Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 39

Czy twoje imię jest w „księdze życia”?

Czy twoje imię jest w „księdze życia”?

„Jehowa polecił, żeby imiona tych, którzy się Go boją, (...) zostały zapisane w księdze pamięci” (MALACH. 3:16).

PIEŚŃ 61 Odwagi, Świadkowie!

W SKRÓCIE a

Od tysięcy lat Jehowa dodaje imiona do księgi życia (zobacz akapity 1 i 2)

1. Jaką księgę w myśl Malachiasza 3:16 spisuje Jehowa i co ona zawiera?

 OD TYSIĘCY lat Jehowa spisuje wyjątkową księgę. Zawiera ona listę imion, a pierwsze z nich należy do Jego wiernego sługi Abla (Łuk. 11:50, 51) b. Przez stulecia Jehowa dopisywał do niej kolejne imiona i dzisiaj są tam ich miliony. W Biblii księgę tę nazwano „księgą pamięci”, „księgą życia” i „zwojem życia”. W tym artykule będziemy posługiwać się określeniem „księga życia” (odczytaj Malachiasza 3:16; Obj. 3:5; 17:8).

2. Czyje imiona są zapisane w księdze życia i dzięki czemu mogą się tam znaleźć nasze imiona?

2 Ta wyjątkowa księga zawiera imiona wszystkich, którzy z głębokim szacunkiem oddają cześć Jehowie i cenią Jego imię. Mają oni nadzieję, że otrzymają życie wieczne. Nasze imiona mogą zostać zapisane w tej księdze, jeśli nawiązaliśmy bliską więź z Jehową i wierzymy w ofiarę złożoną przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa (Jana 3:16, 36). Na pewno każdy z nas chce, żeby jego imię się tam znalazło — bez względu na to, czy mamy nadzieję żyć w niebie, czy na ziemi.

3, 4. (a) Czy to, że nasze imiona są w księdze życia, oznacza, że będziemy żyć wiecznie? Wyjaśnij to. (b) Co omówimy w tym i kolejnym artykule?

3 Ale czy to oznacza, że wszyscy, których imiona są w tej księdze, automatycznie otrzymają życie wieczne? Odpowiedź znajdujemy w słowach, które Jehowa skierował do Mojżesza. W Księdze Wyjścia 32:33 czytamy: „Ze swojej księgi wymażę tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie”. Wynika stąd, że czyjeś imię może zostać z tej księgi usunięte, niejako wymazane. To tak, jakby Jehowa początkowo zapisał je ołówkiem (Obj. 3:5). Musimy postarać się, żeby nasze imiona pozostały w tej księdze, dopóki nie zostaną zapisane tam na trwałe, jak gdyby długopisem.

4 Oczywiście mogą nasuwać się nam pewne pytania. Na przykład: Co Biblia mówi o tych, których imiona są zapisane w księdze życia, i o tych, których imiona nie są tam zapisane? Kiedy ta pierwsza grupa otrzyma życie wieczne? Co z tymi, którzy umarli, a nie mieli możliwości poznać Jehowy? Czy ich imiona mogą znaleźć się w tej księdze? Na te pytania odpowiemy w tym i kolejnym artykule.

CZYJE IMIONA SĄ W KSIĘDZE ŻYCIA

5, 6. (a) Między innymi czyje imiona znajdują się w księdze życia zgodnie z Filipian 4:3? (b) Kiedy ich imiona zostaną zapisane w tej księdze na trwałe?

5 Czyje imiona znajdują się w tej symbolicznej księdze? Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, przyjrzymy się pięciu różnym grupom ludzi. Imiona niektórych z nich są w tej księdze, a innych nie.

6 Pierwsza grupa składa się z osób, które zostały wybrane, żeby panować z Jezusem w niebie. Czy ich imiona są zapisane w księdze życia? Tak. Wynika to ze słów apostoła Pawła skierowanych do jego namaszczonych duchem współpracowników w Filippi (odczytaj Filipian 4:3). Ale żeby imiona osób wybranych do panowania z Jezusem pozostały w tej symbolicznej księdze, muszą one zachowywać lojalność. Kiedy jakiś czas przed śmiercią albo przed wybuchem wielkiego ucisku otrzymają ostateczne opieczętowanie, ich imiona zostaną zapisane w tej księdze na trwałe (Obj. 7:3).

7. Kiedy imiona osób należących do wielkiej rzeszy drugich owiec zostaną zapisane w księdze życia na trwałe? (Objawienie 7:16, 17).

7 Kolejna grupa to osoby należące do wielkiej rzeszy drugich owiec. Czy ich imiona znajdują się w księdze życia? Tak. A czy nadal tam będą po Armagedonie? Tak (Obj. 7:14). Jezus powiedział, że osoby przyrównane do owiec „będą żyć wiecznie” (Mat. 25:46). Ale ci, którzy przeżyją Armagedon, nie otrzymają życia wiecznego od razu. Ich imiona będą zapisane w księdze życia niejako ołówkiem. Podczas Tysiącletniego Panowania Jezus „będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia”. Imiona tych, którzy poddadzą się temu kierownictwu i okażą się wierni Jehowie podczas ostatecznej próby, zostaną zapisane w księdze życia na trwałe (odczytaj Objawienie 7:16, 17).

8. Czyje imiona nie są zapisane w księdze życia i co się stanie z tymi osobami?

8 Trzecią grupę stanowią ludzie przyrównani do kóz, którzy zginą w Armagedonie. Ich imiona nie są zapisane w księdze życia. Jezus powiedział, że „zostaną bezpowrotnie zgładzeni” (Mat. 25:46). Paweł pod natchnieniem napisał, że „zostaną oni skazani na wieczną zagładę” (2 Tes. 1:9; 2 Piotra 2:9). To samo można powiedzieć o osobach, które rozmyślnie zgrzeszyły przeciwko duchowi świętemu. One również zostaną zgładzone na zawsze — nie otrzymają życia wiecznego i nie zostaną wskrzeszone (Mat. 12:32; Marka 3:28, 29; Hebr. 6:4-6). Teraz przyjrzymy się dwóm grupom ludzi, którzy zmartwychwstaną do życia na ziemi.

CI, KTÓRZY ZMARTWYCHWSTANĄ

9. Jakie dwie grupy zmartwychwstaną do życia na ziemi zgodnie z Dziejami 24:15 i jaka jest różnica między osobami należącymi do każdej z nich?

9 Biblia mówi o dwóch grupach ludzi, którzy zmartwychwstaną z widokami na życie wieczne na ziemi — o „prawych” i „nieprawych” (odczytaj Dzieje 24:15). „Prawi” to ci, którzy za życia wiernie służyli Jehowie. Natomiast „nieprawi” to ci, którzy Mu nie służyli. W większości byli to ludzie, których postępowanie daleko odbiegało od prawych norm Jehowy. Skoro ludzie należący do obu tych grup zmartwychwstaną, to czy możemy powiedzieć, że ich imiona są zapisane w księdze życia? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się każdej z tych grup.

10. Dlaczego prawi zostaną wskrzeszeni i jakie specjalne zadanie otrzymają niektórzy z nich? (Zobacz zamieszczone w tym wydaniu „Pytania czytelników” dotyczące zmartwychwstania na ziemi).

10 Czwartą grupą są „prawi”. Zanim umarli, ich imiona zostały zapisane w księdze życia. Czy kiedy ci prawi ludzie umierają, ich imiona znikają z tej księgi? Nie, ponieważ nadal „żyją” oni w pamięci Jehowy. Jehowa „nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, bo dla Niego oni wszyscy żyją” (Łuk. 20:38). Kiedy prawi zmartwychwstaną do życia na ziemi, ich imiona nadal będą zapisane w księdze życia, chociaż początkowo nie na trwałe — niejako ołówkiem (Łuk. 14:14). Bez wątpienia niektórzy z nich otrzymają specjalne zadania, na przykład będą usługiwać jako „książęta na całej ziemi” (Ps. 45:16).

11. Czego będą musieli się nauczyć nieprawi, żeby ich imiona znalazły się w księdze życia?

11 Do piątej grupy należą „nieprawi”. Są to ci, którzy prawdopodobnie nie mieli możliwości poznać zasad Jehowy. Z tego powodu nie postępowali w sposób prawy. Ich imiona nie zostały zapisane w księdze życia. Ale dzięki temu, że zmartwychwstaną, będą mieli szansę coś zrobić, żeby ich imiona z czasem się tam znalazły. Ci nieprawi ludzie będą bardzo potrzebowali pomocy. W ciągu swojego życia niektórzy z nich dopuszczali się strasznych, ohydnych rzeczy. Będą więc musieli nauczyć się żyć zgodnie z zasadami Jehowy. Żeby tak się stało, pod panowaniem Królestwa Bożego będzie realizowany największy w dziejach ludzkości program edukacyjny.

12. (a) Kto będzie uczył nieprawych? (b) Co spotka tych, którzy nie zastosują się do zasad Jehowy?

12 Kto będzie uczył nieprawych? Wielka rzesza i zmartwychwstali prawi. A co będą musieli zrobić nieprawi, żeby ich imiona znalazły się w księdze życia? Będą musieli nawiązać bliskie relacje z Jehową Bogiem i oddać Mu swoje życie. Wszystkim tym osobom uważnie będzie się przyglądać Jezus i ci, którzy razem z nim będą sędziami (Obj. 20:4). Każdy, kto nie przyjmie tej pomocy, zostanie usunięty — nawet gdyby był „w wieku stu lat” (Izaj. 65:20). Jehowa i Jezus potrafią czytać w sercach i zadbają o to, żeby w nowym świecie nie znalazł się nikt, kto wyrządza szkodę (Izaj. 11:9; 60:18; 65:25; Jana 2:25).

„ZMARTWYCHWSTANIE DO ŻYCIA” I „ZMARTWYCHWSTANIE NA SĄD”

13, 14. (a) Jak wcześniej rozumieliśmy słowa Jezusa z Jana 5:29? (b) Co w tych słowach jest szczególnie godne uwagi?

13 O ludziach, którzy zmartwychwstaną na ziemi, mówił też Jezus. Powiedział: „Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi czas, gdy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos i wyjdą. Dla postępujących dobrze okaże się to zmartwychwstaniem do życia, a dla postępujących niegodziwie — zmartwychwstaniem na sąd” (Jana 5:28, 29). Co Jezus miał na myśli?

14 Do tej pory rozumieliśmy, że spośród zmartwychwstałych, o których mówił Jezus, jedni będą postępować dobrze, a drudzy będą postępować niegodziwie dopiero po zmartwychwstaniu. Ale Jezus nie powiedział, że oni będą postępować dobrze ani że będą postępować niegodziwie. Jak wynika z języka oryginału, użył czasu przeszłego. Najwyraźniej więc chodzi o ich postępowanie, zanim umarli. Wydaje się to logiczne. Przecież w nowym świecie nikomu nie będzie wolno postępować niegodziwie. Wynika stąd, że nieprawi robili te złe rzeczy przed śmiercią. Jak więc rozumieć określenia „zmartwychwstanie do życia” i „zmartwychwstanie na sąd”?

15. Kto dostąpi „zmartwychwstania do życia” i dlaczego?

15 Prawi, którzy przed śmiercią postępowali dobrze, dostąpią „zmartwychwstania do życia”, bo ich imiona już znalazły się w księdze życia. Oznacza to, że Ewangelia według Jana 5:29 mówiąca o zmartwychwstaniu tych „postępujących dobrze” oraz Dzieje Apostolskie 24:15 mówiące o zmartwychwstaniu „prawych” odnoszą się do tego samego wydarzenia. To prawda, że jak wynika z Listu do Rzymian 6:7, kiedy ktoś umiera, jego grzechy są anulowane. Ale nie zostaje anulowana czyjaś wierna służba dla Jehowy (Hebr. 6:10). Tak więc imiona prawych w dalszym ciągu będą się znajdowały w księdze życia. Oczywiście żeby tam pozostały, będą oni musieli dochować lojalności aż do końca.

16. Do czego odnosi się określenie „zmartwychwstanie na sąd”?

16 A co można powiedzieć o nieprawych, którzy zanim umarli, postępowali niegodziwie? Chociaż ich grzechy zostały anulowane, to za życia nie służyli Jehowie. Ich imiona nie zostały zapisane w księdze życia. Wynika stąd, że zmartwychwstanie „postępujących niegodziwie” jest tym samym, co zmartwychwstanie „nieprawych” wspomniane w Dziejach Apostolskich 24:15. Okaże się to dla nich „zmartwychwstaniem na sąd” c. Jezus będzie ich obserwował i poddawał ocenie (Łuk. 22:30). Żeby stwierdził, czy ich imiona mogą się znaleźć w księdze życia, będzie potrzebny czas. Stanie się tak pod warunkiem, że nie wrócą do niegodziwego postępowania, którego dopuszczali się przed śmiercią, i że oddadzą życie Jehowie.

17, 18. Co będą musiały zrobić osoby, które zmartwychwstaną do życia na ziemi, i czym są „uczynki” wspomniane w Objawieniu 20:12, 13?

17 Wszyscy zmartwychwstali — bez względu na to, czy byli prawi, czy nieprawi — będą musieli dostosować się do treści nowych zwojów, które zostaną otwarte podczas Tysiącletniego Panowania. Apostoł Jan tak opisał otrzymaną wizję: „Zobaczyłem też umarłych wielkich i małych, którzy stali przed tronem, i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój — zwój życia. I na podstawie tego, co było napisane w zwojach, umarli byli sądzeni według swoich uczynków” (Obj. 20:12, 13).

18 Na podstawie jakich „uczynków” zmartwychwstali będą sądzeni? Czy chodzi o to, co robili, zanim umarli? Nie. Pamiętajmy, że grzechy, które wtedy popełnili, zostały anulowane. Wspomniane uczynki nie mogą się więc odnosić do tego, co robili przed śmiercią. Musi chodzić o to, jak zareagują na szkolenie, które zostanie im zapewnione w nowym świecie. Nawet takie wierne Bogu osoby jak Noe, Samuel, Dawid i Daniel będą musiały dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie i uwierzyć w jego ofiarę. O ileż więcej będą musieli się dowiedzieć nieprawi!

19. Co się stanie z osobami, które nie zareagują pozytywnie na otrzymane szkolenie?

19 Co się stanie z osobami, które nie zareagują pozytywnie na otrzymane szkolenie? W Księdze Objawienia 20:15 czytamy: „Do jeziora ognia wrzucono każdego, kto nie był zapisany w księdze życia”. Takie osoby czeka wieczna zagłada. Jakie to więc ważne, żebyśmy upewniali się, czy nasze imiona są zapisane w księdze życia i czy tam pozostaną!

Brat bierze udział w wielkim programie edukacyjnym podczas Tysiącletniego Panowania (zobacz akapit 20)

20. Jakie ekscytujące zadanie czeka nas podczas Tysiącletniego Panowania? (Zobacz ilustrację na stronie tytułowej).

20 Tysiącletnie Panowanie Jezusa będzie ekscytującym okresem! Na niespotykaną skalę będzie wtedy prowadzona działalność edukacyjna. W tym czasie zarówno prawi, jak i nieprawi będą musieli udowodnić, że chcą się trzymać zasad Jehowy (Izaj. 26:9; Dzieje 17:31). W jaki sposób będzie prowadzony ten program edukacyjny? Następny artykuł pomoże nam lepiej zrozumieć, na czym będzie on polegał, i docenić wynikające z niego korzyści.

PIEŚŃ 147 Obietnica życia wiecznego

a W tym artykule omówimy uaktualnione zrozumienie słów Jezusa z Ewangelii według Jana 5:28, 29 dotyczących „zmartwychwstania do życia” i „zmartwychwstania na sąd”. Dowiemy się, co oznaczają oba te rodzaje zmartwychwstania i kogo obejmą.

b Spisywanie tej księgi rozpoczęło się w momencie „założenia świata” — świata złożonego z ludzi, którzy mogą być uwolnieni od grzechu (Mat. 25:34; Obj. 17:8). Prawy Abel musiał więc być pierwszą osobą, której imię znalazło się w tej księdze.

c Wcześniej uważaliśmy, że słowo „sąd” zostało użyte przez Jezusa w sensie negatywnym i odnosi się do potępienia. Co prawda słowo to może mieć takie znaczenie, ale wygląda na to, że w omawianym kontekście występuje w bardziej neutralnym sensie. Chodzi raczej o okres obserwowania ludzi i poddawania ich ocenie. Według pewnego leksykonu języka greckiego słowo to może oznaczać między innymi „dokładne przyglądanie się czyjemuś postępowaniu” (The Concise Greek–​English Lexicon of the New Testament).