Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego uczy Biblia?

Czego uczy Biblia?

Czym jest Armagedon?

Niektórzy uważają,

że będzie to ogólnoziemska zagłada spowodowana użyciem broni jądrowej albo katastrofą ekologiczną. A co ty o tym sądzisz?

Co mówi Biblia

Armagedon to „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” — wojna przeciwko niegodziwym ludziom (Objawienie 16:14, 16).

Czego jeszcze dowiadujemy się z Biblii?

  • Bóg stoczy wojnę Armagedonu nie po to, żeby zniszczyć ziemię, ale żeby zapobiec zniszczeniu jej przez ludzi (Objawienie 11:18).

  • Armagedon zakończy wszystkie inne wojny (Psalm 46:8, 9).

Czy da się przeżyć Armagedon?

Jak byś odpowiedział?

  • Tak

  • Nie

  • Nie wiadomo

Co mówi Biblia

„Wielki ucisk”, którego końcową częścią będzie Armagedon, przeżyje „wielka rzesza” ludzi ze wszystkich narodów (Objawienie 7:9, 14).

Czego jeszcze dowiadujemy się z Biblii?

  • Bóg chce, żeby Armagedon przeżyło jak najwięcej ludzi. Niegodziwych uśmierca tylko w ostateczności (Ezechiela 18:32).

  • Biblia mówi, co trzeba robić, żeby ocaleć z Armagedonu (Sofoniasza 2:3).