Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Ci, którzy przeżyją dni ostatnie, znajdą się w ziemskim raju

Czego uczy Biblia?

Czego uczy Biblia?

Czy żyjemy w „dniach ostatnich”?

Jak byś odpowiedział?

  • Tak

  • Nie

  • Nie wiadomo

Co mówi Biblia

„W dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia” (2 Tymoteusza 3:1). Proroctwa biblijne w zestawieniu z dzisiejszymi wydarzeniami dowodzą, że żyjemy w „dniach ostatnich”.

Czego jeszcze dowiadujemy się z Biblii?

Co czeka ludzkość w przyszłości?

Niektórzy wierzą, że dni ostatnie skończą się zniszczeniem ziemi i wszystkich, którzy na niej żyją, a inni mają nadzieję, że sytuacja się poprawi. A co ty o tym sądzisz?

Co mówi Biblia

„Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29).

Czego jeszcze dowiadujemy się z Biblii?