Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JAK PRZERWAĆ BŁĘDNE KOŁO NIENAWIŚCI?

3 | Pozbądź się nienawiści ze swojego umysłu

3 | Pozbądź się nienawiści ze swojego umysłu

Co mówi Biblia:

‛Przemieniajcie się przez przeobrażanie swojego umysłu, żebyście sami mogli się przekonać, jaka jest wola Boga, co jest dla Niego dobre, miłe i doskonałe’ (RZYMIAN 12:2).

Co to oznacza

To, co myślimy, ma znaczenie dla Boga (Jeremiasza 17:10). Nie wystarczy, że unikamy mówienia lub robienia czegoś, co mogłoby innych skrzywdzić. Nienawiść zaczyna się w umyśle i sercu. Dlatego musimy usunąć wszelkie jej ślady z naszych myśli i uczuć. Tylko wtedy będzie można o nas powiedzieć, że ‛się przemieniliśmy’ i pokonaliśmy nienawiść.

Co możesz zrobić

Uczciwie zastanów się nad swoim stosunkiem do drugich — zwłaszcza do ludzi innej rasy czy narodowości. Zadaj sobie takie pytania: „Co o nich myślę? Czy wyrobiłem sobie ten pogląd na podstawie własnych doświadczeń? Czy może kieruję się uprzedzeniami?”. Poza tym unikaj oglądania lub czytania materiałów w sieci, które promują nienawiść i przemoc.

Słowo Boże może ci pomóc wykorzenić nienawiść z umysłu i serca

Nie zawsze łatwo jest obiektywnie ocenić własne myśli i uczucia. Ale Słowo Boże pomaga „rozpoznać myśli i zamiary serca” (Hebrajczyków 4:12). Dlatego poznawaj Biblię i porównuj to, czego się uczysz, ze swoimi poglądami. Rób wszystko, co możesz, żeby dostosować swój sposób myślenia do zawartych w niej zasad. Słowo Boże może nam pomóc „obalić to, co mocno obwarowane” w naszym umyśle i sercu — przezwyciężyć nawet głęboko zakorzenioną nienawiść (2 Koryntian 10:4, 5).