Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

TEMAT Z OKŁADKI | ANIOŁOWIE: CZY ISTNIEJĄ? JAKIE MA TO ZNACZENIE?

Czy istnieją źli aniołowie?

Czy istnieją źli aniołowie?

Tak, źli aniołowie istnieją. Skąd się wzięli? Jak pamiętamy, Bóg obdarzył aniołów wolną wolą. Krótko po stworzeniu pierwszych ludzi, Adama i Ewy, jedno z doskonałych stworzeń duchowych nadużyło tego daru i wznieciło na ziemi bunt. Udało mu się nakłonić Adama i Ewę, żeby sprzeciwili się Bogu (Rodzaju 3:1-7; Objawienie 12:9). Biblia nie wyjawia, jakie było imię tego anioła ani jaką pozycję zajmował wcześniej w niebie. Jednak po buncie słusznie nazwano go Szatanem, czyli „przeciwnikiem”, oraz Diabłem, czyli „oszczercą” (Mateusza 4:8-11).

Niestety, bunt przeciwko Bogu na tym się nie skończył. W czasach Noego nieznana liczba aniołów ‛opuściła swe właściwe miejsce mieszkania’ wśród niebiańskiej rodziny Bożej. Zeszli oni na ziemię i przybrali ciała fizyczne, żeby dopuszczać się niemoralnych czynów. Tym samym postąpili w sposób sprzeczny z celem, dla którego zostali stworzeni (Judy 6; Rodzaju 6:1-4; 1 Piotra 3:19, 20).

Co się stało z tymi złymi aniołami? Kiedy Bóg sprowadził potop, żeby oczyścić ziemię, porzucili oni ciała fizyczne i wrócili do dziedziny duchowej. Jednak Bóg nie pozwolił im zachować „pierwotnego stanowiska”. Znaleźli się w poniżonym stanie „gęstej [duchowej] ciemności”, znanym jako Tartar (Judy 6; 2 Piotra 2:4). Istoty te, nazwane demonami, przyłączyły się do Szatana Diabła, „władcy demonów”, który „ciągle się przeobraża w anioła światła” (Mateusza 12:24; 2 Koryntian 11:14).

Biblia uczy, że mesjańskie Królestwo Boże — niebiański rząd — ustanowiono w roku 1914 *. Po tym doniosłym wydarzeniu Szatan oraz demony zostali wyrzuceni z nieba, a ich działania ograniczono do ziemi. Dowodem ich destrukcyjnego wpływu jest szerząca się od tamtej pory niegodziwość i rażąca niemoralność (Objawienie 12:9-12).

Jednak wzrost bezprawia i szokującej przemocy potwierdza tylko, że koniec terroru jest bliski. Niedługo okrutne istoty duchowe zostaną pozbawione możliwości działania. Po tysiącletnim panowaniu Królestwa Bożego nad ziemią przeobrażoną w raj te niegodziwe stworzenia po raz ostatni poddadzą ludzkość krótkiej próbie. Następnie zostaną unicestwione na zawsze (Mateusza 25:41; Objawienie 20:1-3, 7-10).

^ ak. 6 Więcej informacji o Królestwie Bożym zawiera rozdział 8 książki Czego naprawdę uczy Biblia?, wydanej przez Świadków Jehowy. Jest ona dostępna w serwisie internetowym jw.org.