Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 „Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom”

‛Nasz Bóg potrafi nas wyratować’

‛Nasz Bóg potrafi nas wyratować’

WYDARZENIE to miało zrobić wielkie wrażenie. Na równinie Dura, zapewne niedaleko miasta Babilon, postawiono ogromny złoty posąg. Z tej okazji zaplanowano specjalną uroczystość z udziałem dostojników państwowych. Oczekiwano od nich, że na dźwięk różnorodnych instrumentów muzycznych oddadzą pokłon temu posągowi. Król Nebukadneccar oznajmił, iż każdy, kto tego nie uczyni, poniesie śmierć w wyjątkowo mocno rozpalonym piecu. Któż ośmieliłby się nie usłuchać tego rozkazu?

Ku zaskoczeniu obecnych trzej czciciele Jehowy — Szadrach, Meszach i Abed-Nego — nie pokłonili się posągowi. Wiedzieli, że byłoby to sprzeczne z ich pragnieniem trwania w wyłącznym oddaniu dla Jehowy Boga (Powtórzonego Prawa 5:8-10). Gdy zażądano od nich wyjaśnień, odważnie odpowiedzieli Nebukadneccarowi: „Jeżeli tak ma być, to nasz Bóg, któremu służymy, potrafi nas wyratować. Z rozpalonego pieca ognistego i z ręki twojej, królu, on nas wyratuje. A jeśli nie, to niech ci będzie wiadomo, królu, że nie twoim bogom służymy, a złotemu posągowi, który postawiłeś, nie oddamy czci” (Daniela 3:17, 18).

Kiedy tych trzech Hebrajczyków wrzucono do rozpalonego pieca, mógł ich uratować jedynie cud. I Bóg rzeczywiście posłał swego anioła, by ochronił Jego wiernych sług, którzy woleli zginąć niż okazać się nieposłuszni Jehowie. * Znaleźli się oni w podobnej sytuacji jak apostołowie Jezusa Chrystusa, którzy przeszło sześć wieków później oświadczyli przed najwyższym sądem żydowskim: „Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom” (Dzieje 5:29).

Ważne wnioski dla nas

Szadrach, Meszach i Abed-Nego dali piękny przykład wiary, posłuszeństwa i lojalności. Okazali wiarę w Jehowę. Sumienie wyszkolone na podstawie zasad Bożych nie pozwoliło im uczestniczyć w niczym, co miałoby związek z fałszywym kultem lub z nacjonalizmem. Dzisiejsi chrześcijanie również całkowicie ufają prawdziwemu Bogu. Kierują się sumieniem wyszkolonym na Biblii i nie biorą udziału w żadnych praktykach religii fałszywej ani w ceremoniach naruszających prawa i zasady Boże.

Ci trzej wierni Hebrajczycy zaufali Jehowie. Posłuszeństwo wobec Niego uważali za cenniejsze niż uznanie, prestiż czy sława — to, co mogło im oferować imperium babilońskie. Ci młodzi ludzie woleli raczej cierpieć i umrzeć niż stracić więź z Bogiem. Wzorem Mojżesza ‛pozostali niezłomni, jak gdyby widzieli Niewidzialnego’ (Hebrajczyków 11:27). Niezależnie od tego, czy Jehowa ocaliłby ich od śmierci, byli zdecydowani zachować niezłomną lojalność wobec Niego i nie  pójść na kompromis w celu ratowania życia. Nawiązując najwyraźniej do ich przykładu, apostoł Paweł wspomina o wiernych osobach, które ‛powstrzymały siłę ognia’ (Hebrajczyków 11:34). Taką samą wiarę i posłuszeństwo okazują w próbach dzisiejsi słudzy Boży.

Przeżycia Szadracha, Meszacha i Abed-Nega pokazują też, że Bóg nagradza swych sług za lojalność. Psalmista śpiewał: „Jehowa (...) nie opuści lojalnych wobec niego” (Psalm 37:28). Obecnie nie możemy oczekiwać, że Bóg cudownie nas uratuje tak jak trzech Hebrajczyków. Możemy jednak być pewni, że bez względu na to, co przeżywamy, nasz niebiański Ojciec pośpieszy nam z pomocą. Potrafi On usunąć przeszkodę albo dodać nam sił do wytrwania. Jest też w stanie nas wskrzesić, jeśli aż do śmierci zachowamy niezłomną lojalność (Psalm 37:10, 11, 29; Jana 5:28, 29). Nasza wiara, posłuszeństwo i lojalność odnoszą triumf, ilekroć w obliczu prób pokazujemy, że chcemy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom.

[Przypis]

^ ak. 5 Zobacz Kalendarz Świadków Jehowy na rok 2006, lipiec/sierpień.

[Ramka i ilustracja na stronie 9]

CIEKAWE SZCZEGÓŁY

• Gdy niezłomna lojalność trzech Hebrajczyków została poddana tej próbie, nie mieli oni jeszcze trzydziestu lat.

• Piec niewątpliwie rozpalono do granic wytrzymałości (Daniela 3:19).