Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego o Bogu uczymy się od Jego proroków

Czego o Bogu uczymy się od Jego proroków

W przeszłości Bóg przekazywał przez swoich proroków ważne dla ludzi informacje. Czy wyjaśniają one, jak otrzymać błogosławieństwo Boga? Jak najbardziej. Zobaczmy, czego możemy się nauczyć od trzech wiernych proroków.

ABRAHAM

Bóg jest bezstronny i pragnie błogosławić wszystkim ludziom.

Bóg obiecał prorokowi Abrahamowi: „Dzięki tobie z całą pewnością otrzymają błogosławieństwo wszystkie rodziny na ziemi” (Rodzaju 12:3).

Czego się z tego uczymy? Bóg bardzo nas kocha i chce błogosławić wszystkim rodzinom — mężczyznom, kobietom i dzieciom, którzy są Mu posłuszni.

MOJŻESZ

Bóg jest miłosierny i błogosławi tym, którzy starają się Go poznać.

Wszechmocny Bóg dał prorokowi Mojżeszowi moc dokonywania cudów. Ale mimo to Mojżesz się modlił: „Pozwól mi, proszę, zrozumieć Twoje poczynania, żebym mógł Cię poznać i dalej cieszyć się Twoją przychylnością” (Wyjścia 33:13). Bogu podobała się prośba Mojżesza, dlatego pobłogosławił mu, udzielając więcej zrozumienia i wiedzy o swoim sposobie działania i osobowości. Mojżesz dowiedział się na przykład, że Stwórca jest „Bogiem miłosiernym i współczującym” (Wyjścia 34:6, 7).

Czego się z tego uczymy? Bóg pragnie nam błogosławić — mężczyznom, kobietom i dzieciom — jeśli staramy się Go lepiej poznać. W swoim Słowie wyjaśnił, jak oddawać Mu cześć, i zapewnił, że chętnie się o nas zatroszczy.

 JEZUS

Jezus był współczujący i leczył wszystkie choroby

Możemy cieszyć się nieprzemijającymi błogosławieństwami, jeśli będziemy poznawać Jezusa oraz to, co zrobił, i to, czego nauczał.

Słowo Boże zawiera wiele szczegółów dotyczących życia Jezusa i jego nauk. Bóg dał Jezusowi moc dokonywania wielu cudów, takich jak uleczenie ślepych, głuchych i kulawych. Potrafił on nawet przywrócić życie zmarłym. W ten sposób Jezus pokazał, jakie błogosławieństwa od Boga czekają w przyszłości wszystkich ludzi. Wyjaśnił, co musimy robić, żeby z nich skorzystać. Powiedział: „Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3).

Jezus był życzliwy i pełen współczucia. Mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy garnęli się do niego w odpowiedzi na jego ciepłe zaproszenie: „Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny. Wtedy zaznacie pokrzepienia” (Mateusza 11:29). W przeciwieństwie do ludzi, którzy w tamtych czasach źle odnosili się do kobiet, Jezus okazywał im życzliwość oraz traktował je z godnością i szacunkiem.

Czego się z tego uczymy? Jezus okazywał ludziom głęboką miłość i dał niezwykły przykład tego, jak powinniśmy traktować siebie nawzajem.

JEZUS NIE JEST BOGIEM

Pismo Święte uczy, że „jest tylko jeden Bóg”, a Jezus Chrystus był Jego pokornym posłańcem (1 Koryntian 8:6). Jezus wyraźnie stwierdził, że Bóg jest większy od niego i że to On posłał go na ziemię (Jana 11:41, 42; 14:28) *.

^ ak. 17 Żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat Jezusa Chrystusa, zobacz część 89 broszury Prawdziwa wiara — klucz do szczęśliwego życia, dostępnej w serwisie internetowym jw.org.