Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pod rządami Boga wszystkie stworzenia żyły w jedności i pokoju

Dlaczego potrzebujemy Królestwa Bożego?

Dlaczego potrzebujemy Królestwa Bożego?

Na początku dziejów ludzkości jedynym Władcą był nasz Stwórca, który ma na imię Jehowa. W swoich rządach Jehowa kierował się miłością. Dał ludziom piękny dom — ogród Eden. Dał im też mnóstwo jedzenia i satysfakcjonującą pracę (Rodzaju 1:28, 29; 2:8, 15). Gdyby ludzie podporządkowali się Jego władzy, nadal żyliby w pokoju.

Pierwsi ludzie odrzucili władzę Boga

Z Biblii dowiadujemy się, że anioł nazwany później Szatanem Diabłem podważył prawo Boga do sprawowania władzy. Twierdził, że ludziom żyłoby się lepiej bez Boga. Niestety, Adam z Ewą poszli śladem Szatana i zbuntowali się przeciwko Bogu (Rodzaju 3:1-6; Objawienie 12:9).

Ponieważ Adam i Ewa odrzucili władzę Boga, utracili raj oraz możliwość życia wiecznego w doskonałym zdrowiu (Rodzaju 3:17-19). Ta decyzja wpłynęła też na ich dzieci, które urodziły się później. Biblia mówi, że „grzech pojawił się na świecie przez jednego człowieka [Adama], a przez grzech — śmierć” (Rzymian 5:12). Grzech spowodował jeszcze inny poważny problem: „Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie” (Kaznodziei 8:9). Inaczej mówiąc, kiedy ludzie rządzą się sami, muszą pojawić się problemy.

POCZĄTEK RZĄDÓW LUDZKICH

Nimrod zbuntował się przeciwko Jehowie

Pierwszym wspomnianym w Biblii człowiekiem, który stał się władcą, był Nimrod. Zbuntował się on przeciwko władzy Boga. Od czasów Nimroda rządzący często nadużywają swojej władzy. Jakieś 3000 lat temu król Salomon zauważył: „Widziałem łzy gnębionych i nie było nikogo, kto by ich pocieszył. Ich gnębiciele mieli władzę” (Kaznodziei 4:1).

Podobnie jest też w naszych czasach. W pewnym dokumencie wydanym w 2009 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych czytamy, że złe rządy coraz częściej są uznawane za „jedną z głównych przyczyn tego, że w społeczeństwie dzieją się złe rzeczy”.

CZAS NA ZMIANĘ!

Świat potrzebuje lepszych rządów. I właśnie to obiecał nasz Stwórca!

Nawet najlepsze rządy ludzi nie są w stanie rozwiązać problemów świata

Bóg ustanowił już taki rząd — Królestwo, które zastąpi wszystkie ludzkie rządy, ale „samo będzie trwać wiecznie” (Daniela 2:44). Właśnie o to Królestwo modlą się miliony ludzi (Mateusza 6:9, 10). Ale to nie Bóg będzie jego Królem. Na Władcę wybrał kogoś, kto żył kiedyś jako człowiek. O kogo chodzi?