Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego uczy Biblia?

Czego uczy Biblia?

Czy Bóg odpowiada na wszystkie modlitwy?

NA CZYJE MODLITWY TWOIM ZDANIEM ODPOWIADA BÓG?

  • Każdego

  • Niektórych ludzi

  • Nikogo

CO MÓWI BIBLIA

„Jehowa jest blisko wszystkich, (...) którzy go wzywają w wierności wobec prawdy” (Psalm 145:18).

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII

  • Bóg nie wysłuchuje modlitw ludzi, którzy się przeciw Niemu buntują (Izajasza 1:15). Jednak mogą oni ‛uporządkować sprawy’ z Bogiem, gdy zmienią swoje postępowanie (Izajasza 1:18).

  • Aby Bóg odpowiedział na modlitwę, musi ona pozostawać w zgodzie z Jego wymaganiami zawartymi w Biblii (1 Jana 5:14).

Czy musimy się modlić w określonej pozycji?

NIEKTÓRZY UWAŻAJĄ, że podczas modlitwy należy klęczeć, pochylać głowę albo złożyć dłonie. A co ty o tym myślisz?

CO MÓWI BIBLIA

Bóg przyjmował modlitwy osób, które siedziały, stały, leżały twarzą do ziemi lub klęczały (1 Kronik 17:16; 2 Kronik 30:27; Ezdrasza 10:1; Dzieje 9:40). Wynika stąd, że nie wymaga On, by modlić się w określonej pozycji.

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII