Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 42

Umacniaj się w przekonaniu, że znasz prawdę

Umacniaj się w przekonaniu, że znasz prawdę

„Wszystko sprawdzajcie i mocno trzymajcie się tego, co dobre” (1 TES. 5:21).

PIEŚŃ 142 Trzymajmy się mocno naszej nadziei

W SKRÓCIE *

1. Z jakiego powodu wielu ludzi jest zdezorientowanych?

JEST mnóstwo religii, które podają się za chrześcijańskie i twierdzą, że wielbią Boga we właściwy sposób. Nic dziwnego, że tylu ludzi jest zdezorientowanych! Zastanawiają się: „Czy Bogu podobają się wszystkie religie, czy może istnieje tylko jedna religia prawdziwa?”. A co z nami? Czy jako Świadkowie Jehowy mamy głębokie przekonanie, że znamy prawdę i że tylko my wielbimy Boga w sposób, który Mu się podoba? Czy w ogóle można nabrać takiego przekonania? Zbadajmy dowody.

2. Dlaczego apostoł Paweł był przekonany, że zna prawdę? (1 Tesaloniczan 1:5).

2 Apostoł Paweł miał głębokie przekonanie, że zna prawdę (odczytaj 1 Tesaloniczan 1:5). Nie było ono podyktowane emocjami. Paweł wnikliwie badał Słowo Boże. Wierzył, że „całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2 Tym. 3:16). Czego się z niego dowiedział? Znalazł niepodważalne dowody, że Jezus był obiecanym Mesjaszem — dowody, które żydowscy przywódcy religijni postanowili zignorować. Ci hipokryci twierdzili, że reprezentują Boga, ale ich uczynki temu zaprzeczały (Tyt. 1:16). W przeciwieństwie do nich Paweł nie wybierał sobie, w które nauki ze Słowa Bożego uwierzy, a w które nie. Był gotowy nauczać o „całej woli Bożej” i trzymać się jej w życiu (Dzieje 20:27, przypis).

3. Czy żeby być przekonanym, że zna się prawdę, trzeba znać odpowiedź na każde pytanie? (Zobacz też ramkę „ Dzieła i myśli Jehowy — ‚tak liczne, że nie da się o nich opowiedzieć’”).

3 Niektórzy uważają, że religia prawdziwa powinna odpowiadać na każde pytanie, nawet takie, na które Biblia nie udziela konkretnej odpowiedzi. Czy jest to realistyczne? Wróćmy do przykładu Pawła. Zachęcał on swoich współwyznawców, żeby ‛wszystko sprawdzali’, ale sam przyznał, że wielu rzeczy nie rozumie (1 Tes. 5:21). „Nasza wiedza jest częściowa” — napisał, a dalej dodał: „Widzimy w mglistym zarysie jak za pomocą metalowego lustra” (1 Kor. 13:9, 12). Chociaż Paweł nie rozumiał wszystkiego — tak samo jak my dzisiaj — to w ogólnym zarysie znał zamierzenie Jehowy. I to mu wystarczyło do nabrania pewności, że zna prawdę!

4. Jak możemy umocnić się w przekonaniu, że znamy prawdę, i co omówimy w tym artykule?

4 Jeśli chcemy umocnić się w przekonaniu, że znamy prawdę, możemy porównać wzór oddawania czci Bogu, jaki zostawił Jezus, z tym, jak dzisiaj wielbią Boga Świadkowie Jehowy. W artykule tym omówimy, że prawdziwi chrześcijanie: 1) odrzucają bałwochwalstwo, 2) szanują imię Boże, 3) kochają prawdę i 4) gorąco kochają siebie nawzajem.

ODRZUCAMY BAŁWOCHWALSTWO

5. Czego o wielbieniu Boga we właściwy sposób uczymy się od Jezusa i jak możemy się do tego stosować?

5 Jezus bardzo kochał Jehowę i oddawał cześć wyłącznie Jemu — zarówno kiedy był w niebie, jak i kiedy był na ziemi (Łuk. 4:8). Swoich naśladowców uczył tego samego. Ani on, ani jego uczniowie nigdy nie wielbili Boga za pomocą wizerunków. Ponieważ Bóg jest osobą duchową, żadna rzecz stworzona przez ludzi nawet w przybliżeniu nie może Go przypominać! (Izaj. 46:5). A co powiedzieć o tworzeniu wizerunków „świętych” i modleniu się do nich? Drugie z Dziesięciu Przykazań podanych przez Jehowę brzmiało: „Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w niebie [albo] na ziemi (...). Nie wolno ci się im kłaniać” (Wyjścia 20:4, 5). Dla tych, którzy chcą się podobać Bogu, słowa te są oczywiste.

6. Jakiego wzoru oddawania czci Bogu trzymają się dzisiaj Świadkowie Jehowy?

6 Świeccy historycy przyznają, że pierwsi chrześcijanie oddawali cześć tylko i wyłącznie Bogu. Na przykład w pewnej książce czytamy o nich, że propozycję umieszczenia wizerunków w miejscach wielbienia Boga „odrzuciliby ze zgrozą” (History of the Christian Church). Dzisiaj Świadkowie Jehowy trzymają się tego wzoru. Nie modlimy się przed obrazami „świętych” ani do aniołów; nie modlimy się nawet do Jezusa. Nie oddajemy też czci symbolom państwowym. Bez względu na to, do czego chcieliby nas nakłonić inni, jesteśmy zdecydowani być posłuszni słowom Jezusa: „To Jehowę, swojego Boga, masz czcić” (Mat. 4:10).

7. Co wyraźnie odróżnia Świadków Jehowy od innych religii?

7 Dzisiaj wielu słucha charyzmatycznych przywódców religijnych. Podziw dla takich osób czasem wręcz graniczy z bałwochwalstwem. Ludzie chodzą na ich nabożeństwa, kupują ich książki i wspierają ich hojnymi datkami. Wierzą w każde ich słowo. Wydaje się, że takiego wrażenia nie wywarłby na nich sam Jezus! W przeciwieństwie do tego prawdziwi czciciele Jehowy nie mają klasy duchownych. Chociaż szanujemy tych, którzy nam przewodzą, zgadzamy się z jasnymi słowami Jezusa: „Wy wszyscy jesteście braćmi” (Mat. 23:8-10). Nie oddajemy czci ludziom — ani przywódcom religijnym, ani politycznym. I nie popieramy ich dążeń. Zachowujemy neutralność i trzymamy się z daleka od świata. Wszystko to wyraźnie nas odróżnia od innych religii chrześcijańskich (Jana 18:36).

SZANUJEMY IMIĘ BOŻE

Prawdziwi chrześcijanie z dumą mówią innym o Jehowie (zobacz akapity 8-10) *

8. Skąd wiemy, że Jehowa chce, żeby Jego imię było znane i otaczane chwałą?

8 Przy pewnej okazji Jezus modlił się: „Ojcze, otocz chwałą swoje imię”. Odpowiadając na tę modlitwę, Jehowa sam przemówił z nieba i zapewnił, że tak właśnie uczyni (Jana 12:28). Jezus otaczał chwałą imię Ojca w trakcie całej swojej służby (Jana 17:26). Należy więc oczekiwać, że prawdziwi chrześcijanie będą z dumą używać imienia Bożego i opowiadać o nim innym.

9. Jak pierwsi chrześcijanie pokazali, że szanują imię Boże?

9 W I wieku, krótko po założeniu zboru chrześcijańskiego, Jehowa „zwrócił uwagę na inne narody, żeby wybrać spośród nich lud, który by nosił Jego imię” (Dzieje 15:14). Pierwsi chrześcijanie byli dumni, że używają imienia Bożego i głoszą o nim innym. Posługiwali się nim w służbie kaznodziejskiej oraz w swoich pismach *. Pokazali, że naprawdę są ‛ludem, który nosi imię Jehowy’ (Dzieje 2:14, 21).

10. Co dowodzi, że Świadkowie Jehowy są ‛ludem, który nosi imię Boże’?

10 Czy Świadkowie Jehowy są ‛ludem, który nosi imię Boże’? Weźmy pod uwagę dowody. Dzisiaj wielu przywódców religijnych robi wszystko, żeby ukryć fakt, że Bóg ma imię. Usuwają je ze swoich przekładów Biblii, a w niektórych wypadkach nawet zakazują używania go w kościołach *. Czy ktokolwiek zaprzeczy, że wyłącznie Świadkowie Jehowy traktują imię Boże z szacunkiem, na jaki zasługuje? Głosimy o nim na większą skalę niż jakakolwiek inna religia! Wyraźnie tym pokazujemy, że żyjemy zgodnie z naszą nazwą — Świadkowie Jehowy! (Izaj. 43:10-12). Opublikowaliśmy ponad 240 milionów egzemplarzy Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, w którym imię Boże występuje tam, gdzie inni tłumacze Biblii je pominęli. A nasze publikacje biblijne, które zawierają imię Boże, ukazują się w ponad 1000 języków!

KOCHAMY PRAWDĘ

11. Jak pierwsi chrześcijanie pokazywali, że kochają prawdę?

11 Jezus kochał prawdę o Bogu i Jego woli. Zgodnie z nią postępował i uczył jej innych (Jana 18:37). Jego pierwsi naśladowcy również bardzo kochali prawdę (Jana 4:23, 24). Z tego względu odrzucali sprzeczne z nią poglądy religijne, tradycje i osobiste opinie (Kol. 2:8). Apostoł Piotr nazwał nawet chrystianizm „drogą prawdy” (2 Piotra 2:2). Tak samo dzisiaj prawdziwi chrześcijanie „chodzą drogą prawdy”, opierając na Słowie Jehowy wszystkie swoje wierzenia i ściśle trzymając się go w życiu (3 Jana 3, 4).

12. Co robi Ciało Kierownicze, kiedy uświadomi sobie potrzebę wprowadzenia jakiejś zmiany, i dlaczego?

12 Dzisiejsi słudzy Jehowy nie twierdzą, że znają prawdę w stopniu doskonałym. Czasami mylili się w sprawach doktrynalnych i organizacyjnych. Nie ma w tym nic dziwnego. Biblia wyraźnie wskazuje, że zdobycie dokładnej wiedzy wymaga czasu (Kol. 1:9, 10). Jehowa wyjawia prawdę stopniowo, a my musimy być gotowi cierpliwie czekać, aż światło prawdy zaświeci jaśniej (Prz. 4:18). Kiedy Ciało Kierownicze uświadomi sobie potrzebę wprowadzenia jakiejś zmiany, nie waha się tego zrobić. Wiele kościołów chrześcijaństwa wprowadza zmiany po to, żeby przypodobać się swoim wyznawcom albo zyskać na popularności w tym świecie. Natomiast Świadkowie Jehowy robią to po to, żeby zbliżyć się do Boga i do wzoru, jaki w oddawaniu Mu czci zostawił Jezus (Jak. 4:4). Nie kierujemy się przy tym współczesnymi trendami czy oczekiwaniami ludzi. Wynika to raczej z lepszego zrozumienia nauk biblijnych. Po prostu kochamy prawdę! (1 Tes. 2:3, 4).

GORĄCO KOCHAMY SIEBIE NAWZAJEM

13. Co jest najważniejszą cechą prawdziwych chrześcijan i jak widać ją dzisiaj wśród Świadków Jehowy?

13 Ze wszystkich cech, które wyróżniały pierwszych chrześcijan, najważniejsza była miłość. Jezus powiedział: „Po miłości widocznej wśród was wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi uczniami” (Jana 13:34, 35). Obecnie Świadkowie Jehowy dają dowody miłości i jedności na całym świecie. Nasza zjednoczona społeczność, jak żadna inna organizacja, wznosi się ponad bariery narodowościowe, rasowe i społeczne. Przejawy takiej szczerej miłości widać na naszych zebraniach, zgromadzeniach i kongresach. Umacnia nas to w przekonaniu, że wielbimy Jehowę w sposób, który On akceptuje.

14. Co w myśl Kolosan 3:12-14 jest ważnym sposobem, na jaki możemy okazywać sobie nawzajem miłość?

14 Biblia zachęca: „Żarliwie kochajcie jedni drugich” (1 Piotra 4:8). Dowodzimy takiej miłości między innymi wtedy, gdy przebaczamy sobie nawzajem i znosimy swoje słabe strony. Szukamy też sposobności, żeby wszystkim w zborze okazywać hojność i gościnność — nawet tym, którzy być może nas urazili (odczytaj Kolosan 3:12-14). Łączące nas więzy miłości są najlepszym dowodem na to, że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami.

„JEDNA WIARA”

15. W jakich innych dziedzinach trzymamy się wzoru pozostawionego przez pierwszych chrześcijan?

15 Również w innych dziedzinach trzymamy się wzoru pozostawionego przez pierwszych chrześcijan. Na przykład nasza struktura organizacyjna — w tym mianowanie nadzorców podróżujących, starszych i sług pomocniczych — odzwierciedla strukturę ustanowioną w I wieku przez apostołów (Filip. 1:1; Tyt. 1:5). Podobnie jest z naszym poglądem na seks i małżeństwo, z uznawaniem świętości krwi i chronieniem zboru przed nieokazującymi skruchy grzesznikami — wszystko to opiera się na wzorze pozostawionym przez pierwszych chrześcijan (Dzieje 15:28, 29; 1 Kor. 5:11-13; 6:9, 10; Hebr. 13:4).

16. Czego się dowiadujemy z Efezjan 4:4-6?

16 Jezus oświadczył, że wielu będzie się podawać za jego uczniów, ale nie wszyscy nimi będą (Mat. 7:21-23). Poza tym w Biblii zapowiedziano, że w dniach ostatnich dużo ludzi będzie „zachowywać pozory religijności” (2 Tym. 3:1, 5). Ale wyraźnie też w niej czytamy, że Bożym uznaniem cieszy się tylko „jedna wiara” (odczytaj Efezjan 4:4-6).

17. Kto dzisiaj naśladuje Jezusa i wyznaje jedyną prawdziwą religię?

17 Kto dzisiaj wyznaje jedyną prawdziwą religię? Przyjrzeliśmy się, jaki wzór oddawania czci Bogu zostawił Jezus oraz pierwsi chrześcijanie. Przeanalizowaliśmy dowody i odpowiedź jest tylko jedna — Świadkowie Jehowy. To dla nas wielki zaszczyt, że należymy do ludu Jehowy i znamy prawdę o Nim samym oraz o Jego woli! Dalej więc umacniajmy się w przekonaniu, że znamy prawdę.

PIEŚŃ 3 Nasza siła, nadzieja i ufność

^ ak. 5 W tym artykule przyjrzymy się, jaki wzór oddawania czci Bogu zostawił Jezus i jak tego wzoru trzymali się jego uczniowie w I wieku. Poznamy też dowody na to, że obecnie robią to Świadkowie Jehowy.

^ ak. 9 Zobacz ramkę „Czy pierwsi chrześcijanie używali imienia Bożego?”, zamieszczoną w Strażnicy z 1 lipca 2010 roku, strona 6.

^ ak. 10 Na przykład w roku 2008 papież Benedykt XVI zarządził, że „nie należy używać ani wymawiać” imienia Bożego w katolickich obrzędach religijnych, pieśniach i modlitwach.

^ ak. 63 OPIS ILUSTRACJI: Organizacja Jehowy opublikowała Przekład Nowego Świata w ponad 200 językach. Dzięki temu ludzie mogą czytać we własnym języku Biblię zawierającą imię Boże.