Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego uczy Biblia?

Czego uczy Biblia?

Czym jest Królestwo Boże?

NIEKTÓRZY WIERZĄ, że Królestwo Boże jest stanem serca; inni twierdzą, że będzie ono rezultatem ludzkich wysiłków, żeby zaprowadzić na ziemi pokój i jedność. A co ty o tym sądzisz?

CO MÓWI BIBLIA

„Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. (...) Zmiażdży ono wszystkie owe [ludzkie] królestwa” (Daniela 2:44). Królestwo Boże jest rzeczywistym rządem.

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII

Kiedy przyjdzie Królestwo Boże?

JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ?

  • Nikt tego nie wie

  • Wkrótce

  • Nigdy

CO MÓWI BIBLIA

„Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Gdy dobra nowina zostanie rozgłoszona na odpowiednią skalę, Królestwo Boże przyjdzie, aby usunąć obecny niegodziwy system.

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII

  • O tym, kiedy dokładnie przyjdzie Królestwo Boże, nie wie nikt na ziemi (Mateusza 24:36).

  • Proroctwa biblijne wskazują, że Królestwo to przyjdzie już wkrótce (Mateusza 24:3, 7, 12).