Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZYTELNICY PYTAJĄ...

Czy Boże Narodzenie to święto chrześcijańskie?

Czy Boże Narodzenie to święto chrześcijańskie?

Miliony ludzi na całym świecie wierzy, że obchodząc Boże Narodzenie, świętuje urodziny Jezusa Chrystusa. Warto się jednak zastanowić: Czy obchodzili je chrześcijanie z I wieku, na przykład apostołowie? I co Biblia mówi na temat urodzin? Znalezienie odpowiedzi na te pytania pomoże nam ustalić, czy Boże Narodzenie to święto chrześcijańskie.

Po pierwsze, w Biblii nie ma żadnej wzmianki o urodzinach Jezusa czy innych wiernych sług Bożych. Wspomina ona tylko o dwóch osobach obchodzących urodziny. Nie były one czcicielami Jehowy, Boga opisanego w Biblii, a ich przyjęcia urodzinowe ukazano w negatywnym świetle (Rodzaju 40:20; Marka 6:21). Według dzieła Encyclopædia Britannica pierwsi chrześcijanie sprzeciwiali się „pogańskiemu zwyczajowi świętowania urodzin”.

Kiedy urodził się Jezus?

Biblia nie mówi, kiedy dokładnie urodził się Jezus. Jak czytamy w dziele Cyclopedia McClintocka i Stronga, „daty narodzin Chrystusa nie można ustalić ani na podstawie N[owego] T[estamentu], ani żadnego innego źródła”. Gdyby Jezus chciał, żeby chrześcijanie obchodzili jego urodziny, bez wątpienia podałby im dokładną datę.

Po drugie, w Biblii nie znajdziemy informacji, żeby Jezus albo którykolwiek z jego naśladowców obchodził Boże Narodzenie. Jak podaje New Catholic Encyclopedia, po raz pierwszy o tym święcie wspomina „Chronograf Filokalusa, rzymski almanach, którego materiały źródłowe mogą być datowane na 336 rok n.e.”. Rzecz jasna było to na długo po ukończeniu spisywania Biblii i całe wieki po tym, jak Jezus przebywał na ziemi. Dlatego jak zauważyli McClintock i Strong, „obchody Bożego Narodzenia nie zostały nakazane przez Boga, nie mają też oparcia w N[owym] T[estamencie]” *.

Jakie wydarzenie Jezus polecił upamiętniać swoim uczniom?

Jezus, Wielki Nauczyciel, wyraźnie mówił uczniom, czego od nich wymaga, i wskazówki te zostały zapisane w Biblii. Nie nakazał im jednak świętowania Bożego Narodzenia. Podobnie jak szkolny nauczyciel chce, żeby uczniowie ściśle trzymali się jego poleceń, tak Jezus pragnie, by jego naśladowcy ‛nie wychodzili poza to, co jest napisane’ w Piśmie Świętym (1 Koryntian 4:6).

Z drugiej strony pierwsi chrześcijanie dobrze znali jedno ważne święto — Pamiątkę śmierci Jezusa. On sam powiedział swoim uczniom, kiedy mają je obchodzić, oraz pokazał, jak to robić. Zarówno te wskazówki, jak i konkretny dzień jego śmierci zostały podane w Biblii (Łukasza 22:7, 19; 1 Koryntian 11:25).

Jak widać, Boże Narodzenie wiąże się ze świętowaniem urodzin, a pierwsi chrześcijanie nie akceptowali tego pogańskiego zwyczaju. Co więcej, Biblia nic nie wspomina, żeby Jezus ani ktokolwiek inny obchodził to święto. Biorąc pod uwagę te fakty, miliony chrześcijan na całym świecie doszło do wniosku, że Boże Narodzenie nie jest świętem chrześcijańskim.

^ ak. 6 Więcej informacji o pochodzeniu różnych zwyczajów bożonarodzeniowych zawiera artykuł „Czytelnicy pytają: Jaka jest prawda o świętach Bożego Narodzenia?” w Strażnicy z 1 grudnia 2014 roku. Jest ona dostępna w serwisie internetowym jw.org.