Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy naprawdę żyjemy w „dniach ostatnich”?

Czy naprawdę żyjemy w „dniach ostatnich”?

OKRES zwany w Biblii „dniami ostatnimi” pozwalają zidentyfikować dwie grupy dowodów. Pismo Święte zapowiada wydarzenia, które miały znamionować czas „zakończenia systemu rzeczy” (Mateusza 24:3). Ponadto opisuje zmiany w nastawieniu i postępowaniu ludzi żyjących w „dniach ostatnich” (2 Tymoteusza 3:1).

Wydarzenia światowe w połączeniu z zachowaniem i cechami ludzi dowodzą, że obecnie żyjemy w „dniach ostatnich” i że niebiańskie Królestwo wkrótce zapewni wiecznotrwałe błogosławieństwa tym, którzy miłują Boga. W pierwszej kolejności przeanalizujmy trzy zjawiska, które zgodnie ze słowami Jezusa miały znamionować „dni ostatnie”.

„Początek dręczących boleści”

Jezus powiedział: „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim”. Dodał także: „Wszystko to jest początkiem dręczących boleści” (Mateusza 24:7, 8). Przyjrzyjmy się po kolei ‛temu wszystkiemu’.

W minionym stuleciu w wojnach i konfliktach etnicznych zginęły ogromne rzesze ludzi. Jak podano w raporcie pewnej organizacji badającej wydarzenia światowe (Worldwatch Institute), „wojny w (...) [XX] wieku pociągnęły za sobą trzy razy więcej ofiar niż wszystkie inne konflikty razem wzięte od początku naszej ery po rok 1899”. Jonathan Glover, autor książki Humanity — A Moral History of the Twentieth Century (Człowieczeństwo — historia moralności XX wieku), napisał: „Szacuje się, że między rokiem 1900 a 1989 w wojnach straciło życie 86 milionów ludzi. (...) Wojny toczone w XX wieku pochłonęły niesamowicie dużo ofiar. Wszelkie próby oszacowania średniej liczby zabitych w każdym roku minionego stulecia prowadzą do wyników niezgodnych z rzeczywistością, jako że aż dwie trzecie ofiar (58 milionów) pochłonęły obie wojny światowe. Gdyby liczbę zamordowanych w całym tym okresie rozłożyć równomiernie, okazałoby się, że wojny uśmiercały jakieś 2500 osób dziennie, czyli ponad 100 na godzinę, okrągłą dobę, przez 90 lat”. Czy potrafisz sobie wyobrazić bezmiar bólu i cierpienia krewnych oraz przyjaciół tych milionów zabitych?

Chociaż na świecie wytwarza się mnóstwo żywności, do cech charakterystycznych „dni ostatnich” należą klęski głodu. Zdaniem uczonych w ciągu minionych 30 lat produkcja artykułów żywnościowych zwiększała się szybciej niż liczba ludności. Mimo to w wielu krajach ludzie głodują, bo nie mają wystarczająco dużo ziemi uprawnej albo pieniędzy na zakup jedzenia. W krajach rozwijających się jakieś 1,2 miliarda ludzi żyje najwyżej za dolara dziennie, przy czym około 780 milionów stale cierpi dotkliwy głód. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), każdego roku niedożywienie jest  główną przyczyną śmierci przeszło pięciu milionów dzieci.

A co powiedzieć o przepowiedzianych trzęsieniach ziemi? Według danych Amerykańskiej Służby Geologicznej od roku 1990 liczba trzęsień ziemi na tyle silnych, by naruszać konstrukcję budynków, wynosi średnio 17 rocznie. Statystycznie co roku występuje jedno trzęsienie ziemi tak potężne, że powoduje niemal całkowite zniszczenie budynków. W innym źródle nadmieniono: „W ciągu minionych stu lat trzęsienia ziemi pochłonęły setki tysięcy ofiar”. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest to, że od roku 1914 w regionach aktywnych sejsmicznie rozwinęło się wiele gęsto zaludnionych ośrodków.

Inne znaczące wydarzenia

Jezus powiedział: „Będą też (...) w jednym miejscu po drugim zarazy” (Łukasza 21:11). Medycyna jest obecnie rozwinięta bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Ale mimo to stare i nowe choroby dalej dziesiątkują ludzkość. W raporcie pewnej amerykańskiej agendy rządowej napisano: „Od 1973 roku 20 dobrze znanych chorób — w tym gruźlica, malaria i cholera — znów atakuje i się rozprzestrzenia, często w bardziej zjadliwych i opornych na leki odmianach. Od roku 1973 zidentyfikowano co najmniej 30 nieznanych wcześniej drobnoustrojów — między innymi wirus HIV, Ebola, zapalenia wątroby typu C i Nipah — na które nie wynaleziono dotąd żadnego lekarstwa”. W raporcie Czerwonego Krzyża z 28 czerwca 2000 roku poinformowano, że w poprzednim roku choroby zakaźne zabiły 160 razy więcej ludzi niż wszystkie klęski żywiołowe.

Inną charakterystyczną cechą „dni ostatnich” jest „wzrost bezprawia” (Mateusza 24:12). W większości miejsc na świecie ludzie muszą zamykać domy i nie czują się bezpiecznie po zmroku na ulicy. A co z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, które często jest wynikiem nielegalnych działań? To także stanowi spełnienie proroctw biblijnych. Księga Objawienia zapowiada, że Bóg w wyznaczonym przez siebie czasie ‛doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’ (Objawienie 11:18).

Jacy ludzie żyją w „dniach ostatnich”

Otwórz swoją Biblię i przeczytaj List 2 do Tymoteusza 3:1-5. Apostoł Paweł napisał tam: „W dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia”. Następnie wylicza 20 cech osobowości, które miały charakteryzować bezbożnych ludzi żyjących w tym okresie. Czy zauważyłeś takie osoby w swoim otoczeniu? Oto kilka opinii na temat dzisiejszego społeczeństwa.

„Rozmiłowani w samych sobie” (2 Tymoteusza 3:2). „[Ludzie] jak nigdy dotąd są zdecydowani postawić na swoim. Uważają się za bogów i chcą, by tak ich traktowano” (brytyjski dziennik Financial Times).

„Rozmiłowani w pieniądzach” (2 Tymoteusza 3:2). „Ostatnimi czasy duch materializmu wyparł skromność. Jeśli nie uchodzisz za bogatego, twoje życie jest nic niewarte” (indonezyjska gazeta Jakarta Post).

„Nieposłuszni rodzicom” (2 Tymoteusza 3:2). „Rodzice ze zdziwieniem patrzą na swoje czteroletnie dziecko wydające im rozkazy niczym Ludwik XIV albo na ośmiolatka wrzeszczącego: ‚Nienawidzę cię!’” (czasopismo American Educator).

„Nielojalni” (2 Tymoteusza 3:2). „Coraz częściej obserwowana tendencja do porzucania partnerek i dzieci jest chyba największą zmianą w dziedzinie moralności [w ostatnich 40 latach]” (amerykański periodyk Wilson Quarterly).

„Wyzuci z naturalnego uczucia” (2 Tymoteusza 3:3). „Przemoc w rodzinie jest codziennym zjawiskiem w każdym społeczeństwie” (czasopismo Journal of the American Medical Association).

„Nie panujący nad sobą” (2 Tymoteusza 3:3). „Wiele historii opisywanych każdego  ranka na pierwszych stronach gazet to skutki braku panowania nad sobą, zaniku kręgosłupa moralnego i współczucia dla innych ludzi, a nawet dla samego siebie. (...) Jeżeli nasze społeczeństwo dalej będzie tak tolerować agresję, to wkrótce dojdzie do jego zupełnego upadku moralnego” (tajlandzka gazeta Bangkok Post).

„Zajadli” (2 Tymoteusza 3:3). „Irracjonalny gniew i niekontrolowaną złość widać na drogach, w rodzinach (...) oraz [w] nieuzasadnionej, bezsensownej przemocy często towarzyszącej przestępstwom. Przemoc bywa nagła i nieprzewidywalna, a jej ofiary nierzadko są zdane tylko na siebie i bezbronne” (południowoafrykańska gazeta Business Day).

„Miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga” (2 Tymoteusza 3:4). „Promowanie swobody seksualnej to krucjata, w której wrogiem jest chrześcijańska moralność” (czasopismo internetowe Boundless).

„Zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się jego mocy” (2 Tymoteusza 3:5). „[Była prostytutka z Holandii] przyznała, że przeciwko legalizacji [prostytucji] wypowiadają się głównie ugrupowania religijne. Przerwała na chwilę, po czym z uśmiechem dodała, że kiedy była prostytutką, do jej stałych klientów należało kilku duchownych. ‚Prostytutki zawsze mówią, że ludzie z tych kręgów to najlepsi klienci’ — dorzuciła ze śmiechem” (amerykańska gazeta National Catholic Reporter).

Co nas czeka w przyszłości?

Zgodnie z tym, co zapowiedziała Biblia, dzisiejszy świat jest pełen problemów. Ale proroctwo o ‛znaku obecności Chrystusa oraz zakończenia systemu rzeczy’ zawiera też pozytywne elementy. Jezus oznajmił: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom” (Mateusza 24:3, 14). Dobra nowina o Królestwie Bożym jest głoszona w przeszło 230 krajach. W dziele tym uczestniczy ponad sześć milionów ludzi „ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków” (Objawienie 7:9). Co udało im się osiągnąć? Orędzie dotyczące tego, czym jest to Królestwo, czego dokona i jak dostąpić jego błogosławieństw, może usłyszeć większość mieszkańców naszego globu. Rzeczywiście, ‛w czasie końca nastała obfitość prawdziwej wiedzy’ (Daniela 12:4).

Istnieją ważne powody, byś zdobywał tę wiedzę. Pomyśl, co się stanie, gdy Jehowa uzna, że dobra nowina została już ogłoszona w wystarczającym zakresie. Jezus rzekł: „Potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Będzie to wyznaczony przez Boga czas na usunięcie wszelkiej niegodziwości. Księga Przysłów 2:22 zapowiada: „Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani”. Co czeka Szatana i demony? Trafią do symbolicznej otchłani, by nie mogli już zwodzić narodów (Objawienie 20:1-3). Wtedy „prostolinijni (...) będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni”. Ich udziałem staną się wspaniałe dobrodziejstwa Królestwa (Przysłów 2:21; Objawienie 21:3-5).

Co możesz zrobić?

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości — kres szatańskiego systemu rzeczy jest już bardzo bliski. Całkowicie zaskoczy wszystkich, którzy ignorują dowody na to, że żyjemy w „dniach ostatnich” (Mateusza 24:37-39; 1 Tesaloniczan 5:2). Dlatego Jezus powiedział swym słuchaczom: „Zwracajcie uwagę na samych siebie, żeby wasze serca nigdy nie stały się ociężałe wskutek przejadania się i nadmiernego picia, i trosk życiowych i żeby ów dzień nagle was nie zaskoczył jak sidło. Przyjdzie bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi. Czuwajcie więc, cały czas błagając, żebyście zdołali ujść tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łukasza 21:34-36).

Tylko ludzie cieszący się uznaniem Syna Człowieczego, Jezusa, przeżyją koniec tego  systemu rzeczy. Jakież to zatem ważne, byśmy wykorzystywali pozostały czas na zabieganie o przychylność Jehowy Boga i Jezusa Chrystusa! Modląc się do Boga, Jezus rzekł: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3). Bliższe poznawanie Jehowy Boga i Jego wymagań jest więc oznaką mądrości. Mieszkający w pobliżu Świadkowie Jehowy z radością pomogą ci zrozumieć, czego uczy Biblia. Serdecznie cię zachęcamy, byś skontaktował się z nimi lub napisał do wydawców niniejszego czasopisma.

[Ramka i ilustracje na stronie 7]

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE „DNI OSTATNICH”

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

▪ wojny (Mateusza 24:6, 7)

▪ niedobory żywności (Mateusza 24:7)

▪ trzęsienia ziemi (Mateusza 24:7)

▪ zarazy (Łukasza 21:11)

▪ wzrost bezprawia (Mateusza 24:12)

▪ rujnowanie ziemi (Objawienie 11:18)

LUDZIE:

▪ rozmiłowani w samych sobie (2 Tymoteusza 3:2)

▪ rozmiłowani w pieniądzach (2 Tymoteusza 3:2)

▪ wyniośli (2 Tymoteusza 3:2)

▪ nieposłuszni rodzicom (2 Tymoteusza 3:2)

▪ niewdzięczni (2 Tymoteusza 3:2)

▪ nielojalni (2 Tymoteusza 3:2)

▪ wyzuci z naturalnego uczucia (2 Tymoteusza 3:3)

▪ nie panujący nad sobą (2 Tymoteusza 3:3)

▪ zajadli (2 Tymoteusza 3:3)

▪ miłujący rozkosze (2 Tymoteusza 3:4)

▪ stwarzający pozory religijności (2 Tymoteusza 3:5)

PRAWDZIWI CZCICIELE BOGA:

▪ posiadają ‛obfitą wiedzę’ (Daniela 12:4)

▪ na całym świecie głoszą dobrą nowinę (Mateusza 24:14)

[Prawa własności]

Zdjęcie: UNITED NATIONS/​F. GRIFFING