Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Zebranie statutowe 7 października 2000

Zebranie statutowe 7 października 2000

 Zebranie statutowe 7 października 2000

DOROCZNE ZEBRANIE STATUTOWE członków Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica odbędzie się 7 października 2000 roku w Sali Zgromadzeń Świadków Jehowy przy Kennedy Boulevard 2932 w Jersey City w stanie New Jersey. Wstępne spotkanie samych członków rozpocznie się o 9.15, a o 10.00 zostanie otwarte ogólne doroczne zebranie statutowe.

Członkowie Towarzystwa powinni niezwłocznie powiadomić Biuro Sekretarza o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji, aby w lipcu mogły do nich dotrzeć powiadomienia i formularze pełnomocnictwa.

Formularze pełnomocnictwa, które zostaną wysłane do członków wraz z powiadomieniem o zebraniu statutowym, należy odesłać w takim terminie, aby dotarły do Biura Sekretarza Towarzystwa nie później niż 1 sierpnia. Każdy członek powinien niezwłocznie wypełnić i odesłać ten formularz, zaznaczywszy, czy weźmie udział w zebraniu. Prosimy o konkretne informacje, gdyż na ich podstawie zostanie ustalone, kto będzie obecny.

Całe spotkanie, łącznie z formalnym zebraniem statutowym i sprawozdaniami, ma się zakończyć około godziny 13.00. Nie będzie sesji popołudniowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wstęp tylko dla posiadających zaproszenia. Nie przewiduje się połączeń telefonicznych z innymi salami.