Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy Bóg okazuje empatię?

Czy Bóg okazuje empatię?

CZEGO NAS UCZĄ DZIEŁA STWÓRCZE

Empatia to zdolność odczuwania emocji drugiej osoby, umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację. Rick Hanson, specjalista w zakresie zdrowia psychicznego, mówi: „Empatię mamy we krwi”.

POMYŚL: Dlaczego potrafimy przejawiać empatię, uczucie niespotykane u innych gatunków? Biblia wyjaśnia, że Bóg stworzył ludzi na swój obraz (Rodzaju 1:26). Oznacza to, że możemy odzwierciedlać Jego osobowość i w pewnej mierze przejawiać takie cechy jak On. Gdy empatia pobudza ludzi do pomagania innym, naśladują oni naszego współczującego Stwórcę, Jehowę Boga (Przysłów 14:31).

CZEGO NAS UCZY BIBLIA

Bóg okazuje empatię i przykro Mu, kiedy patrzy na nasze cierpienia. Starożytni Izraelici przeżyli okrutną niewolę w Egipcie, a potem spędzili na pustyni 40 lat w trudnych warunkach. Biblia tak opisuje, co czuł wtedy Jehowa: „Podczas całej ich udręki odczuwał udrękę” (Izajasza 63:9). Nie tylko był świadomy ich nieszczęścia — On wręcz czuł ich ból. Powiedział: ‛Dobrze wiem, jakiego bólu zaznają’ (Wyjścia 3:7). Poza tym Bóg zapewnia: „Kto dotyka was, dotyka źrenicy mojego oka” (Zachariasza 2:8). Kiedy inni nas ranią, On cierpi razem z nami.

Nawet gdy czujemy się nic niewarci i niegodni Bożej empatii, to Biblia zapewnia, że „Bóg jest większy niż nasze serca i wie wszystko” (1 Jana 3:19, 20). On zna nas lepiej niż my samych siebie. Zna nasze warunki, myśli i uczucia i wczuwa się w nasze położenie.

Możemy prosić Boga o pokrzepienie, mądrość i wsparcie, bo On pomaga tym, którzy są w trudnej sytuacji

 O czym zapewnia Biblia

  • „Zawołasz do Jehowy, a On cię wysłucha, będziesz wzywać pomocy, a On odpowie: ‚Jestem!’” (IZAJASZA 58:9)

  • „‚Dobrze wiem, co zamierzam dla was zrobić’ — oświadcza Jehowa. ‚Zamierzam zapewnić wam pokój, a nie nieszczęście. Chcę wam dać przyszłość i nadzieję. Będziecie do mnie wołać, przyjdziecie i będziecie się do mnie modlić, a ja was wysłucham’” (JEREMIASZA 29:11, 12)

  • „Proszę, zbierz moje łzy w swoim bukłaku. Czy nie są zapisane w Twojej księdze?” (PSALM 56:8)

BÓG NAS ZAUWAŻA, ROZUMIE I WCZUWA SIĘ W NASZE POŁOŻENIE

Czy świadomość, że Bóg okazuje empatię, pomaga nam radzić sobie z trudnościami? Zobacz, co przeżyła Maria. Opowiada:

„Mój 18-letni syn zmarł po dwóch latach walki z rakiem. Bardzo to przeżyłam. Czułam, że życie jest ciężkie i niesprawiedliwe. Byłam zła na Jehowę, bo nic nie zrobił i go nie uleczył!

„Sześć lat później zwierzyłam się życzliwej i współczującej przyjaciółce ze zboru. Opowiedziałam jej o swoich odczuciach — o tym, że Jehowa mnie nie kocha. Słuchała mnie przez kilka godzin, a potem zacytowała werset, który mnie poruszył. Był to 1 List Jana 3:19, 20, gdzie czytamy: ‚Bóg jest większy niż nasze serca i wie wszystko’. Wyjaśniła, że Jehowa rozumie nas, kiedy przeżywamy trudne chwile.

„Nadal jednak nie mogłam poradzić sobie z gniewem! Aż któregoś razu przeczytałam Psalm 94:19: ‚Kiedy mnie przytłoczyły troski, pocieszałeś mnie i dawałeś mi ukojenie’. Poczułam, jakby ten werset został napisany specjalnie dla mnie! W końcu mogłam spokojnie porozmawiać z Jehową o tym, co czuję, i byłam pewna, że On mnie słucha i rozumie”.

Jaka to ulga wiedzieć, że Bóg nas rozumie i wczuwa się w nasze położenie! Ale dlaczego w takim razie jest tyle cierpień? Czy to dlatego, że Bóg karze nas, gdy zrobimy coś złego? Czy Bóg usunie kiedyś cierpienia? Dowiesz się tego z następnych artykułów.