Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Co może zapewnić ci bezpieczną przyszłość?

Co może zapewnić ci bezpieczną przyszłość?

Z poprzednich artykułów dowiedzieliśmy się, że ludzie na różne sposoby próbują zapewnić sobie bezpieczną przyszłość. Ale wygląda to tak, jakby chcieli dotrzeć do jakiegoś miejsca, korzystając ze złej mapy. Czy to oznacza, że już nic nie możemy zrobić? Wcale nie!

RADY GODNE ZAUFANIA

Kiedy podejmujemy decyzje, zwykle radzimy się kogoś starszego i mądrzejszego od nas. Okazuje się, że jest Ktoś o wiele od nas starszy i mądrzejszy, kto może nam udzielić najlepszych wskazówek dotyczących bezpiecznej przyszłości. Te wskazówki możemy znaleźć w świętej Księdze nazywanej Biblią, którą zaczęto spisywać jakieś 3500 lat temu.

Dlaczego możesz zaufać Biblii? Ponieważ jej Autorem jest najstarsza i najmądrzejsza Osoba we wszechświecie. Tę Osobę nazwano „Istniejącym od Dni Pradawnych”, który jest „od zawsze i na zawsze” (Daniela 7:9; Psalm 90:2). Jest „Stwórcą nieba, prawdziwym Bogiem, Tym, który ukształtował ziemię” (Izajasza 45:18). Wyjawił nam też swoje imię — Jehowa (Psalm 83:18).

Ponieważ Biblia pochodzi od Stwórcy wszystkich ludzi, to nie faworyzuje żadnej kultury, rasy czy narodowości. Zawiera ponadczasowe rady, z których odnoszą korzyści ludzie żyjący we wszystkich krajach. Jest najbardziej rozpowszechnioną książką na świecie, dostępną w większej liczbie języków niż jakakolwiek inna książka *. Tak więc niezależnie od tego, gdzie ktoś mieszka, może zrozumieć Biblię i kierować się nią w życiu. Te fakty pokazują, jaki jest nasz Stwórca. Biblia mówi o Nim:

„Bóg nie jest stronniczy. Jego uznaniem cieszy się każdy, kto się Go boi i czyni to, co właściwe, bez względu na to, z jakiego pochodzi narodu” (DZIEJE 10:34, 35).

Tak jak troskliwi rodzice pomagają swoim dzieciom, tak Bóg Jehowa, nasz kochający Ojciec, chce nam pomóc przez swoje Słowo, Biblię (2 Tymoteusza 3:16). Naprawdę możesz zaufać Jego Słowu, bo On nas stworzył i wie, co jest nam potrzebne do szczęścia.

Co możesz zrobić, żeby żyć w takich warunkach? Dowiesz się tego z następnego artykułu.

^ ak. 6 Więcej informacji na temat tłumaczenia i rozpowszechniania Biblii znajdziesz w serwisie internetowym jw.org (NAUKI BIBLIJNE > HISTORIA I BIBLIA).

^ ak. 16 Więcej informacji znajdziesz w 9 rozdziale książki Biblia — słowo Boże czy ludzkie?, wydanej przez Świadków Jehowy. Jest ona dostępna w serwisie internetowym jw.org (BIBLIOTEKA > KSIĄŻKI I BROSZURY).