Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Boży dar okupu, który umożliwia życie wieczne, to najwspanialszy dar w dziejach

TEMAT Z OKŁADKI | NAJLEPSZY MOŻLIWY DAR

Najwspanialszy dar w dziejach

Najwspanialszy dar w dziejach

„Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, bo zstępuje od Ojca świateł niebiańskich” (Jakuba 1:17). Werset ten mówi o hojności naszego niebiańskiego Ojca, Jehowy Boga. Wśród wielu darów, które ludzkość od Niego otrzymała, jeden przewyższa wszystkie inne. Co to takiego? Odpowiedź znajdujemy w znanych słowach Jezusa z Ewangelii według Jana 3:16: „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne”.

Dar w postaci jednorodzonego Syna Bożego — to bez wątpienia najwspanialszy dar, jaki mogliśmy kiedykolwiek otrzymać. Może on nas wyzwolić z niewoli grzechu, starości i śmierci (Psalm 51:5; Jana 8:34). Sami nigdy nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Jednak Jehowa z wielkiej miłości zapewnił to, co potrzebne, żebyśmy dostąpili tego uwolnienia. Ofiarował na okup swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, i otworzył przed posłusznymi ludźmi widoki na życie wieczne. Ale czym dokładnie jest okup? Dlaczego był niezbędny? I jak możemy z niego skorzystać?

Okup to opłata za odzyskanie czegoś utraconego albo za uwolnienie kogoś z niewoli. Biblia wyjaśnia, że nasi prarodzice, Adam i Ewa, zostali stworzeni bez grzechu i razem ze swoim potomstwem mieli cieszyć się życiem wiecznym na rajskiej ziemi (Rodzaju 1:26-28). Niestety, wszystko to utracili, kiedy zbuntowali się przeciw Bogu i stali się grzeszni. Jaki był tego skutek? W Biblii czytamy: „Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 5:12). Zamiast doskonałego życia Adam przekazał swoim potomkom grzech i w konsekwencji śmierć.

W wypadku okupu zapłata musi stanowić równowartość tego, co utracono. Gdy Adam świadomie okazał Bogu nieposłuszeństwo, zgrzeszył i utracił doskonałe życie. Jak mówi Biblia, z tego powodu jego potomstwo znalazło się w niewoli grzechu i śmierci. Aby je wykupić, należało ofiarować życie innego doskonałego człowieka — Jezusa (Rzymian 5:19; Efezjan 1:7). Jedynie dlatego, że Bóg miłosiernie zapłacił okup, ludzie będą mogli cieszyć się tym, co stracili Adam z Ewą — życiem wiecznym na rajskiej ziemi (Objawienie 21:3-5).

Ponieważ Boży dar okupu umożliwia uzyskanie życia wiecznego, bez wątpienia jest najwspanialszym darem w dziejach. Aby w pełni go docenić, przyjrzyjmy się, jak w niezrównany sposób uwzględnia wszystkie czynniki omówione w poprzednim artykule.

Spełnia nasze pragnienie. Mamy silne wrodzone pragnienie życia bez końca (Kaznodziei 3:11). Chociaż sami nie jesteśmy w stanie go zaspokoić, okup nam to umożliwia. W Biblii czytamy: „Zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć, lecz darem, który daje Bóg, jest życie wieczne przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana” (Rzymian 6:23).

Zaspokaja naszą potrzebę. Ludzie nie byliby w stanie sami zapłacić okupu. Biblia wyjaśnia: „Cena wykupu ich duszy [życia] jest tak wysoka, że pozostaje nie zapłacona po czas niezmierzony” (Psalm 49:8). Aby więc wydostać się z niewoli grzechu i śmierci, rozpaczliwie potrzebowaliśmy pomocy Bożej. „Poprzez uwolnienie na podstawie okupu zapłaconego przez Chrystusa Jezusa” Bóg zapewnił dokładnie to, co było potrzebne (Rzymian 3:23, 24).

Dostarczony w odpowiednim czasie. Biblia mówi: „Gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rzymian 5:8). Zapłacenie okupu, „gdy jeszcze byliśmy grzesznikami”, dowodzi, że mimo naszego grzesznego stanu Bóg bardzo nas kocha. I chociaż obecnie musimy się zmagać z konsekwencjami grzechu, to okup daje nam nadzieję na przyszłość.

Wypływa ze szlachetnych i bezinteresownych pobudek. Biblia wskazuje, co pobudziło Boga do ofiarowania swojego Syna: „Przez to w naszym wypadku ujawniła się miłość Boża, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy przez niego uzyskali życie. Miłość nie w tym się przejawia, że my umiłowaliśmy Boga, lecz że on nas umiłował” (1 Jana 4:9, 10).

Jak możesz pokazywać, że doceniasz najwspanialszy dar w dziejach? Wspomniane już słowa z Ewangelii według Jana 3:16 wskazują, że wybawieni będą tylko ci, którzy wierzą w Jezusa. Zgodnie z definicją biblijną wiara to „nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych” (Hebrajczyków 11:1). Aby mieć taką pewność, niezbędna jest dokładna wiedza. Dlatego zachęcamy cię, żebyś poznawał Jehowę, Dawcę tego najwspanialszego daru, i dowiedział się, co robić, żeby cieszyć się życiem wiecznym możliwym dzięki ofierze Jezusa.

W tym celu możesz skorzystać z materiałów opartych na Biblii dostępnych w serwisie internetowym jw.org. Świadkowie Jehowy chętnie udzielą ci pomocy. Gdy będziesz nabywał wiedzy o tym darze i odnosił z niego pożytek, z pewnością podzielisz uczucia wyrażone w słowach: „Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana!” (Rzymian 7:25).