Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Kto jest Królem w Królestwie Bożym?

Kto jest Królem w Królestwie Bożym?

Bóg natchnął kilku pisarzy biblijnych, żeby szczegółowo opisali tego, kto miał zostać Królem w Królestwie Bożym. Co wiemy o tym Władcy?

  • Wybrany przez Boga. „To ja ustanowiłem swojego króla. (...) Dam ci jako dziedzictwo narody i na własność — całą ziemię” (Psalm 2:6, 8).

  • Dziedzic tronu króla Dawida. „Narodziło się nam dziecko, syn został nam dany. (...) Jego władza sięgnie wszędzie i pokojowi nie będzie końca, gdy zasiądzie na tronie Dawida w swoim królestwie. Utwierdzi to królestwo” (Izajasza 9:6, 7).

  • Urodzony w Betlejem. „Betlejem (...), to z ciebie wyjdzie władca, który w moim imieniu będzie panował. (...) Jego wielkość sięgnie krańców ziemi” (Micheasza 5:2, 4).

  • Odrzucony przez ludzi i zabity. „Pogardzano nim i mieliśmy go za nic. (...) Został przebity za nasze przewinienia, zadano mu cierpienia za nasze winy” (Izajasza 53:3, 5).

  • Wskrzeszony i wyniesiony do chwały. „Nie pozostawisz mnie w grobie. Nie pozwolisz, żeby Twój lojalny sługa ujrzał dół. (...) Gdy jestem po Twojej prawej stronie, zaznaję wiecznego szczęścia” (Psalm 16:10, 11).

Jezus Chrystus — idealny Władca

W całej historii ludzkości tylko jedna osoba pasuje do tego opisu. Jest nią Jezus Chrystus. Anioł powiedział do Marii, matki Jezusa: „Bóg Jehowa da mu tron Dawida. (...) Jego Królestwu nie będzie końca” (Łukasza 1:31-33).

Jezus nigdy nie został władcą na ziemi. Ma panować nad ludźmi z nieba jako Król w Królestwie Bożym. Dlaczego jest idealnym Władcą? Zobacz, co robił, kiedy był na ziemi.

  •    Jezus troszczył się o ludzi. Pomagał mężczyznom i kobietom, młodym i starym — bez względu na ich pochodzenie czy pozycję społeczną (Mateusza 9:36; Marka 10:16). Na przykład kiedyś pewien trędowaty błagał go: „Jeśli tylko zechcesz, możesz mnie uzdrowić”. Pełen współczucia Jezus spełnił jego prośbę (Marka 1:40-42).

  • Jezus uczył, co robić, żeby podobać się Bogu. Powiedział: „Nie możecie być niewolnikami Boga i Pieniądza”. Powiedział też, że trzeba stosować się do zasady zwanej Złotą Regułą — traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Poza tym pokazywał, że Bóg interesuje się nie tylko tym, co robimy, ale też tym, co myślimy i czujemy. Żeby podobać się Bogu, musimy kontrolować nasze najskrytsze uczucia (Mateusza 5:28; 6:24; 7:12). Jezus podkreślał też, że możemy być naprawdę szczęśliwi, jeśli dowiemy się, czego wymaga od nas Bóg, i będziemy to robić (Łukasza 11:28).

  • Jezus uczył, czym jest prawdziwa miłość. Tym, co mówił i robił, poruszał serca ludzi. „Tłumy były ogromnie zdumione jego sposobem nauczania, bo nauczał ich jak ktoś, kto ma władzę” (Mateusza 7:28, 29). Jezus uczył: „Kochajcie swoich nieprzyjaciół”. Modlił się nawet za niektóre osoby odpowiedzialne za jego śmierć: „Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co robią” (Mateusza 5:44; Łukasza 23:34).

Jezus ma wyjątkowe kwalifikacje do tego, żeby być dobrym i życzliwym Władcą świata. Ale kiedy zacznie panować?