Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świat jest pełen cierpień, ale czy winę za to ponosi Bóg?

Czego uczy Biblia?

Czego uczy Biblia?

Czy Bóg sprowadza na ludzi cierpienia?

Jak byś odpowiedział?

  • Tak

  • Nie

  • Nie wiadomo

Co mówi Biblia

„Dalekie niech będzie od prawdziwego Boga, by miał postępować niegodziwie, a Wszechmocny — działać niesprawiedliwie!” (Hioba 34:10). Bóg nigdy nie sprowadza zła ani cierpień, które widzimy wokół nas.

Czego jeszcze dowiadujemy się z Biblii?

  • Głównym sprawcą cierpień jest „władca świata”, czyli Szatan Diabeł (Jana 14:30).

  • Zło i cierpienia często są też wynikiem błędnych decyzji podejmowanych przez ludzi (Jakuba 1:14, 15).

Czy cierpienia kiedyś się skończą?

Niektórzy wierzą, że dzięki wspólnym wysiłkom ludzie są w stanie wyeliminować cierpienia, natomiast inni wątpią, że warunki na świecie zmienią się na lepsze. A co ty o tym sądzisz?

Co mówi Biblia

Bóg położy kres cierpieniom. „Śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie” (Objawienie 21:3, 4).

Czego jeszcze dowiadujemy się z Biblii?

  • Bóg za pośrednictwem Jezusa odwróci skutki cierpień spowodowanych przez Diabła (1 Jana 3:8).

  • Dobrzy ludzie będą żyć wiecznie na ziemi w pokojowych warunkach (Psalm 37:9-11, 29).