Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pytania czytelników

Pytania czytelników

 Pytania czytelników

Co właściwie zaszło podczas wydarzeń opisanych w Księdze Wyjścia 4:24-26 i komu groziła wtedy śmierć?

Oto, co się wydarzyło w trakcie podróży Mojżesza, jego żony Cyppory oraz synów Gerszoma i Eliezera do Egiptu: „W drodze, w miejscu noclegu, Jehowa wyszedł naprzeciw niego i chciał go uśmiercić. W końcu Cyppora wzięła krzemień i odcięła swemu synowi napletek, i dotknąwszy nim jego stóp, powiedziała: ‚Wszak jesteś dla mnie oblubieńcem krwi’. Toteż odszedł od niego. Wtedy rzekła: ‚Oblubieniec krwi’ — ze względu na obrzezanie” (Wyjścia 4:20, 24-26). Choć fragment ten jest niejasny i nie da się z całą pewnością ustalić, co oznaczały te wydarzenia, Pismo Święte rzuca na nie trochę światła.

Zacytowane powyżej wersety nie informują, komu groziła śmierć. Logika podpowiada jednak, że raczej nie chodziło o Mojżesza, ponieważ krótko przedtem Bóg polecił mu wyprowadzić Izraelitów z Egiptu (Wyjścia 3:10). Ponieważ Mojżesz właśnie przystępował do wypełnienia tego zadania, więc nie wydaje się prawdopodobne, żeby to jemu anioł Jehowy miał odebrać życie. Musiało zatem chodzić o któregoś z jego synów. Dużo wcześniej Abraham otrzymał następujące prawo dotyczące obrzezania: „Nie obrzezany mężczyzna, który nie da obrzezać ciała swego napletka — ta dusza ma zostać zgładzona ze swego ludu. Złamał on moje przymierze” (Rodzaju 17:14). Mojżesz najwidoczniej nie dopełnił obowiązku obrzezania syna i chłopcu groziła śmierć ze strony anioła Jehowy.

Czyich stóp dotknęła Cyppora po tym, jak starając się naprawić ten błąd, odcięła synowi napletek? Moc uśmiercenia nie obrzezanego chłopca miał anioł Jehowy. Rozsądny zatem wydaje się wniosek, że Cyppora dotknęła napletkiem właśnie stóp tego anioła, by przedstawić mu dowód posłuszeństwa wobec przymierza.

A co znaczyły osobliwe słowa Cyppory: „Jesteś dla mnie oblubieńcem krwi”? Wypełniając warunki przymierza co do obrzezania, niejako weszła ona w związek przymierza z Jehową. Zawarte później z Izraelitami przymierze Prawa pokazuje, że rola Jehowy w takim przymierzu przypomina rolę męża w małżeństwie, drugą stronę zaś można przyrównać do żony (Jeremiasza 31:32). Nazywając Jehowę (reprezentowanego przez anioła) „oblubieńcem krwi”, Cyppora prawdopodobnie podkreśliła, że podporządkowuje się warunkom przymierza. To tak, jakby w przymierzu co do obrzezania przyjęła na siebie rolę żony, a Jehowa występował jako mąż. W każdym razie zdecydowane zastosowanie się Cyppory do wymagań Bożych ocaliło jej synowi życie.