Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Przestarzała czy nowatorska?

Przestarzała czy nowatorska?

NAUKA

BIBLIA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM NAUKOWYM, ALE NIEKTÓRE JEJ WYPOWIEDZI WYPRZEDZAŁY SWOJĄ EPOKĘ. ZOBACZMY KILKA PRZYKŁADÓW.

Czy wszechświat miał początek?

Szanowani uczeni uważali kiedyś, że nie. Jednak dzisiaj większość z nich zakłada, że miał on początek. Biblia wskazuje na ten fakt już w pierwszych słowach (Rodzaju 1:1).

Jaki kształt ma Ziemia?

W starożytności wielu ludzi sądziło, że Ziemia jest płaska. W V wieku p.n.e. greccy uczeni wysunęli hipotezę, że jest ona kulą. Ale już dużo wcześniej, w VIII wieku p.n.e., pisarz biblijny Izajasz wspomniał o „okręgu ziemi”, używając słowa, które można też oddać jako „kula” (Izajasza 40:22).

Czy materialne niebo ulega niszczeniu?

Grecki uczony Arystoteles z IV wieku p.n.e. twierdził, że niszczeniu ulega tylko Ziemia, natomiast gwiaździste niebo nigdy się nie zmienia ani nie niszczeje. Pogląd ten przetrwał wiele stuleci. Ale w XIX wieku n.e. uczeni sformułowali pojęcie entropii. Zasugerowali, że wszelka materia, zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi, dąży do chaosu. Lord Kelvin, uczony, który pracował nad tą koncepcją, zwrócił uwagę na biblijne słowa dotyczące nieba i Ziemi: „Jak szata wszystkie zniszczeją” (Psalm 102:25, 26). Wierzył jednak, że tak jak mówi Biblia, Bóg może powstrzymać ten proces, żeby ochronić swoje dzieła (Kaznodziei 1:4).

Co podtrzymuje planety, między innymi Ziemię?

Arystoteles uczył, że wszystkie ciała niebieskie poruszają się w przezroczystych sferach, przy czym jedna znajduje się w drugiej, a w samym środku jest Ziemia. Do XVIII wieku n.e. uczeni zaakceptowali pogląd, że gwiazdy i planety wiszą w pustej przestrzeni. Tymczasem już w XV wieku p.n.e. w Księdze Hioba zanotowano, że Stwórca „ziemię zawiesza na niczym” (Hioba 26:7).

MEDYCYNA

BIBLIA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM MEDYCZNYM, ALE ZAWIERA ZASADY ŚWIADCZĄCE O GRUNTOWNEJ WIEDZY Z ZAKRESU ZDROWIA.

Izolowanie chorych.

Prawo Mojżeszowe nakazywało, żeby izolować trędowatych. Lekarze zaczęli stosować tę metodę dopiero w trakcie średniowiecznych epidemii. W dalszym ciągu uważa się ją za skuteczną (Kapłańska, rozdziały 13 i 14).

Mycie się po kontakcie ze zwłokami.

Do drugiej połowy XIX wieku lekarze często najpierw dotykali zwłok, a potem zajmowali się pacjentami — i to bez mycia rąk. Wiele osób przez to umierało. Z kolei zgodnie z Prawem Mojżeszowym każdy, kto miał kontakt ze zwłokami, był ceremonialnie nieczysty. Należało wtedy dokonać oczyszczenia wodą. Takie praktyki religijne na pewno wychodziły też na zdrowie (Liczb 19:11, 19).

Usuwanie nieczystości.

Każdego roku ponad pół miliona dzieci umiera z powodu biegunki, często wywołanej kontaktem z ludzkimi odchodami, które nie zostały właściwie usunięte. W Prawie Mojżeszowym polecono, żeby zakopywać odchody z dala od miejsca zamieszkania (Powtórzonego Prawa 23:13).

Dzień wyznaczony na obrzezanie.

Prawo Boże nakazywało obrzezywać chłopców ósmego dnia życia (Kapłańska 12:3). U niemowląt krew osiąga normalny poziom krzepliwości w ciągu pierwszego tygodnia. W czasach biblijnych, kiedy nie znano jeszcze zaawansowanych metod leczenia, czekanie z tym zabiegiem ponad tydzień było mądre i stanowiło ochronę.

Związek między zdrowiem emocjonalnym a fizycznym.

Specjaliści z zakresu medycyny wskazują, że pozytywne emocje, takie jak radość, nadzieja, wdzięczność czy gotowość do przebaczania, mają korzystny wpływ na zdrowie. Biblia mówi: „Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało” (Przysłów 17:22, Biblia warszawska).