STRAŻNICA — WYDANIE DO STUDIUM Wrzesień 2017

To wydanie zawiera artykuły do studium w okresie od 23 października do 26 listopada 2017 roku.

Rozwijaj panowanie nad sobą

Jak przykłady biblijne pomagają nam rozwijać i przejawiać tę cechę? Dlaczego chrześcijanie powinni ją pielęgnować?

Naśladuj współczucie Jehowy

Pewnego razu Bóg w rozmowie z Mojżeszem oznajmił mu swoje imię i przymioty. Wśród nich wymienił najpierw współczucie. Czym ono jest i dlaczego ten temat powinien cię interesować?

ŻYCIORYS

Miałem przywilej współpracować z duchowo usposobionymi ludźmi

David Sinclair wspomina, jaką radość dał mu przywilej współpracy z lojalnymi braćmi i siostrami w ciągu 61 lat spędzonych w Betel.

„Słowo naszego Boga będzie trwało po czas niezmierzony”

Mimo zmian zachodzących w językach, zmian politycznych i sprzeciwu wobec tłumaczenia Biblii, Księga ta setki lat po jej spisaniu nadal jest światowym bestsellerem.

„Słowo Boże (...) oddziałuje z mocą”

Wiele osób dzięki studium Słowa Bożego dokonało w swoim życiu dużych zmian. Co jest potrzebne, żeby Biblia tak samo oddziaływała na nas?

„Bądź odważny (...) i działaj”

Dlaczego potrzebujemy odwagi i jak możemy ją rozwijać?