Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego uczy Biblia?

Czego uczy Biblia?

Kim lub czym jest Diabeł?

CZY UWAŻASZ, że Diabeł jest...

  • istotą duchową?

  • symbolem zła tkwiącego w człowieku?

  • wytworem ludzkiej wyobraźni?

CO MÓWI BIBLIA

Diabeł rozmawiał z Jezusem i go kusił (Mateusza 4:1-4). Nie jest więc wytworem ludzkiej wyobraźni ani symbolem zła. To niegodziwa istota duchowa.

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII?

  • Początkowo Diabeł był świętym aniołem, ale „nie stał mocno w prawdzie” (Jana 8:44). Stał się kłamcą i zbuntował się przeciwko Bogu.

  • Do buntu Szatana przyłączyli się też inni aniołowie (Objawienie 12:9).

  • Diabeł zaślepia umysły ludzi, przez co wielu nie wierzy w jego istnienie (2 Koryntian 4:4).

Czy Diabeł ma władzę nad ludźmi?

NIEKTÓRZY UWAŻAJĄ, że opętanie przez Diabła to mistyfikacja. Inni panicznie boją się owładnięcia przez złe duchy. A co ty o tym myślisz?

CO MÓWI BIBLIA

„Wiemy, że pochodzimy od Boga, lecz cały świat podlega mocy niegodziwca” (1 Jana 5:19). Diabeł wywiera na ludzkość potężny wpływ, ale nie ma władzy nad każdym człowiekiem.

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII?

  • Diabeł zwodzi ludzi po to, by mieć na nich większy wpływ (2 Koryntian 11:14).

  • Niegodziwe duchy mogą niekiedy opętać człowieka (Mateusza 12:22).

  • Z pomocą Boga możesz skutecznie ‛przeciwstawiać się Diabłu’ (Jakuba 4:7).