Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czym jest Królestwo Boże?

Czym jest Królestwo Boże?

JUŻ na samym początku dziejów ludzkości wydarzyło się coś, co pociągnęło za sobą katastrofalne skutki. Pewien anioł wszczął bunt przeciwko władzy Stwórcy i nakłonił pierwszą kobietę, Ewę, do zjedzenia zakazanego owocu. Powiedział jej, mając na myśli także Adama: „Z całą pewnością nie umrzecie. Gdyż Bóg wie, że w tym samym dniu, w którym z niego zjecie, wasze oczy na pewno się otworzą i na pewno staniecie się podobni do Boga, będziecie znali dobro i zło” (Rodzaju 2:16, 17; 3:1-5). Ten zbuntowany anioł stał się znany jako Diabeł i Szatan (Objawienie 12:9).

Czy Ewa go posłuchała? Biblia informuje: „Niewiasta (...) zobaczyła, że drzewo to jest dobre, by mieć z niego pokarm, i że jest czymś upragnionym dla oczu — tak, to drzewo miało ponętny wygląd. Wzięła więc jego owoc i zaczęła jeść. Potem dała też trochę swemu mężowi, gdy był z nią, i on go jadł” (Rodzaju 3:6). A zatem nasi prarodzice poparli bunt Szatana. W rezultacie pozbawili siebie i swych potomków możliwości życia w raju. Ich dzieci, zamiast się rodzić doskonałe i żyć wiecznie, odziedziczyły grzech i śmierć (Rzymian 5:12).

Jak w tej sytuacji zachował się Jehowa Bóg, Suwerenny Władca wszechświata? Postanowił umożliwić ludziom uzyskanie przebaczenia grzechów (Rzymian 5:8). Ustanowił też rząd, który opanuje tę dramatyczną sytuację. Nazwano go „królestwem Bożym” (Łukasza 21:31). Rząd ten jest dodatkowym, uzupełniającym przejawem wszechświatowego zwierzchnictwa Jehowy i został powołany w określonym celu.

Jaki jest cel istnienia Królestwa Bożego? Czym się ono charakteryzuje i jak wygląda w porównaniu z rządami ludzkimi? Kiedy miało zacząć panować? Zagadnienia te omówimy w następnym artykule.