Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | CZY PRZYJMIESZ NAJWIĘKSZY DAR BOŻY?

Niepowtarzalny dar

Niepowtarzalny dar

JORDAN trzyma w rękach temperówkę w kształcie łodzi. Nie wydaje się ona niczym szczególnym. Jednak dla niego jest to jeden z najcenniejszych przedmiotów. Wyjaśnia: „Kiedy byłem mały, dał mi ją Russell, starszy wiekiem przyjaciel rodziny”. Po śmierci Russella Jordan dowiedział się, że człowiek ten odgrywał w życiu jego dziadka i rodziców ważną rolę, pokrzepiając ich w trudnych chwilach. „Teraz, kiedy wiem więcej na temat Russella”, mówi Jordan, „ten niewielki prezent jest dla mnie cenny jak nigdy dotąd”.

Przykład Jordana pokazuje, że jakiś podarunek może się niektórym wydawać mało znaczący. Jednak dla osoby, która go otrzymała, może być wartościowy, wręcz bezcenny. Pewien dar o nieocenionej wartości opisano w Biblii w tych znanych słowach: „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne” (Jana 3:16).

Dar, który może zapewnić życie wieczne! Czy można otrzymać cokolwiek o większej wartości? Chociaż niektórzy mogą nie rozumieć znaczenia tego daru, prawdziwi chrześcijanie uważają go za drogocenny (Psalm 49:8; 1 Piotra 1:18, 19). Ale dlaczego Bóg ofiarował ludzkości życie swojego Syna?

Apostoł Paweł tak to wyjaśnił: „Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi” (Rzymian 5:12). Pierwszy człowiek, Adam, zgrzeszył, świadomie okazując Bogu nieposłuszeństwo, i dlatego musiał ponieść śmierć. Odziedziczyli ją po Adamie wszyscy jego potomkowie — cała ludzkość.

 „Zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć, lecz darem, który daje Bóg, jest życie wieczne przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana” (Rzymian 6:23). Chcąc uwolnić nas od wyroku śmierci, Bóg posłał na ziemię swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby oddał on za ludzkość swe doskonałe życie. Dzięki tej ofierze, znanej jako „okup”, każdy człowiek przejawiający wiarę w Jezusa będzie mógł żyć wiecznie (Rzymian 3:24).

Na temat wszystkich błogosławieństw, które Bóg udostępnił swoim sługom za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, Paweł napisał: „Dzięki niech będą Bogu za jego nieopisany wspaniałomyślny dar” (2 Koryntian 9:15). Rzeczywiście, okup jest tak niezwykły, że nie jesteśmy w stanie w pełni go opisać. Ale dlaczego spośród wszystkich Bożych darów dla ludzkości okup tak się wyróżnia? * W jakim sensie jest on niepowtarzalny? I jak powinniśmy na niego zareagować? Zachęcamy cię do zapoznania się z biblijnymi odpowiedziami na te pytania w następnych dwóch artykułach.

^ ak. 8 Jezus dobrowolnie „wydał za nas swą duszę” (1 Jana 3:16). Ale ponieważ ofiara ta była częścią zamierzenia Bożego, w tej serii artykułów jest mowa o Bogu jako Dawcy okupu.