Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pokonanie śmierci — jak?

Pokonanie śmierci — jak?

CHOCIAŻ nieposłuszeństwo Adama i Ewy sprowadziło na wszystkich grzech i śmierć, to Bóg nie zmienił swojego zamierzenia wobec ludzi. Wielokrotnie potwierdza to w swoim spisanym Słowie, Biblii.

  • „Prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze” (Psalm 37:29)

  • „Wszechwładny Pan, Jehowa, usunie śmierć na zawsze i otrze łzy z każdej twarzy” (Izajasza 25:8)

  • „Jako ostatni wróg zostanie unicestwiona śmierć” (1 Koryntian 15:26)

  • „Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu” (Objawienie 21:4)

W jaki sposób Bóg „usunie śmierć na zawsze”? Jak już wspomniano, Biblia wyraźnie mówi, że ‛prawi będą żyć na zawsze’. Z drugiej strony mówi też, że „nie ma na ziemi prawego człowieka, który zawsze postępuje dobrze” (Kaznodziei 7:20). Czy wobec tego żeby pokonać śmierć, Bóg zrezygnuje ze swoich wymagań, które stawia ludziom? Na pewno nie! On nigdy tego nie zrobi, bo „nie może kłamać” (Tytusa 1:2). W takim razie jak zrealizuje to, co postanowił?

BÓG „USUNIE ŚMIERĆ NA ZAWSZE” (IZAJASZA 25:8)

OKUP — SPOSÓB NA POKONANIE ŚMIERCI

Jehowa Bóg z miłości zrobił coś, żeby odkupić ludzkość z niewoli śmierci — dostarczył okup. W znaczeniu biblijnym okup to cena zapłacona, żeby całkowicie pokryć wyrządzone szkody albo żeby spełnić wymagania sprawiedliwości. Ponieważ wszyscy jesteśmy grzeszni i podlegamy karze śmierci, Biblia otwarcie mówi: „[Człowiek] nigdy nie zdoła wykupić brata ani dać Bogu okupu za niego (cena okupu za jego życie jest tak wysoka, że zawsze będzie przekraczać ich możliwości)” (Psalm 49:7, 8).

Kiedy umiera niedoskonały człowiek, płaci jedynie za własne grzechy. Nie może wykupić od śmierci siebie ani zapłacić za grzechy kogoś innego (Rzymian 6:7). Dlatego potrzebny był doskonały, bezgrzeszny człowiek, który oddałby życie nie za swoje grzechy, ale za nasze (Hebrajczyków 10:1-4).

Właśnie to umożliwił Jehowa. Wysłał swojego Syna, Jezusa, z nieba na ziemię, żeby urodził się on jako doskonały, bezgrzeszny człowiek (1 Piotra 2:22). Jezus powiedział, że przyszedł, żeby „dać swoje życie jako okup w zamian za wielu” (Marka 10:45). Umarł po to, żeby zapłacić za nasze grzechy i pokonać naszego wroga — śmierć (Jana 3:16).

KIEDY ŚMIERĆ ZOSTANIE POKONANA?

Obecnie widzimy spełnianie się proroctwa biblijnego o „krytycznych czasach, trudnych do zniesienia”. To dowód, że żyjemy w „dniach ostatnich” tego złego świata (2 Tymoteusza 3:1). Okres ten zakończy się „dniem sądu i zagłady bezbożnych ludzi” (2 Piotra 3:3, 7). Ci, którzy kochają Boga, przetrwają tę zagładę i „będą żyć wiecznie” (Mateusza 25:46).

Jezus przyszedł, żeby „dać swoje życie jako okup w zamian za wielu” (Marka 10:45)

Możliwość życia wiecznego otrzymają też miliony ludzi, którzy zmartwychwstaną. Jezus dokonał wskrzeszenia, kiedy odwiedził miasto o nazwie Nain. Umarł tam jedyny syn pewnej wdowy i Jezus, „pełen współczucia”, przywrócił mu życie (Łukasza 7:11-15). Apostoł Paweł powiedział: „Pokładam w Bogu nadzieję, (...) że nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych”. Ta niezawodna nadzieja jest wyjątkowym przejawem miłości Boga do ludzi (Dzieje 24:15).

Tak więc miliardy ludzi będą mogły żyć wiecznie. Biblia mówi: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze” (Psalm 37:29). Spełnią się na nich pokrzepiające słowa, które apostoł Paweł zapisał jakieś 2000 lat temu: „Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzie jest, o śmierci, twoje żądło?” (1 Koryntian 15:55). Nasz największy wróg — śmierć — nareszcie zostanie pokonany!