widać, że Bóg uważa cudzołóstwo za poważny grzech i że Jego prawdziwi czciciele muszą się wystrzegać niewierności małżeńskiej. Co robić, by ‛małżeństwo było w poszanowaniu  u wszystkich, a łoże małżeńskie — niczym nie skalane’? (Hebrajczyków 13:4).

Strzeż się zdradliwego serca

4. W jaki sposób chrześcijanin mający partnera małżeńskiego mógłby bezwiednie związać się uczuciowo z kimś innym?

4 W dzisiejszym zdeprawowanym świecie mnóstwo ludzi ma ‛oczy pełne cudzołóstwa’ i jest ‛niezdolnych do zaniechania grzechu’ (2 Piotra 2:14). Świadomie angażują się w związki pozamałżeńskie. W wielu krajach kobiety pracują razem z mężczyznami, co stwarza podatny grunt dla romansów. Poza tym nawet najbardziej nieśmiałym osobom łatwiej jest nawiązać bliższe znajomości za pośrednictwem Internetu. W sidło takich kontaktów bezwiednie wpada mnóstwo mężów i żon.

5, 6. Jak pewna chrześcijanka uwikłała się w niebezpieczną sytuację i czego to nas uczy?

5 Rozważmy przeżycia chrześcijanki, którą nazwiemy Maria. Uwikłała się w sytuację, w której omal nie popełniła niemoralności. Jej mąż, niebędący Świadkiem Jehowy, nie okazywał rodzinie uczuć. Kilka lat temu Maria poznała jego współpracownika. Był bardzo uprzejmy i z czasem nawet zainteresował się jej poglądami religijnymi. „Okazał się taki miły i tak inny od mojego męża” — wspomina Maria. Wkrótce zrodziło się między nimi romantyczne uczucie. Chrześcijanka ta tłumaczyła sobie: „Przecież nie popełniam cudzołóstwa, a w dodatku on interesuje się Biblią. Może zdołam mu pomóc”.

6 Romantyczne uczucia mogły doprowadzić do cudzołóstwa, ale Maria w porę się opamiętała (Galatów 5:19-21; Efezjan 4:19). Odezwało się w niej sumienie, toteż zaczęła porządkować sprawy. Jej przeżycia wyraźnie potwierdzają, że „serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne” (Jeremiasza 17:9). Biblia zachęca każdego z nas: „Bardziej niż wszystkiego innego, czego należy pilnować, strzeż swego serca” (Przysłów 4:23). Jak możemy to robić?

‛Roztropny się kryje’

7. Jaka rada biblijna będzie ochroną przy udzielaniu pomocy komuś, kto przeżywa trudności małżeńskie?

7 Apostoł Paweł napisał: „Kto zatem myśli, że stoi, niech się strzeże, aby nie upaść” (1 Koryntian 10:12). A w Księdze Przysłów 22:3 czytamy: „Roztropny, ujrzawszy nieszczęście, kryje się”. Zamiast sobie wmawiać, że nic złego nie może ci się przydarzyć, staraj się zawczasu dostrzegać potencjalne niebezpieczeństwa. Na przykład nie stawaj się jedynym powiernikiem osoby płci odmiennej, która przeżywa trudności małżeńskie (Przysłów 11:14). Wyjaśnij, że takie kłopoty najlepiej jest omawiać ze współmałżonkiem, z dojrzałym chrześcijaninem tej samej płci, któremu zależy na  trwałości tego związku, lub ze starszymi w zborze (Tytusa 2:3, 4). Ci ostatni dają pod tym względem piękny przykład. Gdy któryś z nich musi porozmawiać w cztery oczy z chrześcijańską siostrą, robi to w miejscu publicznym, jak choćby w Sali Królestwa.

8. Na co trzeba zważać w pracy?

8 Poza tym w miejscu zatrudnienia i wszędzie indziej wystrzegaj się sytuacji mogących prowadzić do poufałości. Na pokusę może wystawiać na przykład praca po godzinach z przedstawicielem płci odmiennej. Swoją mową i postawą powinieneś wyraźnie dawać do zrozumienia, że jako osoba żonata (lub zamężna), nie zamierzasz angażować się w żaden inny związek. Pielęgnując zbożne oddanie, z pewnością nie zechcesz zwracać na siebie uwagi flirtowaniem bądź nieskromnym ubiorem czy wyglądem zewnętrznym (1 Tymoteusza 4:8; 6:11; 1 Piotra 3:3, 4). Jeżeli w miejscu pracy trzymasz zdjęcia współmałżonka i dzieci, będą one przypominać tobie i innym, jaką wartość ma dla ciebie rodzina. Nigdy nie prowokuj ani nawet nie toleruj czyichś umizgów (Hioba 31:1).

„Korzystaj z życia z żoną, którą kochasz”

9. Jaka reakcja łańcuchowa może sprawić, że kogoś zauroczy nowy związek?

9 Strzeżenie serca wymaga czegoś więcej niż tylko unikania niebezpiecznych sytuacji. Romantyczne uczucie do kogoś spoza małżeństwa mogłoby świadczyć o nieliczeniu się z potrzebami partnera. Być może żona jest stale lekceważona albo mąż ustawicznie krytykowany. Nagle któreś z nich napotyka — w pracy lub nawet w zborze chrześcijańskim — osobę najwyraźniej posiadającą przymioty, których brakuje współmałżonkowi. Wkrótce rodzi się więź i coraz trudniej jest się oprzeć zwodniczemu urokowi nowego związku. Ta zdradliwa reakcja łańcuchowa potwierdza prawdziwość wypowiedzi biblijnej: „Każdy jest doświadczany, gdy go pociąga i nęci jego własne pragnienie” (Jakuba 1:14).

10. Jak mężowie i żony mogą umacniać łączącą ich więź?

10 Mężowie i żony, nie zaspokajajcie poza małżeństwem swoich pragnień — dotyczących uczuć, przyjaźni czy wsparcia w trudnych sytuacjach. Starajcie się raczej umacniać waszą więź miłości. Spędzajcie ze sobą czas i przybliżajcie się do siebie. Rozmyślajcie o tym, dlaczego się w sobie zakochaliście. Odświeżajcie uczucia, którymi darzyliście się przed ślubem. Wspominajcie spędzone wspólnie radosne chwile. Powierzajcie tę sprawę Bogu w modlitwach. Psalmista Dawid błagał Jehowę: „Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i w moim wnętrzu umieść ducha nowego, niezłomnego” (Psalm 51:10). Jako mąż bądź zdecydowany ‛korzystać z życia z żoną, którą kochasz, przez wszystkie dni swego życia, które Bóg ci dał pod słońcem’ (Kaznodziei 9:9).

11. Jaką rolę w umacnianiu więzów małżeńskich odgrywa wiedza, mądrość i rozeznanie?

11 W umacnianiu więzów małżeńskich nieocenioną rolę odgrywa wiedza, mądrość i rozeznanie. W Księdze Przysłów 24:3, 4 czytamy: „Dom zbuduje się mądrością i utwierdzi rozeznaniem. A dzięki wiedzy wewnętrzne komnaty zostaną napełnione wszelkimi drogocennymi i przyjemnymi majętnościami”. Do majętności napełniających szczęśliwy dom należą takie przymioty jak miłość, lojalność, zbożna bojaźń i wiara. Nabycie ich wymaga wiedzy o Bogu. Pary małżeńskie powinny zatem pilnie studiować Pismo Święte. A jak ważne są mądrość i rozeznanie? Mądrość, czyli umiejętność zastosowania wiedzy biblijnej, jest nieodzowna do skutecznego radzenia  sobie z codziennymi problemami. Z kolei rozeznanie pozwala zrozumieć myśli i uczucia współmałżonka (Przysłów 20:5). Za pośrednictwem Salomona Jehowa radzi: „Synu mój, zważaj na moją mądrość. Nakłoń swych uszu ku memu rozeznaniu” (Przysłów 5:1).

Gdy pojawia się „udręka”

12. Dlaczego nie dziwi nas to, że małżeństwa przeżywają trudności?

12 Żadne małżeństwo nie jest doskonałe. Biblia wyraźnie mówi, że mężowie i żony będą mieć „udrękę w ciele” (1 Koryntian 7:28). Stresów przysparzają im różne troski, choroby czy prześladowania. Kiedy jednak pojawiają się problemy, powinni je rozwiązywać razem jako lojalni partnerzy zabiegający o uznanie Jehowy.

13. Nad czym mąż i żona powinni się zastanowić?

13 A co wtedy, gdy współmałżonkowie przyczyniają sobie udręk sposobem, w jaki się do siebie odnoszą? Znalezienie wyjścia z tej sytuacji wymaga wysiłku. Może na przykład nabrali zwyczaju posługiwania się nieżyczliwą mową (Przysłów 12:18). Jak wspomniano w poprzednim artykule, wywiera ona rujnujący wpływ. Przysłowie biblijne mówi: „Lepiej mieszkać w pustynnej krainie niż z żoną swarliwą, mając przy tym utrapienie” (Przysłów 21:19). Jeżeli jesteś żoną, pomyśl, czy swoim usposobieniem nie zrażasz do siebie męża. A mężów Biblia zachęca: „Zawsze miłujcie swe żony i nie bądźcie na nie gorzko zagniewani” (Kolosan 3:19). Jeśli jesteś mężem, zastanów się, czy nie bywasz oschły i tym samym nie wystawiasz żony na pokusę szukania pociechy gdzie indziej. Rzecz jasna nie ma usprawiedliwienia dla niemoralności. Jednak okoliczność, że taka tragedia może się zdarzyć, stanowi ważki powód, by otwarcie rozmawiać o problemach.

14, 15. Dlaczego rozglądanie się za kimś spoza małżeństwa nie rozwiązuje trapiących je problemów?

14 Romans nie jest sposobem na rozwiązanie trudności między małżonkami. Do czego może doprowadzić? Czy do kolejnego, lepszego małżeństwa? Niektórzy tak uważają. Twierdzą, że nowo poznana osoba ma właśnie te cechy, które chcieliby widzieć u partnera. Ale takie rozumowanie jest fałszywe, bo ten, kto opuszcza współmałżonka lub zachęca do tego innych, zdradza rażący brak szacunku dla świętości małżeństwa. Nierozsądnie byłoby oczekiwać, że związanie się z kimś takim przyniesie lepsze rezultaty.

15 Wspomniana wcześniej Maria poważnie przemyślała swoje postępowanie, które mogło ją lub kogoś jeszcze narazić na utratę uznania Bożego (Galatów 6:7). Opowiada: „Kiedy zaczęłam analizować swoje uczucia do współpracownika mojego męża, uświadomiłam sobie, że jeśli istnieje szansa, by ten mężczyzna poznał prawdę, właśnie ja to  utrudniam. Gdyby doszło do występku, fatalnie odbiłoby się to na nas wszystkich i zgorszyło innych!” (2 Koryntian 6:3).

Najsilniejszy bodziec

16. Jakie następstwa pociąga za sobą niemoralność?

16 Biblia ostrzega: „Wargi obcej kobiety ociekają niczym plaster miodu, a jej podniebienie jest gładsze niż oliwa. Lecz to, co po niej pozostaje, jest gorzkie jak piołun, jest ostre jak miecz obosieczny” (Przysłów 5:3, 4). Skutki niemoralności są bolesne, a niekiedy nawet śmiercionośne. Należą do nich wyrzuty sumienia, choroby przenoszone drogą płciową, a także spustoszenia w sferze emocjonalnej niewinnego partnera. Z całą pewnością nie warto wstępować na drogę prowadzącą do zdrady małżeńskiej.

17. Jaki jest najsilniejszy bodziec do zachowywania wierności małżeńskiej?

17 Niewierność w małżeństwie jest zła przede wszystkim dlatego, że potępia ją Jehowa — Założyciel małżeństwa, który obdarzył nas popędem płciowym. Za pośrednictwem proroka Malachiasza oświadczył On: „Przyjdę do was na sąd i stanę się szybkim świadkiem przeciw (...) cudzołożnikom” (Malachiasza 3:5). W Księdze Przysłów 5:21 tak powiedziano na temat tego, co widzi Bóg: „Drogi człowieka są przed oczami Jehowy i przypatruje się On wszystkim jego ścieżkom”. A zatem „wszystko jest obnażone i zupełnie odsłonięte dla oczu Tego, któremu mamy zdać rachunek” (Hebrajczyków 4:13). Najsilniejszym bodźcem do zachowywania wierności małżeńskiej jest więc świadomość, że każda nieczystość seksualna — bez względu na to, jak bardzo ukrywana i jakie są jej następstwa fizyczne czy społeczne — naraża na szwank naszą więź z Jehową.

18, 19. Czego się uczymy z postawy Józefa wobec żony Potyfara?

18 Chęć zachowania pokojowych stosunków z Bogiem to naprawdę potężna siła, o czym świadczy przykład Józefa, syna patriarchy Jakuba. Znalazłszy łaskę w oczach Potyfara, dworzanina faraona, młodzieniec ten otrzymał zaszczytne stanowisko w jego domu. Ponieważ był człowiekiem o „pięknej postaci i pięknym wyglądzie”, zwrócił na siebie uwagę żony swego pana. Dzień po dniu próbowała ona uwieść Józefa, ale nic nie wskórała. Dzięki czemu Józef opierał się jej umizgom? On sam tak jej to wyjaśnił: „Oto mój pan (...) nie odmówił mi w ogóle niczego z wyjątkiem ciebie, gdyż jesteś jego żoną. Jakże mógłbym dopuścić się tej wielkiej niegodziwości i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” (Rodzaju 39:1-12).

19 Nieżonaty Józef zachował czystość moralną — nie chciał współżyć z cudzą żoną. W Księdze Przysłów 5:15 polecono żonatemu mężczyźnie: „Pij wodę z własnej cysterny oraz wody płynące z twej własnej studni”. Uważaj więc, żebyś nawet nieświadomie nie rozbudził uczuć u kogoś, kto nie jest twoim partnerem małżeńskim. Nie szczędź starań, by umacniać więź miłości łączącą wasze małżeństwo i by rozwiązywać wszelkie pojawiające się w nim kłopoty. Zawsze „raduj się żoną twej młodości” (Przysłów 5:18).

Czego się dowiedziałeś?

• Jak chrześcijanin mógłby mimowolnie uwikłać się w romantyczny związek?

• Jakie środki ostrożności pomagają uniknąć uczuciowego związania się z osobą niebędącą partnerem małżeńskim?

• Co powinno zrobić małżeństwo przeżywające trudności?

• Jaki jest najsilniejszy bodziec do zachowywania wierności małżeńskiej?

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 26]

Miejsce pracy często stwarza podatny grunt dla romansów

[Ilustracja na stronie 28]

‛Dzięki wiedzy wewnętrzne komnaty zostaną napełnione tym, co przyjemne’