Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 36

Armagedon to coś, czego możemy wyczekiwać!

Armagedon to coś, czego możemy wyczekiwać!

„Zgromadziły królów w miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon” (OBJ. 16:16).

PIEŚŃ 150 Szukajmy wybawienia u Boga

W SKRÓCIE *

1, 2. (a) Dlaczego Armagedon to coś, czego można wyczekiwać? (b) Jakimi pytaniami zajmiemy się w tym artykule?

CZY słyszałeś kiedyś, jak ktoś użył słowa „Armagedon” w odniesieniu do zagłady nuklearnej czy jakiejś klęski żywiołowej? W Biblii Armagedon oznacza coś zupełnie innego — coś, czego możemy wyczekiwać i co sprawi, że będziemy szczęśliwi! (Obj. 1:3). Wojna Armagedonu nie przyniesie ludzkości zagłady, lecz wybawienie. Dlaczego można tak powiedzieć?

2 Z Biblii dowiadujemy się, że Armagedon położy kres ludzkim rządom. W jego trakcie zostaną zgładzeni ludzie źli, a przeżyją tylko dobrzy. Ponadto Armagedon zapobiegnie doszczętnemu zrujnowaniu naszej planety (Obj. 11:18). Żeby lepiej to zrozumieć, omówmy cztery pytania: Czym jest Armagedon? Jakie wydarzenia będą go poprzedzać? Co trzeba robić, żeby go przeżyć? I jak możemy pozostać lojalni, czekając na to wydarzenie?

CZYM JEST ARMAGEDON?

3. (a) Co oznacza słowo „Armagedon”? (b) Dlaczego w oparciu o Objawienie 16:14, 16 możemy stwierdzić, że Armagedon nie jest literalnym miejscem?

3 Odczytaj Objawienie 16:14, 16. Słowo „Armagedon” pojawia się w Piśmie Świętym tylko raz i pochodzi od hebrajskiego wyrażenia, które znaczy „góra Megiddo” (Obj. 16:16 i przypis). Megiddo było miastem w starożytnym Izraelu (Joz. 17:11). Ale Armagedon nie oznacza jakiegoś literalnego miejsca. Ściśle rzecz ujmując, chodzi o sytuację, w której „królowie całej ziemi” zostaną zgromadzeni przeciwko Jehowie (Obj. 16:14). Jednak w szerszym znaczeniu słowo „Armagedon” odnosi się również do wojny, do której dojdzie zaraz po tym, jak ci królowie zostaną zebrani. Skąd wiemy, że słowo to odnosi się do miejsca w znaczeniu symbolicznym? Po pierwsze, literalna góra Megiddo nie istnieje. Po drugie, teren otaczający Megiddo jest zbyt mały, żeby pomieścić „królów całej ziemi”, ich armie i uzbrojenie. Po trzecie, jak się przekonamy podczas analizy tego artykułu, wojna Armagedonu rozpocznie się, kiedy „królowie” tego świata zaatakują sług Boga, którzy żyją przecież na całej ziemi.

4. Dlaczego Bóg powiązał swoją wielką wojnę z nazwą Megiddo?

4 Dlaczego Jehowa powiązał ostateczną wielką wojnę z nazwą Megiddo? Megiddo i znajdująca się niedaleko dolina Jizreel były miejscem wielu bitew. Podczas niektórych z nich sam Jehowa pomagał swoim sługom odnieść zwycięstwo. Na przykład „nad wodami Megiddo” Bóg pomógł izraelskiemu sędziemu Barakowi zwyciężyć kananejską armię, na której czele stał Sysera. Barak i prorokini Debora podziękowali Jehowie za to cudowne zwycięstwo. Śpiewali: „Z nieba walczyły gwiazdy (...). Potok Kiszon porwał wrogów” (Sędz. 5:19-21).

5. Pod jakim względem wojna Armagedonu będzie się różnić od bitwy stoczonej przez Baraka?

5 Barak i Debora zakończyli swoją pieśń słowami: „Tak więc niech zginą wszyscy Twoi wrogowie, Jehowo, ale ci, którzy Cię kochają, niech będą jak słońce wschodzące w swojej chwale” (Sędz. 5:31). Podobnie będzie podczas Armagedonu — wrogowie Boga zginą, ale ci, którzy Go kochają, zostaną ocaleni. Jest jednak istotna różnica między wojną Armagedonu a bitwą stoczoną przez Baraka. W Armagedonie słudzy Boga nie będą musieli walczyć. Nie będą nawet mieli żadnej broni! Ich siłą będzie ‛zachowywanie spokoju i okazywanie zaufania’ Jehowie i Jego niebiańskiej armii (Izaj. 30:15; Obj. 19:11-15).

6. Jak Jehowa może zniszczyć swoich wrogów podczas Armagedonu?

6 Jak Jehowa pokona swoich wrogów podczas Armagedonu? Może to zrobić na wiele sposobów. Może na przykład posłużyć się trzęsieniami ziemi, gradobiciem czy piorunami (Hioba 38:22, 23; Ezech. 38:19-22). Może sprawić, że wrogowie zwrócą się przeciwko sobie nawzajem (2 Kron. 20:17, 22, 23). Może też nakazać aniołom, żeby zabili złych ludzi (Izaj. 37:36). Bez względu na to, jaką metodą posłuży się Jehowa, odniesie całkowite zwycięstwo. Jego przeciwnicy zginą, a prawi ludzie zostaną ocaleni (Prz. 3:25, 26).

JAKIE WYDARZENIA POPRZEDZĄ ARMAGEDON?

7, 8. (a) Co niezwykłego ogłoszą przywódcy światowi w myśl 1 Tesaloniczan 5:1-6? (b) Dlaczego będzie to bardzo groźne kłamstwo?

7 „Dzień Jehowy” będzie poprzedzony ogłoszeniem „pokoju i bezpieczeństwa” (odczytaj 1 Tesaloniczan 5:1-6). Użyte w 1 Tesaloniczan 5:2 wyrażenie „dzień Jehowy” odnosi się do „wielkiego ucisku” (Obj. 7:14). Skąd będziemy wiedzieć, że zaraz się on rozpocznie? W Biblii zapowiedziano, że poprzedzi go niezwykłe ogłoszenie. Będzie ono stanowiło znak zapowiadający rozpoczęcie wielkiego ucisku.

8 Chodzi o ogłoszenie „pokoju i bezpieczeństwa”. Dlaczego przywódcy światowi się na to zdecydują? Nie wiemy tego na pewno. Czy przyłączą się do nich przywódcy religijni? Możliwe. Tak czy inaczej, ogłoszenie to będzie jedynie kolejnym natchnionym przez demony kłamstwem. Będzie ono jednak szczególnie groźne, ponieważ da ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa — i to zaraz przed nadejściem największego ucisku w dziejach ludzkości. Proroctwo mówi: „Wtedy natychmiast spadnie na nich nagła zagłada — jak bóle porodowe na kobietę ciężarną”. A co się stanie z lojalnymi sługami Jehowy? Być może będą zaskoczeni tym, jak nagle rozpocznie się wielki ucisk, ale będą na niego przygotowani.

9. W jakiej kolejności Jehowa zniszczy szatański świat?

9 Jehowa nie zmiecie całego szatańskiego świata naraz, tak jak to zrobił w czasach Noego. Zagłada będzie miała dwa etapy. Najpierw zostanie zniszczony Babilon Wielki, czyli ogólnoświatowe imperium religii fałszywej. Potem w Armagedonie Jehowa zniszczy resztę szatańskiego świata, czyli system polityczny, wojskowy i handlowy. Przyjrzyjmy się uważniej tym dwóm etapom.

10. Dlaczego w myśl Objawienia 17:1, 6 oraz 18:24 Jehowa zniszczy Babilon Wielki?

10 „Wyrok na wielkiej prostytutce” (odczytaj Objawienie 17:1, 6; 18:24). Babilon Wielki ściągnął hańbę na imię Boga. Uczy o Bogu kłamstw. Dopuszcza się prostytucji duchowej, popierając ludzkie rządy. Korzysta ze swojej pozycji i wpływów, żeby wyzyskiwać wiernych. Jest winien przelewu mnóstwa krwi, także krwi sług Boga (Obj. 19:2). Jak Jehowa zniszczy Babilon Wielki?

11. Co przedstawia „szkarłatna bestia” i jak Bóg się nią posłuży do zniszczenia Babilonu Wielkiego?

11 Do zniszczenia „wielkiej prostytutki” Jehowa posłuży się ‛10 rogami szkarłatnej bestii’. Ta symboliczna bestia przedstawia Organizację Narodów Zjednoczonych. Dziesięć rogów symbolizuje istniejące obecnie rządy, które popierają tę organizację. W wyznaczonym przez Boga czasie te siły polityczne zwrócą się przeciwko religii fałszywej — „ograbią ją” i „rozbiorą do naga”, czyli zabiorą bogactwa i zdemaskują jej niegodziwość (Obj. 17:3, 16). Będzie to nagła zagłada, która nastąpi jak gdyby w jeden dzień i która będzie szokiem dla osób popierających religię fałszywą. W końcu przez długi czas ta wielka prostytutka przechwalała się: „Siedzę jako królowa, nie jestem wdową i nigdy nie zaznam żałoby” (Obj. 18:7, 8).

12. Na co Jehowa nie pozwoli narodom i dlaczego?

12 Bóg nie pozwoli, żeby narody unicestwiły Jego sług. Dumnie noszą oni Jego imię i posłuchali nakazu, by wyjść z Babilonu Wielkiego (Dzieje 15:16, 17; Obj. 18:4). Dokładali też starań, żeby pomóc innym opuścić religię fałszywą. Dlatego na sług Jehowy ‛nie spadną plagi, które ją spotkają’. Mimo wszystko ich wiara zostanie wypróbowana.

Gdziekolwiek znajdą się słudzy Jehowy, będą Mu ufać, kiedy rozpocznie się atak (zobacz akapit 13) *

13. (a) Kim jest Gog? (b) Kiedy w myśl Ezechiela 38:2, 8, 9 Gog przybędzie do symbolicznego miejsca nazwanego Armagedonem?

13 Atak Goga (odczytaj Ezechiela 38:2, 8, 9). Po zagładzie religii fałszywej pozostanie tylko jedna religia. Słudzy Jehowy będą się wyróżniać jak samotne drzewo, które ostało się po potężnej burzy. To oczywiście doprowadzi Szatana do wściekłości. Wyładuje on swój gniew, posługując się „nieczystymi natchnionymi wypowiedziami” — demoniczną propagandą, pod wpływem której narody wspólnie zwrócą się przeciwko sługom Jehowy (Obj. 16:13, 14). Ta koalicja narodów została nazwana „Gogiem z krainy Magog”. Kiedy narody przypuszczą atak, będzie to oznaczało, że przybyły do symbolicznego miejsca nazwanego Armagedonem (Obj. 16:16).

14. Czego dowie się Gog?

14 Gog będzie polegał „na sile ludzkiej” — czyli na swojej potędze militarnej (2 Kron. 32:8). My będziemy polegać na naszym Bogu, Jehowie. Narody uznają taką postawę za głupotę. Przecież bogowie potężnego niegdyś Babilonu Wielkiego nie obronili go przed bestią i jej 10 rogami (Obj. 17:16). Dlatego Gog będzie się spodziewał łatwego zwycięstwa. Nadciągnie przeciw ludowi Jehowy i ‛pokryje kraj niczym chmury’ (Ezech. 38:16). Jednak szybko się przekona, że wpadł w pułapkę. Gog, tak jak faraon nad Morzem Czerwonym, dowie się, że walczy przeciw samemu Jehowie (Wyjścia 14:1-4; Ezech. 38:3, 4, 18, 21-23).

15. Czego dokona Jezus podczas wojny Armagedonu?

15 Jezus i jego niebiańskie wojsko staną w obronie sług Bożych i zmiażdżą hordy Goga (Obj. 19:11, 14, 15). Ale co z głównym przeciwnikiem Jehowy, Szatanem, którego kłamliwa propaganda skłoniła narody do zaatakowania sług Boga w wojnie Armagedonu? Jezus wrzuci Szatana i demony do otchłani, gdzie zostaną zamknięci na 1000 lat (Obj. 20:1-3).

CO ZROBIĆ, ŻEBY OCALEĆ?

16. (a) Czym dowodzimy, że ‛znamy Boga’? (b) Co się stanie podczas Armagedonu z ludźmi, którzy znają Boga?

16 Niezależnie od tego, jak długo znamy prawdę, żeby przeżyć Armagedon, musimy pokazać, że ‛znamy Boga’ i że jesteśmy „posłuszni dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie” (2 Tes. 1:7-9). Znać Boga to wiedzieć, co Mu się podoba, a co nie — znać ustalone przez Niego normy. Dowodzimy, że znamy Boga również tym, że Go kochamy, jesteśmy Mu posłuszni i wyłącznie Jemu oddajemy cześć (1 Jana 2:3-5; 5:3). Ludzi, którzy postępują w sposób świadczący o tym, że znają Boga, spotyka wyjątkowy zaszczyt — „Bóg zna” takie osoby, czyli darzy je uznaniem (1 Kor. 8:3). Dzięki temu podczas Armagedonu zostaną ocalone!

17. Co to znaczy być „posłusznym dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie”?

17 „Dobra nowina o naszym Panu, Jezusie” obejmuje wszystkie prawdy, których on nauczał i które znajdujemy w Słowie Bożym. Jesteśmy posłuszni dobrej nowinie, kiedy stosujemy te nauki w swoim życiu. Dotyczy to między innymi stawiania spraw Królestwa na pierwszym miejscu, postępowania zgodnego z prawymi zasadami Boga oraz głoszenia o Jego Królestwie (Mat. 6:33; 24:14). Musimy też wspierać namaszczonych braci Chrystusa w wykonywanej przez nich ważnej pracy — dziele głoszenia i pozyskiwania uczniów (Mat. 25:31-40).

18. Jak namaszczeni bracia Chrystusa odwdzięczą się „drugim owcom” za okazaną im życzliwość?

18 Namaszczeni słudzy Boga już niedługo będą mogli nagrodzić „drugie owce” za okazaną im życzliwość (Jana 10:16). W jaki sposób? Zanim rozpocznie się wojna Armagedonu, wszyscy należący do 144 000 zmartwychwstaną do życia w niebie jako nieśmiertelne stworzenia duchowe. Wejdą w skład niebiańskiego wojska, które zniszczy Goga i uratuje „wielką rzeszę ludzi” o usposobieniu owiec (Obj. 2:26, 27; 7:9, 10). Ta wielka rzesza będzie się na pewno bardzo cieszyć z tego, że mogła wspierać pomazańców, kiedy byli jeszcze na ziemi.

JAK W MIARĘ ZBLIŻANIA SIĘ KOŃCA MOŻEMY POZOSTAWAĆ LOJALNI?

19, 20. Jak mimo problemów możemy pozostać lojalni, czekając na Armagedon?

19 W tych trudnych dniach końca wielu sług Jehowy przechodzi próby. Mimo to możemy wytrwać i zachować przy tym radość (Jak. 1:2-4). Kluczowe znaczenie ma wytrwałe zwracanie się do Boga w płynących z serca modlitwach (Łuk. 21:36). Musimy też codziennie studiować Słowo Boże i nad nim rozmyślać — w tym także analizować proroctwa, które mają się wkrótce spełnić (Ps. 77:12). Jeśli to robimy, a przy tym angażujemy się w służbę, zachowamy silną wiarę i nadzieję.

20 Wyobraź sobie, jaka czeka cię radość, kiedy przestanie istnieć Babilon Wielki i skończy się Armagedon. Co ważniejsze, pomyśl, jak bardzo będziesz szczęśliwy, kiedy wszyscy będą szanować Boga i uznawać Jego prawo do sprawowania władzy! (Ezech. 38:23). Dla ludzi, którzy znają Boga, są posłuszni Jego Synowi i wytrwają do końca, Armagedon to wydarzenie, którego mogą wyczekiwać (Mat. 24:13).

PIEŚŃ 143 Stale działaj, czuwaj i czekaj!

^ ak. 5 Słudzy Jehowy od dawna wyczekują Armagedonu. W tym artykule omówimy, czym jest Armagedon, jakie wydarzenia będą go poprzedzać i jak możemy pozostać lojalni aż do końca.

^ ak. 71 OPIS ILUSTRACJI: Kiedy wokół nas będą się rozgrywać dramatyczne wydarzenia, będziemy: 1) brać udział w głoszeniu, dopóki tylko będzie to możliwe, 2) trzymać się naszego programu studium i 3) ufać, że Bóg nas ochroni.

^ ak. 85 OPIS ILUSTRACJI: Policjanci przygotowują się do wtargnięcia do domu rodziny chrześcijan, którzy ufają, że Jezus i aniołowie widzą to, co się dzieje.