Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Stań po stronie Królestwa już teraz!

Stań po stronie Królestwa już teraz!

Wyobraź sobie, że nad twoją okolicę nadciąga niszczycielski huragan. Agencje rządowe nadają komunikat: „PROSIMY NATYCHMIAST OPUŚCIĆ ZAGROŻONY TEREN!”. Co najlepiej byłoby wtedy zrobić? Uciec w jakieś bezpieczne miejsce.

W pewnym sensie każdemu z nas zagraża taka gwałtowna „burza”. Jezus nazwał ją „wielkim uciskiem” (Mateusza 24:21). Ta „burza” nas nie ominie. Ale możemy poszukać bezpiecznego schronienia. Jakiego?

W Kazaniu na Górze Jezus polecił swoim uczniom: „Stale szukajcie najpierw Królestwa oraz Bożej prawości” (Mateusza 6:33). Jak to robić?

Szukaj najpierw Królestwa Bożego. Powinieneś cenić Królestwo Boże bardziej niż cokolwiek innego (Mateusza 6:25, 32, 33). Dlaczego? Bo ludzie nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów świata. To trudne zadanie może wykonać tylko Królestwo Boże.

Szukaj Bożej prawości. Staraj się żyć zgodnie z prawymi zasadami Boga. Dlaczego warto to robić? Ponieważ ustalanie własnych reguł postępowania pociąga za sobą tragiczne skutki (Przysłów 16:25). Z drugiej strony jeśli robimy to, czego pragnie Bóg, nie tylko sprawiamy Mu radość, ale też prowadzimy szczęśliwsze życie (Izajasza 48:17, 18).

Stale szukaj najpierw Królestwa oraz Bożej prawości. Jezus ostrzegał, że niektórzy ludzie stracą z oczu ten cel, bo uwierzą, że ich bezpieczeństwo zależy od pieniędzy. Inni  mieli pozwolić, żeby codzienne problemy na tyle ich pochłonęły, że zabraknie im czasu na zajmowanie się sprawami Królestwa (Mateusza 6:19-21, 25-32).

Ale Jezus obiecał, że osoby, które staną po stronie Królestwa Bożego, będą miały wszystko, czego potrzebują, i że czeka je wspaniała przyszłość (Mateusza 6:33).

Chociaż w I wieku n.e. uczniowie Jezusa szukali najpierw Królestwa oraz Bożej prawości, nie doczekali końca bólu i cierpień. Ale znaleźli bezpieczne schronienie. W jakim sensie?

Żyli zgodnie z prawymi zasadami Boga, co chroniło ich przed wpływem zepsutego świata. Silna wiara w przyjście Królestwa pomagała im przetrwać nawet największe trudności. Pomagała im w tym też „niezwykła siła” od Boga (2 Koryntian 4:7-9).

CZY BĘDZIESZ SZUKAŁ NAJPIERW KRÓLESTWA?

Chrześcijanie w I wieku n.e. posłuchali polecenia Jezusa, żeby szukać najpierw Królestwa. Rozgłaszali dobrą nowinę o tym rządzie wszędzie, gdzie żyli (Kolosan 1:23). Czy w naszych czasach ktoś się tym zajmuje?

Tak! Świadkowie Jehowy zdają sobie sprawę, że już wkrótce Królestwo Boże zniszczy ten zły świat. Dlatego robią wszystko, co mogą, żeby stosować się do słów Jezusa: „Dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. A potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14).

Jak zareagujesz na tę dobrą nowinę? Weź przykład z mieszkańców macedońskiego miasta Berea, którzy żyli w I wieku n.e. Kiedy usłyszeli od apostoła Pawła dobrą nowinę o Królestwie, przyjęli ją „z nadzwyczaj otwartym umysłem”. Potem „starannie badali Pisma”, żeby sprawdzić czy to, czego się dowiadywali, jest prawdziwe. Następnie zaczęli żyć zgodnie ze zdobytą wiedzą (Dzieje 17:11, 12).

Z tobą może być podobnie. Jeśli będziesz szukał najpierw Królestwa i Bożej prawości, już teraz znajdziesz schronienie, a w przyszłości będziesz mógł prowadzić spokojne i bezpieczne życie.