Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy o tym wiedziałeś?

Czy o tym wiedziałeś?

Kto był ojcem Józefa?

Józef, cieśla z Nazaretu, był przybranym ojcem Jezusa. A kto był ojcem Józefa? Ewangelia według Mateusza wymienia niejakiego Jakuba, podczas gdy Ewangelia według Łukasza mówi, że Józef był „synem Helego”. Skąd ta pozorna rozbieżność? (Łukasza 3:23; Mateusza 1:16).

Mateusz napisał: „Jakub został ojcem Józefa”. Posłużył się tutaj greckim określeniem, które wyraźnie wskazuje, że Jakub był rodzonym ojcem Józefa. Wynika stąd, że Mateusz skupił się na biologicznym pochodzeniu Józefa — z królewskiej linii rodowej Dawida. Dzięki przynależności do niej Jezus, przybrany syn Józefa, odziedziczył prawo do tronu.

Z kolei Łukasz w swoim sprawozdaniu użył sformułowania: „Józef, syn Helego”. Występujący tam wyraz „syn” może się też odnosić do zięcia. Podobną sytuację znajdujemy w Ewangelii według Łukasza 3:27, gdzie Szealtiela, którego prawdziwym ojcem był Jechoniasz, nazwano „synem Neriego” (1 Kronik 3:17; Mateusza 1:12). Prawdopodobnie Szealtiel ożenił się z niewymienioną z imienia córką Neriego i został jego zięciem. W tym samym sensie Józef był „synem” Helego, ponieważ poślubił jego córkę, Marię. Tak więc Łukasz sporządził rodowód Jezusa „według ciała” — ze strony jego rodzonej matki, Marii (Rzymian 1:3). A zatem Biblia podaje dwa różne, ale równie przydatne rodowody Jezusa.

Jakie tkaniny i barwniki były dostępne w czasach biblijnych?

Barwiona wełna znaleziona w jaskini niedaleko Morza Martwego, sprzed roku 135 n.e.

W starożytności na Bliskim Wschodzie tkaniny często wyrabiano z owczej wełny i koziej lub wielbłądziej sierści. Materiały wełniane były najbardziej powszechne; Biblia często wspomina o owcach, strzyżeniu ich oraz o wełnianych ubraniach (1 Samuela 25:2; 2 Królów 3:4; Hioba 31:20). Len, z którego również wytwarzano tkaniny, był hodowany w Egipcie i Izraelu (Rodzaju 41:42; Jozuego 2:6). Izraelici w czasach biblijnych prawdopodobnie nie uprawiali bawełny, ale jak wynika z Biblii, materiał produkowany z tej rośliny znano w Persji (Estery 1:6). Jedwab był drogim towarem luksusowym, sprowadzanym zapewne przez wędrownych kupców z Dalekiego Wschodu (Objawienie 18:11, 12).

Jak czytamy w książce Jesus and His World (Jezus i jego świat), „wełna występowała w najróżniejszych kolorach — od czystej bieli aż po ciemny brąz — a prócz tego w wielu odcieniach”. Poza tym wełnę często barwiono. Kosztowny barwnik purpurowy pozyskiwano z pewnych gatunków mięczaków. Z kolei barwniki w kolorach takich jak czerwony, żółty, niebieski i czarny wytwarzano z korzeni, liści i innych części roślin oraz z owadów.