Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dzięki czemu twoje życie stanie się lepsze?

Dzięki czemu twoje życie stanie się lepsze?

DZISIEJSZE życie nie jest takie, jakiego chciał Bóg. Ziemia miała być napełniona ludźmi, którzy szanują władzę Stwórcy, kierują się w życiu Jego zasadami oraz naśladują Jego wspaniałą osobowość. Ludzie mieli też zakładać szczęśliwe rodziny, odkrywać nowe rzeczy i zamienić całą ziemię w raj.

BÓG OBIECUJE, ŻE ZMIENI NASZE ŻYCIE NA LEPSZE

  • „Na całej ziemi kładzie kres wojnom” (Psalm 46:9)

  • „Nadszedł też wyznaczony czas na to, (...) żeby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię” (Objawienie 11:18)

  • „Żaden mieszkaniec tej ziemi nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24)

  • „Moi wybrani będą w pełni korzystać z tego, co zrobią swoimi rękami” (Izajasza 65:22)

Jak spełnią się te proroctwa? Bóg wyznaczył swojego Syna, Jezusa, żeby został Królem w niebiańskim rządzie, który obejmie władzę nad ziemią. Biblia nazywa ten rząd Królestwem Bożym (Daniela 2:44). A o Jezusie mówi: „Bóg Jehowa da mu tron (...). Będzie królował” (Łukasza 1:32, 33).

Kiedy Jezus był na ziemi, dokonywał wielu cudów. Pokazał tym, że jako Król zmieni życie ludzi na lepsze.

JEZUS POKAZAŁ, CO DOBREGO ZROBI DLA POSŁUSZNYCH LUDZI

  • Leczył wszelkie choroby. Pokazał tym, że usunie wszystkie ludzkie niedomagania (Mateusza 9:35)

  • Uciszył burzę. Pokazał tym, że ma władzę nad siłami natury i zapewni ludziom bezpieczeństwo (Marka 4:36-39)

  • Nakarmił tysiące ludzi. Pokazał tym, że da im wszystko, czego potrzebują do życia (Marka 6:41-44)

  • Na weselu zamienił wodę w wino. Pokazał tym, że ludzie będą prowadzić radosne życie (Jana 2:7-11)

Właśnie takiego życia Bóg chce dla ludzi, którzy Go kochają! Co możesz zrobić, żeby tak wyglądało twoje życie? Musisz wejść na pewną „drogę”. Biblia mówi, że jest to „droga prowadząca do życia i niewielu ją znajduje” (Mateusza 7:14).

ZNAJDŹ DROGĘ DO LEPSZEGO ŻYCIA

Czym jest droga, która prowadzi do życia? Chodzi o wszystko, czego uczy nas Bóg. Mówi On: „Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem. Uczę cię tego, co jest dla ciebie najlepsze. Prowadzę cię drogą, którą powinieneś iść” (Izajasza 48:17). Jeśli będziesz posłuszny Bogu, wybierzesz najlepszą drogę życiową.

Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (Jana 14:6). Jeśli będziesz wierzył w to, czego uczył Jezus, i go naśladował, zbliżysz się do Boga, a twoje życie stanie się lepsze.

Jak znaleźć drogę prowadzącą do życia? Istnieje wiele religii, ale Jezus ostrzegł: „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mateusza 7:21). Powiedział też: „Rozpoznacie ich po owocach” (Mateusza 7:16). Biblia pomoże ci odróżnić religię prawdziwą od fałszywych (Jana 17:17).

Jak wejść na drogę prowadzącą do życia? Trzeba poznać Tego, który dał nam życie. Kim On jest? Jak ma na imię? Jakie ma cechy? Co dla nas robi? Czego od nas oczekuje *?

Nasz Stwórca chce, żebyśmy robili coś więcej, niż tylko pracowali, jedli, bawili się i zakładali rodziny. Możemy Go poznać i się z Nim zaprzyjaźnić. Pokażemy, że Go kochamy, jeśli będziemy Mu posłuszni. Jezus powiedział: „Żeby [ludzie] mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga” (Jana 17:3).

ZA POMOCĄ BIBLII BÓG UCZY CIĘ „TEGO, CO JEST DLA CIEBIE NAJLEPSZE” (IZAJASZA 48:17)

ZRÓB PIERWSZY KROK

Kiedy dowiesz się, czego wymaga od ciebie Bóg, możliwe, że będziesz musiał coś u siebie zmienić. Może to nie być łatwe. Ale gdy zrobisz pierwszy krok i wejdziesz na tę drogę, twoje życie stanie się lepsze. Jeśli masz pytania dotyczące Boga, skorzystaj z bezpłatnego kursu biblijnego, który proponują Świadkowie Jehowy. Sam możesz wybrać jego czas i miejsce. Żeby się z nami skontaktować, odwiedź serwis internetowy jw.org.