Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dlaczego jest tyle nienawiści?

Dlaczego jest tyle nienawiści?

Dlaczego koło nienawiści cały czas się napędza? Żeby znaleźć odpowiedź, musimy zrozumieć, czym jest nienawiść, z jakich powodów ludzie się nienawidzą i jak nienawiść się rozprzestrzenia.

Czym jest nienawiść?

Nienawiść to uczucie silnej niechęci, wrogości do innych. Może mu towarzyszyć pragnienie, żeby jakiejś osobie lub grupie ludzi stało się coś złego.

DLACZEGO LUDZIE NIENAWIDZĄ INNYCH

Ludzie czują nienawiść z wielu różnych powodów. I niekoniecznie jest to związane z tym, co inni robią, ale często z tym, kim są. Ktoś może nienawidzić jakiejś grupy, bo uważa, że wszyscy w niej są gorsi, niebezpieczni i niezdolni do zmiany na lepsze. Traktuje ich jako zagrożenie i źródło problemów. Z kolei ci, którzy nienawidzą, sami mogli doświadczyć przemocy, niesprawiedliwości albo czegoś innego, co wywołało w nich wrogie uczucia.

JAK NIENAWIŚĆ SIĘ SZERZY

Niektórzy nienawidzą innych, chociaż nie mieli z nimi bezpośredniego kontaktu. Mogli na przykład przyswoić sobie poglądy i uprzedzenia osób z najbliższego otoczenia. W ten sposób nienawiść może szybko udzielać się kolejnym osobom, a nawet całym grupom.

Kiedy dostrzegamy, jak łatwo zarazić się nienawiścią, rozumiemy, dlaczego jest ona tak wszechobecna. Ale żeby przerwać błędne koło nienawiści, najpierw musimy się dowiedzieć, co wprawiło je w ruch. Wyraźnie mówi o tym Biblia.

SKĄD SIĘ BIERZE NIENAWIŚĆ

NIENAWIŚĆ NIE ZACZĘŁA SIĘ OD LUDZI. Wszystko zaczęło się w niebie, kiedy pewien anioł — nazywany odtąd Szatanem Diabłem — zbuntował się przeciwko Bogu. Stał się wtedy ‛zabójcą, kłamcą i ojcem kłamstwa’. I cały czas podżega do nienawiści i przemocy (Jana 8:44; 1 Jana 3:11, 12). Biblia mówi, że jest złośliwy, zły i agresywny (Hioba 2:7; Objawienie 12:9, 12, 17).

NIEDOSKONALI LUDZIE MAJĄ SKŁONNOŚĆ DO NIENAWIŚCI. Pierwszy człowiek, Adam, stanął po stronie Szatana i zgrzeszył. W rezultacie wszyscy ludzie odziedziczyli grzech i niedoskonałość (Rzymian 5:12). Pierwszy syn Adama, Kain, z nienawiści zabił swojego brata Abla (1 Jana 3:12). To prawda, że są ludzie, którzy okazują miłość i współczucie. Ale z powodu odziedziczonego grzechu wielu ma skłonność do samolubstwa, zazdrości i dumy — cech, które sprzyjają rozwijaniu się nienawiści (2 Tymoteusza 3:1-5).

NIETOLERANCYJNY ŚWIAT PODSYCA NIENAWIŚĆ. Ponieważ „cały świat podlega mocy Niegodziwca”, Szatana Diabła, pełno w nim nietolerancji, uprzedzeń, mowy nienawiści, nękania i wandalizmu (1 Jana 5:19). Promuje się bezwzględne postawy i okrutne zachowania. Nic więc dziwnego, że ludzie odnoszą się do siebie z nienawiścią.

Biblia nie tylko wyjaśnia, skąd się bierze nienawiść, ale też wskazuje, jak można przerwać to błędne koło.