Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

STRAŻNICA Nr 2 z roku 2017 | Czy przyjmiesz największy dar Boży?

JAK MYŚLISZ?

Jaki największy dar otrzymaliśmy od Boga?

Biblia mówi: „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna” (Jana 3:16).

W tym wydaniu Strażnicy omówiono, dlaczego Jezus za nas umarł i jak możemy okazywać Bogu wdzięczność za ten dar.

 

TEMAT Z OKŁADKI

Niepowtarzalny dar

Biblia opisuje pewien dar o nieocenionej wartości — ci, którzy go przyjmą, mogą zyskać życie wieczne. Czy moglibyśmy otrzymać coś bardziej wartościowego?

TEMAT Z OKŁADKI

Największy dar Boży — dlaczego tak cenny?

Co sprawia, że cenimy jakiś dar bardziej niż inne? Gdy weźmiemy pod uwagę pewne czynniki, jeszcze bardziej docenimy okup.

TEMAT Z OKŁADKI

Jak zareagujesz na największy dar Boży?

Do czego przymusza nas miłość Chrystusa?

Czy celibat jest obowiązkowy?

Duchowni wielu religii są zobowiązani zachowywać celibat. Ale czego na ten temat uczy Pismo Święte?

Oswobodzenie z niewoli — w przeszłości i obecnie

W starożytności lud Boży został oswobodzony z niewoli. Niestety, miliony ludzi w dalszym ciągu cierpią z powodu niesprawiedliwego traktowania.

Korzyści wynikające z dawania

Dawanie przynosi korzyści tobie i innym. Sprzyja też współpracy i przyjaźni. Jak możesz odnosić radość z dawania?

Czego uczy Biblia?

Biblia mówi, że w „dniach ostatnich” miały nastać „krytyczne czasy trudne do zniesienia”. Czy ten opis pasuje do okresu, w którym żyjemy?

Więcej online

W jakim sensie ofiara Jezusa stanowi „okup za wielu”?

Jak okup zapewnia wybawienie od grzechu?