Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JAK PRZERWAĆ BŁĘDNE KOŁO NIENAWIŚCI?

4 | Pokonaj nienawiść z pomocą Boga

4 | Pokonaj nienawiść z pomocą Boga

Co mówi Biblia:

„Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą” (GALATÓW 5:22, 23).

Co to oznacza

Przerwanie błędnego koła nienawiści jest możliwe dzięki wsparciu Boga. Jego święty duch może nam pomóc rozwinąć cechy, których nigdy nie udałoby się nam wypracować o własnych siłach. Zamiast więc w walce z nienawiścią polegać na samych sobie, lepiej jest skorzystać z pomocy Boga. Jeśli tak zrobimy, doświadczymy tego, co apostoł Paweł. Napisał on: „Do wszystkiego mam siłę dzięki Temu, który mnie umacnia” (Filipian 4:13). Wtedy będziemy mogli powiedzieć: „Moja pomoc pochodzi od Jehowy” (Psalm 121:2).

Co możesz zrobić

„Jehowa pomógł mi się przeobrazić z człowieka agresywnego w usposobionego pokojowo” (WALDO)

Szczerze módl się do Jehowy o Jego świętego ducha (Łukasza 11:13). Proś Go, żeby pomógł ci przejawiać w życiu cechy, które przeciwdziałają nienawiści, na przykład miłość, pokój, cierpliwość i panowanie nad sobą. Analizuj, co mówi o nich Biblia, i szukaj sposobów, żeby okazywać je na co dzień. Przebywaj w towarzystwie osób, które podobnie jak ty starają się rozwijać te piękne, chrześcijańskie cechy. Takie osoby będą cię „motywować do miłości i dobrych uczynków” (Hebrajczyków 10:24, przypis).