Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JAK PRZERWAĆ BŁĘDNE KOŁO NIENAWIŚCI?

1 | Nie bądź stronniczy

1 | Nie bądź stronniczy

Co mówi Biblia:

„Bóg nie jest stronniczy. Jego uznaniem cieszy się każdy, kto się Go boi i czyni to, co właściwe, bez względu na to, z jakiego pochodzi narodu” (DZIEJE 10:34, 35).

Co to oznacza

Bóg Jehowa * nie ocenia nas na podstawie narodowości, koloru skóry czy kultury. Zwraca uwagę na to, co naprawdę się liczy — na nasze wnętrze. Jak dowiadujemy się z Biblii, „człowiek patrzy na to, co jest widoczne dla oczu, ale Jehowa patrzy na serce” (1 Samuela 16:7).

Co możesz zrobić

Chociaż nie potrafimy czytać w sercach ludzi, to możemy naśladować Boga i traktować ich bezstronnie. Staraj się patrzeć na innych indywidualnie, a nie przez pryzmat grup, do których należą. Gdy zauważysz, że masz negatywne uczucia wobec drugich — na przykład wobec ludzi innej rasy czy narodowości — módl się do Boga i proś Go, żeby pomógł ci je zwalczyć (Psalm 139:23, 24). Jeśli będziesz to robił szczerze, Jehowa wysłucha twoich modlitw i pomoże ci unikać stronniczości (1 Piotra 3:12).

^ ak. 6 Jehowa to imię własne Boga (Psalm 83:18).

„Siedziałem z białym człowiekiem w jego domu (...) i panowała między nami zgoda. Znalazłem się w prawdziwej międzynarodowej rodzinie” (TITUS)