Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Nienawiść zniknie na zawsze!

Nienawiść zniknie na zawsze!

Nawet jeśli wykorzenimy nienawiść z własnego serca, nie mamy wpływu na nastawienie i postępowanie ludzi wokół nas. Ofiarami nienawiści cały czas padają niewinne osoby. Czy jest jakieś rozwiązanie?

Tylko Bóg Jehowa może raz na zawsze przerwać błędne koło nienawiści. I w Biblii obiecał, że tak właśnie zrobi (Przysłów 20:22).

BÓG USUNIE PRZYCZYNY NIENAWIŚCI

  1. 1. SZATAN DIABEŁ. Za nienawiść, którą obecnie widzimy, odpowiedzialny jest przede wszystkim Szatan. Bóg zgładzi tego zbuntowanego anioła razem z tymi, którzy naśladują jego nastawienie (Psalm 37:38; Rzymian 16:20).

  2. 2. PEŁEN NIENAWIŚCI ŚWIAT, KTÓRY PODLEGA SZATANOWI. Bóg usunie całe zło panujące w tym świecie. Nie będzie na przykład skorumpowanych polityków i przywódców religijnych, którzy by podżegali do nienawiści. Nie będzie też chciwego systemu handlowego opartego na nieuczciwości i wyzysku (2 Piotra 3:13).

  3. 3. NIEDOSKONAŁOŚĆ LUDZI. Biblia wyjaśnia, że wszyscy ludzie odziedziczyli niedoskonałość — mają tendencję do niewłaściwych myśli, uczuć i złego postępowania (Rzymian 5:12). Dlatego nieraz żywią nienawiść do innych i ją okazują. Bóg pomoże ludziom pokonać wszelkie złe skłonności. Wtedy nienawiść zniknie na zawsze (Izajasza 54:13).

BIBLIA OBIECUJE ŚWIAT WOLNY OD NIENAWIŚCI

  1. 1. NIKT NIE DOŚWIADCZY NIESPRAWIEDLIWOŚCI. Władzę nad ziemią obejmie sprawiedliwy niebiański rząd — Królestwo Boże (Daniela 2:44). Uprzedzenia i nietolerancja znikną na zawsze. Bóg naprawi wszystkie krzywdy, które spotykają dzisiaj ludzi (Łukasza 18:7).

  2. 2. WSZYSCY BĘDĄ CIESZYĆ SIĘ POKOJEM. Nikt nie będzie cierpiał z powodu przemocy lub wojny (Psalm 46:9). Ziemia stanie się bezpiecznym miejscem, gdzie będą żyć tylko ludzie, którzy kochają pokój (Psalm 72:7).

  3. 3. WSZYSCY BĘDĄ ŻYĆ WIECZNIE W IDEALNYCH WARUNKACH. Każdy będzie okazywał innym szczerą miłość (Mateusza 22:39). Nikt nie będzie przygnębiony — nawet z powodu nieprzyjemnych myśli czy wspomnień (Izajasza 65:17). Po nienawiści nie zostanie żaden ślad i ludzie „będą się rozkoszować obfitym pokojem” (Psalm 37:11).

Czy tęsknisz za takim światem? Już teraz wielu ludziom udaje się uwolnić od nienawiści dzięki stosowaniu się do zasad z Biblii (Psalm 37:8). Potwierdzają to przeżycia mnóstwa Świadków Jehowy z całego świata. Chociaż pochodzą oni z różnych kultur i środowisk, tworzą kochającą się rodzinę, w której panuje prawdziwa jedność (Izajasza 2:2-4).

Świadkowie Jehowy z przyjemnością dzielą się tym, czego nauczyli się z Biblii o radzeniu sobie z niesprawiedliwością i dyskryminacją. Te informacje mogą ci pomóc stopniowo wyzbywać się nienawiści i zastępować ją miłością. Możesz się nauczyć, jak traktować życzliwie wszystkich ludzi — nawet tych, którzy wydają się niewdzięczni albo okazują ci wrogość. Jak to na ciebie wpłynie? Staniesz się szczęśliwszy i będziesz mieć lepsze relacje z innymi. A przede wszystkim dowiesz się, co możesz robić, żeby żyć pod panowaniem Królestwa Bożego w świecie wolnym od nienawiści (Psalm 37:29).