Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Reagowanie na ostrzeżenia może ocalić ci życie!

Reagowanie na ostrzeżenia może ocalić ci życie!

DNIA 26 grudnia 2004 roku trzęsienie ziemi o sile 9,1 stopnia w skali Richtera wstrząsnęło indonezyjską wyspą Simeulue przy północno-zachodnim brzegu Sumatry. Oczy wszystkich na brzegu zwróciły się w stronę morza. Wody gwałtownie zaczęły się cofać. Ludzie natychmiast pobiegli na wzgórza, krzycząc: „Smong! Smong!”, co w miejscowym języku oznacza tsunami. Niecałe pół godziny później potężne fale wdarły się na ląd, niszcząc większość przybrzeżnych wiosek.

Wyspa Simeulue była pierwszym miejscem, które ucierpiało na skutek tego niszczycielskiego tsunami. Mimo to spośród 78 000 mieszkańców zginęło tylko siedem osób. Dzięki czemu tak niewiele? * Na wyspie tej mawia się: „Jeśli nastąpił silny wstrząs i morze się cofa, biegnij na wzniesienie, bo wody wkrótce powrócą”. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń wyspiarze nauczyli się rozpoznawać nadciągające tsunami, obserwując zachowanie morza. Zareagowanie na sygnały ostrzegawcze uratowało im życie.

W Biblii czytamy o katastrofie, która jest jeszcze przed nami — „wielkim ucisku, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie” (Mateusza 24:21). Nie chodzi o zniszczenie naszej planety na skutek jakiegoś kataklizmu czy też bezmyślnego postępowania człowieka. Bóg postanowił przecież, że ziemia pozostanie na zawsze (Kaznodziei 1:4). Zbliżający się ucisk będzie raczej wynikiem Jego działania mającego na celu „doprowadzenie do ruiny tych, którzy rujnują ziemię”. Bóg położy kres wszelkiej niegodziwości i cierpieniom (Objawienie 11:18; Przysłów 2:22). Nastaną wtedy wspaniałe czasy!

Co więcej, w przeciwieństwie do tsunami, trzęsień ziemi czy erupcji wulkanów nadchodząca zagłada nie doprowadzi do śmierci niewinnych. W Biblii czytamy, że Bóg, którego imię brzmi Jehowa, „jest miłością”. Obiecuje On, że „prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (1 Jana 4:8; Psalm 37:29). Co jednak zrobić, żeby przetrwać ten wielki ucisk, a potem skorzystać z obiecanych błogosławieństw? Kluczem jest reagowanie na ostrzeżenia.

UWAŻNIE OBSERWUJ ZMIANY

Nie jesteśmy w stanie określić, kiedy dokładnie nastąpi kres niegodziwości i cierpień. Jezus powiedział: „O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec”. Niemniej jednak zachęcił, żebyśmy ‛stale czuwali’ (Mateusza 24:36; 25:13). Z jakiego powodu? W Biblii opisano warunki, które miały nastać na świecie, zanim Bóg sprowadzi wspomnianą zagładę. Tak jak nagła zmiana w zachowaniu morza stanowiła dla mieszkańców Simeulue ostrzeżenie przed tsunami, tak samo dramatyczne zmiany w sytuacji światowej miały stanowić dla nas znak, że koniec jest bliski. O tym, jakie dramatyczne zmiany zapowiedziano w Biblii, dowiesz się z ramki zamieszczonej w tym artykule.

Oczywiście niektóre z wymienionych tam wydarzeń czy warunków — rozpatrywane osobno — do pewnego stopnia występowały w przeszłości. Ale jak wynika ze słów Jezusa, zbliżający się koniec można rozpoznać po tym, że dzieje się „to wszystko” (Mateusza 24:33). Zastanów się: Kiedy w historii świata wszystkie opisane zjawiska 1) miały zasięg ogólnoświatowy, 2) zachodziły w tym samym czasie i 3) przybierały na intensywności? Nie ma wątpliwości, że żyjemy właśnie w takim okresie.

WYRAZ BOŻEJ MIŁOŚCI

Były prezydent USA powiedział: „Systemy wczesnego ostrzegania (...) naprawdę ratują życie”. Po tsunami z roku 2004 w rejonie dotkniętym katastrofą zainstalowano system ostrzegania, żeby w przyszłości zapobiec stratom w ludziach. Podobnie Bóg zadbał o to, by przed nadejściem końca rozgłaszano ostrzeżenie. W Biblii znalazła się zapowiedź: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14).

Tylko w zeszłym roku Świadkowie Jehowy spędzili prawie dwa miliardy godzin, głosząc dobrą nowinę w 240 krajach i w ponad 700 językach. Rozwój tej działalności stanowi dobitny dowód, że koniec jest tuż, tuż. Świadkowie Jehowy kochają bliźnich, dlatego ze wszystkich sił ostrzegają ich o szybko zbliżającym się dniu sądu Bożego (Mateusza 22:39). Fakt, że i ty masz szansę odnieść pożytek z tej wiedzy, dowodzi, że Jehowa darzy cię miłością. Pamiętaj, „[Bóg] nie pragnie, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli do skruchy” (2 Piotra 3:9). Czy zareagujesz na miłość Bożą i usłuchasz ostrzeżenia?

UCIEKAJ W BEZPIECZNE MIEJSCE!

Mieszkańcy przybrzeżnych wiosek na Simeulue uciekli na wzgórza, kiedy zobaczyli cofające się morze; nie czekali, aż ono wróci. Zdecydowane działanie oznaczało dla nich przeżycie. Aby przetrwać nadchodzący wielki ucisk, ty też musisz podjąć zdecydowane działania, zanim będzie za późno. Jakie? Prorok Izajasz pod natchnieniem napisał o niezwykłym zaproszeniu wystosowanym „pod koniec dni”, czyli w czasie, w którym obecnie żyjemy. Czytamy tam: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy, (...) a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami” (Izajasza 2:2, 3).

Wejście na górę daje szersze pole widzenia i poczucie bezpieczeństwa. Podobnie poznanie Boga za pomocą Biblii pomaga milionom ludzi na całym świecie dokonać w życiu korzystnych zmian (2 Tymoteusza 3:16, 17). Dzięki temu zaczynają oni „chodzić jego ścieżkami” oraz zyskują Boże uznanie i opiekę.

Czy odpowiesz na to zaproszenie i w tych krytycznych czasach skorzystasz z Bożej ochrony? Zachęcamy, byś uważnie przeanalizował biblijne dowody przedstawione w ramce, które świadczą o tym, że żyjemy w „dniach ostatnich” (2 Tymoteusza 3:1). Świadkowie Jehowy z twojej okolicy z przyjemnością pomogą ci zrozumieć podane tam fragmenty biblijne i wyjaśnią ich znaczenie. Odpowiedzi na swoje pytania możesz też znaleźć w naszym serwisie internetowym jw.org (patrz: NAUKI BIBLIJNE > ODPOWIEDZI NA PYTANIA BIBLIJNE).

^ ak. 3 Wspomniane tsunami pochłonęło ponad 220 000 ofiar — było to jedno z najbardziej niszczycielskich tsunami, jakie odnotowano.