Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego dokona Królestwo Boże?

Czego dokona Królestwo Boże?

Jezus uczył swoich naśladowców modlić się o przyjście Królestwa Bożego. Wiedział, że złe rzeczy, które dzieją się na ziemi, nie są zgodne z wolą Bożą i że tylko Królestwo może rozwiązać te problemy. Czego dokona Królestwo Boże?

CZEGO JUŻ DOKONAŁO KRÓLESTWO

W poprzednim artykule rozważyliśmy znak podany przez Jezusa. Ten znak to widoczny dowód, że w niebie zostało ustanowione Królestwo Boże, którego Królem jest Jezus Chrystus.

Z Biblii dowiadujemy się, że kiedy Jezus objął władzę, najpierw wyrzucił z nieba Szatana i demony. Ich strefa wpływów ograniczona jest teraz do ziemi. To jeden z powodów, dla których od roku 1914 sytuacja na niej tak bardzo się pogorszyła (Objawienie 12:7, 9).

Mimo że warunki na ziemi się pogarszają, Jezus jako Król w Królestwie Bożym robi dla ludzi wiele dobrego. Dzięki ogólnoświatowej działalności edukacyjnej, którą zapowiedział, wielu z nich uczy się stosować w życiu zasady biblijne (Izajasza 2:2-4). Miliony ludzi zyskało zrównoważone spojrzenie na pracę i posiadane rzeczy oraz prowadzi szczęśliwsze życie rodzinne. Osoby te odnoszą korzyści już teraz i stają się ludźmi, których Bóg widzi jako przyszłych poddanych swojego Królestwa.

 CZEGO KRÓLESTWO JESZCZE DOKONA

Chociaż Jezus już panuje w niebie, na ziemi nadal rządzą ludzie. Jednak Bóg mu polecił: „Wyrusz na podbój między swoich wrogów” (Psalm 110:2). Wkrótce Jezus zniszczy wszystkich wrogów i przyniesie ulgę tym, którzy chcą być posłuszni Bogu.

W tym okresie Królestwo:

  • Położy kres religii fałszywej. Znikną religie, które uczą kłamstw o Bogu i uciskają ludzi. Biblia przedstawia je jako prostytutkę. Dla wielu ludzi zagłada religii fałszywej będzie szokiem (Objawienie 17:15, 16).

  • Usunie rządy ludzkie. Królestwo Boże podejmie działania, żeby zakończyć rządy ludzi raz na zawsze (Objawienie 19:15, 17, 18).

  • Zniszczy złych ludzi. Co się stanie z tymi, którzy świadomie dopuszczają się złych rzeczy i nie chcą zostać poddanymi Królestwa Bożego? „Niegodziwi będą usunięci z ziemi” (Przysłów 2:22).

  • Usunie Szatana i demony. Nie będą już mogli zwodzić ludzi (Objawienie 20:3, 10).

Co to wszystko będzie oznaczać dla tych, którzy popierają Królestwo Boże?

 CZEGO KRÓLESTWO DOKONA DLA LUDZKOŚCI

Jako Król w niebie Jezus zrobi o wiele więcej dobrego niż jakikolwiek człowiek sprawujący władzę. Razem z nim będzie rządzić 144 000 współwładców wybranych spośród ludzi (Objawienie 5:9, 10; 14:1, 3). Jezus dopilnuje, żeby na ziemi działa się wola Boża. Co Królestwo zrobi dla mieszkańców ziemi?

  • Usunie choroby i śmierć. „Żaden mieszkaniec tej ziemi nie powie: ‚Jestem chory’”. „Nie będzie już śmierci” (Izajasza 33:24; Objawienie 21:4).

  • Zagwarantuje spokojne i bezpieczne życie. „Pokój twoich synów będzie obfity”. „Każdy będzie siedział pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym i nikt nie będzie wzbudzał w nich strachu” (Izajasza 54:13; Micheasza 4:4).

  • Zapewni wszystkim sensowną pracę. „Moi wybrani będą w pełni korzystać z tego, co zrobią swoimi rękami. Nie będą się trudzić na darmo” (Izajasza 65:22, 23).

  • Rozwiąże problemy ekologiczne. „Pustkowie i spieczona ziemia będą się radować, pustynna równina będzie się weselić i rozkwitnie jak krokus” (Izajasza 35:1).

  • Zapewni edukację umożliwiającą życie wieczne. „Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3).

Bóg chce dla ciebie właśnie takiego życia (Izajasza 48:18). Następny artykuł wyjaśni, co możesz zrobić już teraz, żeby tak wyglądała twoja przyszłość.