Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego dokona Królestwo Boże

Czego dokona Królestwo Boże

„Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (MATEUSZA 6:10).

1. Co będzie oznaczać przyjście Królestwa Bożego?

KIEDY Jezus uczył swych naśladowców modlić się o Królestwo Boże, wiedział, że jego przyjście położy kres trwającym tysiące lat rządom ludzi nie oglądających się na Boga. Przez cały ten czas wola Boża nie była spełniana w każdym zakątku naszego globu (Psalm 147:19, 20). Ale po ustanowieniu w niebie tego Królestwa będzie się dziać wszędzie. Chwila zachwycającego przejścia od panowania człowieka do rządów niebiańskiego Królestwa Bożego jest już bardzo bliska.

2. Co się wydarzy, zanim rządy ludzkie zostaną zastąpione panowaniem Królestwa?

2 Zmianę tę poprzedzi zapowiedziany przez Jezusa „wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie” (Mateusza 24:21). Biblia nie podaje, jak długo potrwa ten okres, lecz dramatyczne wydarzenia, które się  w nim rozegrają, usuną w cień wszystko, co do tej pory widział świat. W początkowej fazie wielkiego ucisku nastąpi coś, co wstrząśnie większością mieszkańców ziemi — zniszczone zostaną wszystkie religie fałszywe. Ale wydarzenie to nie zaskoczy Świadków Jehowy, gdyż oni od dawna go wyczekują (Objawienie 17:1, 15-17; 18:1-24). Wielki ucisk dobiegnie końca, gdy w Armagedonie Królestwo Boże zmiażdży cały szatański system rzeczy (Daniela 2:44; Objawienie 16:14, 16).

3. Jak Jeremiasz opisał los nieposłusznych?

3 Co to będzie oznaczać dla tych, którzy ‛nie znają Boga oraz tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie’ o Jego niebiańskim Królestwie, poddanym władzy Chrystusa? (2 Tesaloniczan 1:6-9). Proroctwo biblijne zapowiada: „Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu, a z najodleglejszych miejsc na ziemi zostanie wzbudzona wielka nawałnica. I pobici przez Jehowę będą w owym dniu od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec ziemi. Nie będą opłakiwani, nie będzie się też ich zbierać ani grzebać. Będą jak gnój na powierzchni roli” (Jeremiasza 25:32, 33).

Koniec zła

4. Dlaczego Jehowa ma podstawy, by położyć kres teraźniejszemu niegodziwemu systemowi?

4 Jehowa Bóg toleruje zło już tysiące lat — wystarczająco długo, by szczere jednostki mogły dostrzec katastrofalne skutki panowania człowieka. Na przykład według pewnego źródła w samym tylko XX wieku wojny, rewolucje oraz inne rozruchy pochłonęły ponad 150 milionów ofiar. Ludzka nienawiść dała o sobie znać zwłaszcza podczas II wojny światowej — przypłaciło ją życiem jakieś 50 milionów osób, z których wiele poniosło straszliwą śmierć w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Jak zapowiedziała Biblia, w naszych czasach ‛ludzie niegodziwi i oszuści posuwają się od złego ku gorszemu’ (2 Tymoteusza 3:1-5, 13). Szerzy się niemoralność, przestępczość, przemoc oraz pogarda dla zasad Bożych. Dlatego Jehowa ma wszelkie podstawy, by położyć kres teraźniejszemu niegodziwemu systemowi.

5, 6. Opisz znikczemnienie mieszkańców starożytnego Kanaanu.

5 Panująca dziś sytuacja przypomina to, co działo się trzy i pół tysiąca lat temu w Kanaanie. Biblia powiada, iż jego mieszkańcy czynili ‛swoim bogom wszystko, co obrzydliwe dla Jehowy i czego on nienawidzi, bo nawet swoich synów i córki palili w ogniu dla swych bogów’ (Powtórzonego Prawa 12:31). Jehowa oznajmił Izraelitom: „Z powodu niegodziwości tych narodów Jehowa, twój Bóg, wypędza je sprzed twego oblicza” (Powtórzonego Prawa 9:5). Historyk biblijny Henry H. Halley napisał: „Kult Baala, Asztarte i innych bogów kananejskich wiązał się z najwyuzdańszymi orgiami; świątynie te były siedliskami rozpusty”.

6 Następnie Halley wskazał, jak rażącej niegodziwości dopuszczali się ci ludzie — w jednym z wielu takich miejsc archeolodzy „znaleźli niezwykle dużo naczyń glinianych z prochami dzieci złożonych na ofiarę Baalowi”. Dalej autor pisze: „Okazało się, że cały ten teren był cmentarzem noworodków. (...) Kult praktykowany przez Kananejczyków polegał na tym, że w obecności swych bożków pławili się w rozpuście, uważając to za rytuał religijny; ponadto mordowali pierworodnych, składając ich w ofierze tym samym bóstwom. Ogólnie rzecz biorąc, Kanaan stał się jakby Sodomą i Gomorą obejmującą cały naród. (...) Czyż tak odrażająco plugawa i brutalna cywilizacja mogła rościć sobie jakiekolwiek pretensje do dalszego istnienia? (...) Archeolodzy prowadzący wykopaliska w ruinach miast kananejskich dziwią się, że Bóg nie zniszczył ich dużo wcześniej”.

Kto odziedziczy ziemię

7, 8. Jak Bóg oczyści ziemię?

7 Bóg, który niegdyś oczyścił Kanaan, już wkrótce oczyści całą ziemię i da ją ludziom  spełniającym Jego wolę. „Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni” (Przysłów 2:21, 22). Psalmista zapowiada: „Jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca (...) Lecz potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju” (Psalm 37:10, 11). Usunięty zostanie również Szatan, „żeby już nie wprowadzał w błąd narodów, aż się skończy tysiąc lat” (Objawienie 20:1-3). Istotnie, „świat przemija i tak jest z jego pragnieniem, ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:17).

8 Mówiąc o wspaniałej nadziei przyświecającej ludziom, którzy pragną żyć wiecznie na ziemi, Jezus oświadczył: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię” (Mateusza 5:5). Prawdopodobnie nawiązał do Psalmu 37:29, gdzie zapowiedziano: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze”. Jezus wiedział, iż zgodnie z zamierzeniem Jehowy ludzie o prawych sercach będą żyć wiecznie w ziemskim raju. Jehowa oznajmił: „Ja sam uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swą wielką mocą (...) i dałem temu, komu w swych oczach uznałem to za słuszne” (Jeremiasza 27:5).

 Cudowny nowy świat

9. Jaki świat zostanie ustanowiony przez Królestwo Boże?

9 Po Armagedonie Królestwo Boże ustanowi wspaniałą „nową ziemię”, na której będzie „mieszkać prawość” (2 Piotra 3:13). Jakże ogromną ulgę sprawi ocalonym z Armagedonu uwolnienie od teraźniejszego ciemięskiego systemu rzeczy! Z jakąż radością wejdą do sprawiedliwego nowego świata pod rządami niebiańskiego Królestwa, mając widoki na cudowne błogosławieństwa oraz na życie wieczne! (Objawienie 7:9-17).

10. Jakich złych rzeczy nie będzie pod panowaniem Królestwa?

10 Nikomu nie zagrożą już wojny, przestępczość, głód czy choćby dzikie zwierzęta. „Zawrę z nimi [ze swymi sługami] przymierze pokoju, sprawię też, że znikną z kraju bestie wyrządzające szkodę (...) I drzewo polne na pewno wyda swój owoc, a kraj wyda swój plon — i będą w swoim kraju bezpieczni”. „Przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani się już nie będą uczyć wojowania. I będą siedzieć, każdy pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie” (Ezechiela 34:25-28; Micheasza 4:3, 4).

11. Skąd możemy mieć pewność, że znikną wszelkie dolegliwości?

11 Znikną choroby, smutek, a nawet śmierć. „Żaden mieszkaniec nie powie: ‚Jestem chory’. Lud mieszkający w tej krainie dostąpi odpuszczenia winy” (Izajasza 33:24). Bóg „otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło. (...) ‚Oto czynię wszystko nowe’” (Objawienie 21:4, 5). Podczas pobytu na ziemi Jezus dowiódł, że dzięki mocy otrzymanej od Boga potrafi dokonywać takich rzeczy. Wspierany duchem świętym, wędrował i uzdrawiał wielu chorych (Mateusza 15:30, 31).

12. Jaka jest nadzieja dla umarłych?

 12 Co więcej, Jezus nawet wskrzeszał umarłych. Jak na to reagowali pokorni ludzie? Gdy przywrócił życie 12-letniej dziewczynce, jej rodziców ‛ogarnął wielki zachwyt’ (Marka 5:42). Był to kolejny przykład tego, czego Jezus dokona na całej ziemi poddanej władzy Królestwa, wtedy bowiem „nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” (Dzieje 24:15). Wyobraź sobie, jak wielki zachwyt zapanuje, gdy zaczną powstawać do życia kolejne grupy zmarłych i łączyć się ze swymi bliskimi! Pod nadzorem Królestwa niewątpliwie rozpocznie się też zakrojona na szeroką skalę działalność wychowawcza, dzięki czemu „ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze” (Izajasza 11:9).

„Nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych”

Usprawiedliwienie zwierzchnictwa Jehowy

13. Jak zostanie wykazana słuszność panowania Bożego?

13 Zanim się skończą tysiącletnie rządy Królestwa, umysły i ciała ludzi odzyskają doskonałość. Nasz glob przeobrazi się w ogólnoziemski ogród Eden. Zamieszka w nim miłująca się rodzina ludzka, w której na stałe zagości pokój, szczęście i bezpieczeństwo. Będzie to coś zupełnie nieznanego w dziejach poprzedzających panowanie Królestwa. Jakże ogromny kontrast uwidoczni się wtedy między wcześniejszymi tysiącami lat żałosnych rządów człowieka a tysiącleciem wspaniałego panowania niebiańskiego Królestwa Bożego! Władza Boga sprawowana za pośrednictwem tego rządu okaże się nieporównanie lepsza pod każdym względem. Zwierzchnictwo Boga, czyli prawowitość Jego władzy, zostanie w pełni usprawiedliwione.

14. Co się stanie z buntownikami po upływie tysiąca lat?

14 Po upływie owego tysiąclecia Jehowa pozwoli doskonałym już ludziom swobodnie zadecydować, komu chcą służyć. Jak wyjawia Biblia, „Szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia”. Ponownie spróbuje zwieść ludzi i sporo z nich obierze niezależność od Boga. Aby jednak ‛udręka nie nastała po raz drugi’, Jehowa zniszczy Szatana, demony oraz każdego, kto podniesie bunt przeciw Jego zwierzchnictwu. Nikt nie będzie mógł wysunąć zarzutu, że tym, którzy zostaną wówczas na zawsze zgładzeni, nie dano szansy albo że ich niewłaściwe postępowanie wynikało z niedoskonałości. Przeciwnie, będą tak doskonali jak Adam i Ewa, którzy z własnej woli postanowili zbuntować się przeciw sprawiedliwej władzy Jehowy (Objawienie 20:7-10; Nahuma 1:9).

Lojalni znowu nawiążą doskonałą więź z Jehową

15. Jaka więź z Jehową stanie się udziałem lojalnych?

15 Zapewne jednak zdecydowana większość poprze wszechwładzę Jehowy. Gdy już wszyscy buntownicy zostaną unicestwieni, ludzie prawi, którzy przejdą ostateczną próbę lojalności, staną przed Jehową. Uzna On ich wówczas za swych synów i córki. W ten sposób nawiążą taką więź z Bogiem, jaką przed buntem cieszyli się Adam i Ewa. Spełnią się zatem słowa z Listu do Rzymian 8:21: „Również samo stworzenie [rodzaj ludzki] zostanie uwolnione z niewoli skażenia i dostąpi chwalebnej wolności dzieci Bożych”. Prorok Izajasz zapowiada: „Pochłonie on [Bóg] śmierć na zawsze i Wszechwładny Pan, Jehowa, otrze łzy z każdego oblicza” (Izajasza 25:8).

Nadzieja na życie wieczne

16. Dlaczego wyczekiwanie nagrody życia wiecznego jest stosowne?

16 Jakże cudowna perspektywa rysuje się przed wiernymi ludźmi — Bóg będzie wiecznie zlewać na nich w przeobfitej mierze dobrodziejstwa duchowe i materialne! Psalmista słusznie oświadczył: „Otwierasz swą rękę i zaspokajasz [stosowne] pragnienie wszystkiego, co żyje” (Psalm 145:16). Jehowa zachęca członków klasy ziemskiej, by nadzieję na życie w rajskich warunkach uczynili  elementem swej wiary w Niego. Chociaż jeszcze ważniejsza jest kwestia zwierzchnictwa Jehowy, On nie wymaga od ludzi, żeby służyli Mu bez widoków na jakąkolwiek nagrodę. Z całej Biblii wynika, iż lojalność wobec Boga oraz nadzieja na życie wieczne są ze sobą ściśle związane i stanowią nieodzowne składniki chrześcijańskiej wiary w Niego. „Kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go pilnie szukają” (Hebrajczyków 11:6).

17. Jak Jezus wskazał, że czerpanie sił z nadziei jest najzupełniej właściwe?

17 Jezus oświadczył: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3). Zdobywanie wiedzy o Bogu i Jego zamierzeniach powiązał z nagrodą, jaką to zapewnia. Kiedy na przykład złoczyńca prosił Jezusa, by o nim pamiętał, gdy znajdzie się w swoim Królestwie, on odrzekł: „Będziesz ze mną w Raju” (Łukasza 23:43). Nie powiedział mu, iż powinien wierzyć, nawet gdyby nie dostąpił nagrody. Wiedział, że Jehowa chce, by Jego sługom przyświecała nadzieja na życie wieczne w ziemskim raju i stanowiła dla nich wsparcie w obliczu różnych trudności, które napotykają w obecnym świecie. Tak więc wypatrywanie nagrody jest istotną pomocą w pozostawaniu chrześcijaninem.

Przyszłość Królestwa

18, 19. Co się stanie z Królem i Królestwem po zakończeniu Tysiącletniego Panowania?

18 Ponieważ Królestwo jest pomocniczym rządem, za pośrednictwem którego Jehowa doprowadzi ziemię i ludzi do doskonałości, co umożliwi pojednanie się z Nim, powstaje pytanie, jaką rolę przewidział dla Króla Jezusa Chrystusa oraz 144 000 królów i kapłanów po upływie Millennium. „Następnie — koniec, gdy przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu, obróciwszy wniwecz wszelki rząd oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, aż Bóg położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy” (1 Koryntian 15:24, 25).

19 Skoro Chrystus przekaże Królestwo Bogu, to jak należy rozumieć wersety biblijne mówiące, iż jest ono wieczne? Otóż wiecznotrwałe będą osiągnięcia tego rządu. Chrystus po wsze czasy będzie otaczany szacunkiem za swój wkład w usprawiedliwienie zwierzchnictwa Boga. Ponieważ jednak grzech i śmierć zostaną całkowicie usunięte, a ludzie dostąpią wyswobodzenia, Jezus nie będzie już musiał występować w charakterze Odkupiciela. Dopełni się też tysiącletnia władza Królestwa, tak iż przestanie być potrzebny pomocniczy rząd, reprezentujący Jehowę przed posłuszną ludzkością. Dzięki temu ‛Bóg będzie wszystkim dla każdego’ (1 Koryntian 15:28).

20. Jak można się dowiedzieć, co przyszłość przyniesie Chrystusowi i gronu 144 000?

20 Jaką rolę będą odgrywać Chrystus i jego współwładcy po zakończeniu Tysiącletniego Panowania? Tego Biblia nie mówi. Możemy jednak być pewni, że Jehowa udostępni im wiele dalszych przywilejów służby wśród swych dzieł stwórczych. Oby każdy z nas popierał wszechwładzę Jehowy i dostąpił życia wiecznego, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć, co On przewidział dla Króla oraz jego współkrólów i współkapłanów, jak również dla całego zdumiewającego wszechświata!