Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

„Słowo Boże (...) oddziałuje z mocą”

„Słowo Boże (...) oddziałuje z mocą”

„Słowo Boże jest żywe i oddziałuje z mocą” (HEBR. 4:12).

PIEŚNI: 96, 94

1. Dlaczego jesteśmy pewni, że Słowo Boże „oddziałuje z mocą”? (Zobacz ilustrację tytułową).

JAKO słudzy Jehowy nie mamy wątpliwości, że Słowo Boga, czyli Jego orędzie dla ludzi, „jest żywe i oddziałuje z mocą” (Hebr. 4:12). Wielu z nas jest przykładem tego, że Biblia może zmienić życie. Niektórzy bracia i siostry byli kiedyś złodziejami, narkomanami albo prowadzili się niemoralnie. Inni odnosili pewne sukcesy, ale mieli wrażenie, że w ich życiu czegoś brakuje (Kazn. 2:3-11). Niejedna osoba, która czuła się zagubiona, dzięki przeobrażającej mocy Słowa Bożego odnalazła sens i nadzieję. Zapewne z przyjemnością czytałeś już wiele takich doświadczeń, na przykład publikowanych w Strażnicy, w serii „Biblia pomaga zmienić życie”. Ale nawet po poznaniu prawdy chrześcijanie muszą nadal z pomocą Biblii robić postępy duchowe.

2. Co dowodzi, że Słowo Boże ‛oddziaływało z mocą’ w I wieku?

2 Czy powinniśmy być zaskoczeni tym, że obecnie wiele osób bardzo się zmienia pod wpływem studium Słowa Bożego? W żadnym razie! Przypomina nam to przeżycia naszych namaszczonych braci i sióstr z I wieku n.e. (odczytaj 1 Koryntian 6:9-11). Apostoł Paweł wymienił, kto nie odziedziczy Królestwa Bożego, a następnie napisał: „Takimi byli niektórzy z was”. Osoby te się zmieniły z pomocą Słowa Bożego i ducha świętego. Ale nawet po poznaniu prawdy niektórzy musieli walczyć z poważnymi problemami duchowymi. Biblia wspomina o pewnym namaszczonym chrześcijaninie, który najpierw musiał być wykluczony ze zboru, a później z powrotem został do niego przyjęty (1 Kor. 5:1-5; 2 Kor. 2:5-8). Kiedy widzimy, jak wiele różnych problemów przezwyciężyli nasi bracia dzięki Słowu Bożemu, czujemy się bardzo zachęceni.

3. Co omówimy w tym artykule?

3 Skoro Słowo Boże ma niezwykłą moc i zostało nam udostępnione, chcemy robić z niego dobry użytek (2 Tym. 2:15). W tym artykule omówimy, jak w jeszcze pełniejszej mierze możemy korzystać z mocy Słowa Bożego: 1) w życiu codziennym, 2) w służbie oraz 3) podczas nauczania na zebraniach. Te przypomnienia pomogą nam okazywać miłość i wdzięczność kochającemu niebiańskiemu Ojcu, który ‛uczy nas, żebyśmy odnieśli pożytek’ (Izaj. 48:17).

W ŻYCIU CODZIENNYM

4. (a) Co musimy robić, żeby Słowo Boże na nas oddziaływało? (b) Kiedy znajdujesz czas na czytanie Biblii?

4 Jeśli Słowo Boże ma na nas oddziaływać, musimy je czytać regularnie — najlepiej codziennie (Joz. 1:8). Oczywiście większość z nas ma bardzo dużo zajęć. Jednak nie możemy pozwolić, żeby cokolwiek — nawet uzasadnione obowiązki — ograbiło nas z czasu zarezerwowanego na czytanie Biblii (odczytaj Efezjan 5:15, 16). Wielu sług Jehowy wykazuje się pomysłowością, żeby znaleźć na to czas codziennie — czy to rano, wieczorem, czy w ciągu dnia. Podzielają oni odczucia psalmisty, który napisał: „Jakże miłuję twoje prawo! Przez cały dzień się nim zajmuję” (Ps. 119:97).

5, 6. (a) Dlaczego rozmyślanie jest ważne? (b) Jak odnosić pożytek z rozmyślania? (c) Jakie korzyści odnosisz z czytania Biblii i rozmyślania?

5 Poza czytaniem Biblii ważne jest, żebyśmy rozmyślali nad jej treścią (Ps. 1:1-3). Tylko wtedy będziemy mogli zastosować w swoim życiu zawartą tam mądrość. Bez względu na to, czy czytamy Biblię w wersji papierowej czy elektronicznej, naszym celem powinno być wydobycie z niej myśli Bożych i zapisanie ich w swoim sercu.

6 Jak odnosić pożytek z rozmyślania? Wiele osób stwierdziło, że po przeczytaniu fragmentu Biblii dobrze jest się zatrzymać i zadać sobie pytania, na przykład: „Czego mnie to uczy o Jehowie? W jaki sposób już udaje mi się stosować zawartą tu zasadę? W jakich dziedzinach mogę coś ulepszyć?”. Kiedy z modlitwą zastanawiamy się nad treścią Biblii, pobudzi to nas do stosowania jej rad w pełniejszej mierze. W ten sposób jeszcze lepiej będziemy wykorzystywać moc Słowa Bożego w swoim życiu (2 Kor. 10:4, 5).

W SŁUŻBIE

7. Jak możemy robić dobry użytek ze Słowa Bożego w służbie?

7 Co pomoże nam robić dobry użytek ze Słowa Bożego w służbie? Przede wszystkim musimy często go używać. Pewien brat tak to wyraził: „Gdybyś głosił od domu do domu z samym Jehową, to czy tylko ty byś mówił, czy pozwoliłbyś również Jemu dojść do głosu?”. Brat ten miał na myśli to, że kiedy podczas służby czytamy bezpośrednio z Biblii, pozwalamy, żeby Jehowa niejako mówił do domownika. Odpowiednio dobrany werset będzie prawdopodobnie miał większą siłę oddziaływania niż coś, co sami byśmy powiedzieli (1 Tes. 2:13). Zapytaj siebie: „Czy szukam okazji, żeby przeczytać jakiś werset osobom, którym głoszę?”.

8. Dlaczego w służbie nie wystarczy po prostu odczytywać wersety?

8 Oczywiście chodzi o coś więcej niż o samo odczytywanie wersetów osobom, z którymi rozmawiamy. Wielu ludzi wcale lub prawie wcale nie rozumie Biblii. Tak było w I wieku i tak jest obecnie (Rzym. 10:2). Dlatego nie powinniśmy zakładać, że nasz rozmówca zrozumie dany fragment po samym jego odczytaniu. Warto omówić poszczególne części wersetu — być może ponownie przeczytać kluczowe słowa — a następnie wyjaśnić ich znaczenie. W rezultacie Słowo Boże szybciej trafi do umysłu i serca naszego rozmówcy (odczytaj Łukasza 24:32).

9. Jak możemy wprowadzać wersety, żeby wzbudzać szacunek do Biblii? Podaj przykład.

9 Wersety z Biblii dobrze jest wprowadzać w taki sposób, żeby wzbudzać do niej szacunek. Na przykład możemy powiedzieć: „Zobaczmy, co mówi o tym nasz Stwórca”. Kiedy rozmawiamy z kimś, kto nie jest chrześcijaninem, moglibyśmy go zachęcić: „Proszę zwrócić uwagę, co mówi ta święta Księga”. Albo jeśli spotkamy człowieka niezbyt religijnego, możemy go zapytać: „Czy słyszał pan to starożytne przysłowie?”. Powinniśmy traktować każdą osobę indywidualnie i dostosowywać do niej sposób przedstawiania dobrej nowiny (1 Kor. 9:22, 23).

10. (a) Opowiedz przeżycie pewnego brata. (b) Jak podczas głoszenia przekonałeś się, że Słowo Boże oddziałuje z mocą?

10 Wielu głosicieli przekonało się, że używanie Słowa Bożego w służbie ma głęboki wpływ na ich rozmówców. Rozważmy pewien przykład. Brat odwiedził starszego wiekiem mężczyznę, który od lat czytał nasze czasopisma. Zamiast po prostu wręczyć mu najnowsze wydanie Strażnicy, postanowił odczytać jeden z podanych w niej wersetów. Był to List 2 do Koryntian 1:3, 4, gdzie powiedziano: „Ojciec tkliwych zmiłowań i Bóg wszelkiego pocieszenia (...) pociesza [nas] we wszelkim naszym ucisku”. Domownik był tak poruszony tymi słowami, że poprosił brata o ponowne ich odczytanie. Przyznał, że razem z żoną bardzo potrzebują pokrzepienia, i chciał dowiedzieć się z Biblii czegoś więcej. Z pewnością podczas głoszenia ty też dostrzegasz, że Słowo Boże oddziałuje z mocą (Dzieje 19:20).

PODCZAS NAUCZANIA NA ZEBRANIACH

11. Jaka odpowiedzialność spoczywa na braciach, którzy nauczają na zebraniach?

11 Bardzo cenimy nasze chrześcijańskie zebrania, zgromadzenia i kongresy. Przede wszystkim wielbimy na nich Jehowę. Ale odnosimy też wiele korzyści z udzielanego tam duchowego szkolenia. Wygłaszanie przemówień to duży przywilej. Jednak bracia, którzy go otrzymują, powinni pamiętać o związanej z nim odpowiedzialności (Jak. 3:1). Wszystko, czego nauczają, musi być mocno oparte na Słowie Bożym. Jeśli otrzymałeś takie zadanie, to jak możesz wykorzystywać moc Słowa Bożego w trakcie swojego wystąpienia?

12. Jak mówca może zadbać, żeby wersety były podstawą jego przemówienia?

12 Słowo Boże powinno być podstawą twojego przemówienia (Jana 7:16). Co to znaczy? Nie powinieneś dopuścić, żeby doświadczenia, przykłady czy nawet twój sposób przemawiania odwróciły uwagę od wersetów biblijnych. Ponadto pamiętaj, że odczytanie wielu wersetów nie jest równoznaczne z nauczaniem na podstawie Biblii. Tak naprawdę mogłoby sprawić, że słuchacze nie zapamiętaliby żadnego z nich. Dlatego starannie wybierz kluczowe fragmenty i poświęć czas na ich odczytanie, wyjaśnienie, zilustrowanie przykładami i podanie ich zastosowania (Nehem. 8:8). Jeśli przemówienie jest oparte na szkicu dostarczonym przez organizację, uważnie się zapoznaj z zawartymi w nim myślami i wersetami. Staraj się zrozumieć, jaki jest między nimi związek. Następnie wybierz wersety, które najlepiej podkreślą główne myśli szkicu (praktyczne wskazówki możesz znaleźć w książce Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej, w lekcjach od 21 do 23). A co najważniejsze, proś Jehowę, żeby pomógł ci odpowiednio przekazać cenne prawdy zawarte w Jego Słowie (odczytaj Ezdrasza 7:10; Przysłów 3:13, 14).

13. (a) Jak omówienie fragmentu Biblii podczas zebrania wpłynęło na pewną siostrę? (b) Jakie korzyści odniosłeś z myśli biblijnych omawianych na zebraniach?

13 Omówienie na zebraniu jednego z fragmentów Biblii bardzo poruszyło pewną siostrę z Australii. Mimo tragicznych przeżyć z dzieciństwa poznała Jehowę i oddała Mu swoje życie. Ale nawet wtedy nie było jej łatwo uwierzyć, że On ją kocha. Jednak z czasem zmieniła sposób myślenia. Co jej w tym pomogło? Punktem zwrotnym był moment, kiedy rozmyślała o fragmencie Biblii omówionym na zebraniu, który połączyła z innym wersetem *. Czy jakaś myśl z Biblii poruszona podczas zebrania, zgromadzenia albo kongresu podobnie wpłynęła na ciebie? (Nehem. 8:12).

14. Jak możemy pokazać, że cenimy Słowo Boże?

14 Czy nie jesteśmy wdzięczni Jehowie za Jego spisane Słowo? W swojej miłości Bóg nie tylko dał je ludziom, ale spełnił również swoją obietnicę, że będzie ‛trwało na wieki’ (1 Piotra 1:24, 25). Dlatego warto regularnie je czytać, stosować w życiu i używać do pomagania innym. W ten sposób pokazujemy, że kochamy i cenimy nie tylko ten natchniony dar, ale co ważniejsze, jego Autora — Jehowę Boga.

^ ak. 13 Zobacz ramkę „ Przełomowy moment”.