Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Cierpienia — czy są karą od Boga?

Cierpienia — czy są karą od Boga?

LUZIA UTYKA NA LEWĄ NOGĘ. Jako dziecko zachorowała na heinemedinę — ostrą chorobę zakaźną atakującą system nerwowy. Kiedy miała 16 lat, kobieta, u której pracowała, powiedziała: „Bóg cię ukarał paraliżem, bo byłaś niegrzeczna i nieposłuszna mamie”. Lata później Luzia wciąż pamięta, jak bardzo ją to dotknęło.

KIEDY DAMARIS DOWIEDZIAŁA SIĘ, ŻE MA RAKA MÓZGU, ojciec zapytał ją: „Za co cię to spotkało? Musiałaś zrobić coś strasznego, dlatego Bóg cię ukarał”. Damaris była załamana.

Pogląd, że choroby są karą od Boga, nie jest niczym nowym. Jak wspomniano w pewnej książce, w czasach Chrystusa wielu wierzyło, że „choroba jest spowodowana jakimś grzechem chorego albo jego krewnych i została zesłana jako kara” (Manners and Customs of Bible Lands). A jak podaje inne dzieło, w średniowieczu „niektórzy ludzie wierzyli, że Bóg sprowadza zarazy jako karę za ich grzechy” (Medieval Medicine and the Plague). Zastanów się: Czy epidemia dżumy, która w XIV wieku pochłonęła miliony mieszkańców Europy, była wyrokiem Boga na złych ludzi? A może po prostu wywołała ją infekcja bakteryjna, czego dowiodły badania medyczne? Czy choroby rzeczywiście są karą od Boga? *

POMYŚL: Gdyby choroby i cierpienia były zasłużoną karą od Boga, to po co Jezus uzdrawiałby chorych? Czy nie podważałby tym Bożej sprawiedliwości? (Mateusza 4:23, 24). Jezus nigdy nie postępował wbrew woli Boga. Powiedział: „Zawsze robię to, co Mu się podoba” oraz „Robię właśnie to, co mi Ojciec polecił” (Jana 8:29; 14:31).

Biblia mówi wprost, że „niesprawiedliwość jest obca” Jehowie Bogu (Powtórzonego Prawa 32:4). Na przykład On nigdy nie spowodowałby katastrofy lotniczej, w której zginęłyby setki niewinnych ludzi, tylko po to, żeby ukarać jednego z pasażerów! Abraham, wierny sługa Boga, przekonany o Jego prawości stwierdził, że Bóg nigdy ‛nie zgładzi prawego razem z niegodziwym’. Dodał też, że byłoby to „nie do pomyślenia” (Rodzaju 18:23, 25). Poza tym Biblia mówi, że ‛Bóg nie postępuje niegodziwie’ i ‛nie robi nic złego’ (Hioba 34:10-12).

CZEGO NAS UCZY BIBLIA

Nasze cierpienia nie są karą od Boga za grzechy. Jasno wynika to z wypowiedzi samego Jezusa. Kiedy jego uczniowie zobaczyli człowieka niewidomego od urodzenia, zapytali: „Rabbi, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy?”. Jezus odpowiedział im: „Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice” (Jana 9:1-3).

Z uwagi na powszechne wtedy mylne wyobrażenia uczniowie Jezusa musieli być zaskoczeni jego słowami. Jezus przywrócił mężczyźnie wzrok i w ten sposób sprostował błędny pogląd, że cierpienia są karą od Boga (Jana 9:6, 7). Również dzisiaj ci, którzy poważnie chorują, mogą być pewni, że Bóg nie jest za to odpowiedzialny.

Gdyby choroby były karą od Boga, to po co Jezus uzdrawiałby chorych?

 O czym zapewnia Biblia

  • „Bóg (...) nikogo w ten sposób nie poddaje próbie” (JAKUBA 1:13). Choroby, śmierć i inne nieszczęścia, które dotykają ludzi od stuleci, wkrótce zostaną usunięte.

  • Jezus Chrystus „uleczył wszystkich chorych” (MATEUSZA 8:16). Uzdrawiając chorych, którzy do niego przychodzili, Syn Boży pokazał, co Królestwo Boże zrobi na skalę ogólnoświatową.

  • „Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło” (OBJAWIENIE 21:3-5)

CZYJA TO WINA?

Dlaczego więc zaznajemy tyle bólu i cierpienia? Ludzie zastanawiają się nad tym od wieków. Skoro Bóg nie jest za to odpowiedzialny, to kto? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w następnym artykule.

^ ak. 4 Chociaż w przeszłości Bóg czasami karał ludzi za konkretne grzechy, to z Biblii nie wynika, żeby obecnie robił to, powodując choroby czy jakieś tragedie.