Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Prawda ‛nie przynosi pokoju, tylko miecz’

Prawda ‛nie przynosi pokoju, tylko miecz’

„Nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój; nie przyszedłem przynieść pokoju, tylko miecz” (MAT. 10:34).

PIEŚNI: 123, 128

1, 2. (a) Jakim pokojem obecnie się cieszymy? (b) Dlaczego nie możemy zaznać pełnego pokoju? (Zobacz ilustrację tytułową).

WSZYSCY chcielibyśmy żyć spokojnie i nie mieć zmartwień. Jesteśmy bardzo wdzięczni Jehowie, że daje nam „pokój Boży” — wewnętrzny spokój, który może nas ochronić przed negatywnymi myślami i uczuciami (Filip. 4:6, 7). A dzięki temu, że oddaliśmy się Jehowie, cieszymy się też „pokojem z Bogiem”, czyli dobrymi relacjami z Nim (Rzym. 5:1).

2 Jednak na razie nie przyszedł jeszcze czas, żeby Bóg zaprowadził na ziemi całkowity pokój. W tych krytycznych dniach ostatnich nie brak konfliktów, a wielu ludzi ma wojownicze usposobienie (2 Tym. 3:1-4). Jako chrześcijanie musimy toczyć duchową walkę z Szatanem i fałszywymi naukami, które propaguje (2 Kor. 10:4, 5). Ale naszemu pokojowi najbardziej może zagrozić sprzeciw członków rodziny. Czasami wyśmiewają oni nasze wierzenia, oskarżają o rozbijanie rodziny albo grożą, że jeśli nie zrezygnujemy ze swoich przekonań, to się nas wyrzekną. Jak powinniśmy patrzeć na sprzeciw krewnych? I jak możemy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, które się z nim wiążą?

JAK PATRZEĆ NA SPRZECIW RODZINY

3, 4. (a) Co powodują nauki Jezusa? (b) W jakich okolicznościach szczególnie trudno jest naśladować Jezusa?

3 Jezus wiedział, że jego nauki spowodują podziały, a naśladowanie go w obliczu sprzeciwu będzie wymagało odwagi. Taki sprzeciw może wpłynąć na relacje w rodzinie. Jezus uprzedził: „Nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój; nie przyszedłem przynieść pokoju, tylko miecz. Przyszedłem bowiem spowodować rozdźwięk między mężczyzną a jego ojcem, i córką a jej matką, i młodą małżonką a jej teściową. Doprawdy, nieprzyjaciółmi będą człowiekowi jego domownicy” (Mat. 10:34-36).

4 Dlaczego Jezus powiedział: „Nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój”? Ponieważ nie wszyscy słuchacze zdawali sobie sprawę z konsekwencji podążania za nim. Jego nauki miały podzielić ludzi. Oczywiście Jezus przyszedł głosić prawdę o Bogu, a nie psuć relacje międzyludzkie (Jana 18:37). Jednak wierne trzymanie się jego nauk może być trudne, jeśli przyjaciele albo członkowie rodziny odrzucają prawdę.

5. Czego doświadczają naśladowcy Jezusa?

5 Naśladowcy Jezusa muszą być gotowi przetrwać różne trudności, między innymi sprzeciw rodziny (Mat. 10:38). Żeby zyskać uznanie Chrystusa, wytrwale znoszą szyderstwa bliskich, a nawet odrzucenie. Ale zyskują znacznie więcej, niż tracą (odczytaj Marka 10:29, 30).

6. O czym musimy pamiętać, jeśli nasi krewni sprzeciwiają się wielbieniu Jehowy?

6 Nawet jeśli nasi krewni sprzeciwiają się temu, że wielbimy Jehowę, nadal ich kochamy. Musimy jednak pamiętać, że ważniejsza jest miłość do Boga i Chrystusa (Mat. 10:37). Musimy też zdawać sobie sprawę, że Szatan chce wykorzystać miłość do członków rodziny, żeby złamać naszą lojalność. Przeanalizujmy niektóre sytuacje związane ze sprzeciwem rodziny i zastanówmy się, jak sprostać takim wyzwaniom.

KIEDY WSPÓŁMAŁŻONEK NIE PODZIELA TWOICH WIERZEŃ

7. Jak osoby mające niewierzącego współmałżonka powinny patrzeć na swoją sytuację?

7 Biblia ostrzega, że osoby zawierające związek małżeński „będą mieć udrękę w ciele” (1 Kor. 7:28). Jeśli współmałżonek nie podziela twoich wierzeń, wtedy stresów i zmartwień może być jeszcze więcej. Ale ważne, żeby patrzeć na sytuację tak jak Jehowa. To, że mąż lub żona obecnie nie jest naśladowcą Chrystusa, nie stanowi uzasadnionej przyczyny, żeby wystąpić o separację lub rozwód (1 Kor. 7:12-16). Chociaż niewierzący mąż może nie przewodzić w sprawach duchowych, chrześcijanka powinna szanować go jako głowę rodziny. A chrześcijański mąż powinien okazywać swojej niewierzącej żonie ofiarną miłość i czułość (Efez. 5:22, 23, 28, 29).

8. Jakie pytania możesz sobie zadać, jeśli współmałżonek chce, żebyś ograniczył udział w służbie dla Boga?

8 Co zrobić, gdy współmałżonek chce, żebyś ograniczył udział w służbie dla Boga? Na przykład mąż pewnej siostry pozwolił jej głosić tylko w określone dni tygodnia. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, zadaj sobie pytania: „Czy mój współmałżonek oczekuje, że przestanę wielbić Boga? Jeśli nie, to czy mogę spełnić jego prośbę?”. Przejawianie rozsądku może pomóc uniknąć niepotrzebnych konfliktów (Filip. 4:5).

9. Jak można uczyć dzieci szanowania niewierzącego rodzica?

9 W rodzinach podzielonych pod względem religijnym szczególnym wyzwaniem może być wychowywanie dzieci. Na przykład powinieneś je uczyć przestrzegać nakazu: „Szanuj swego ojca i swą matkę” (Efez. 6:1-3). Ale co, jeśli twój współmałżonek nie trzyma się wzniosłych zasad biblijnych? Odnoś się do niego z szacunkiem i w ten sposób dawaj dzieciom dobry przykład. Koncentruj się na jego dobrych cechach i okazuj mu wdzięczność. Unikaj negatywnego wypowiadania się o nim w obecności dzieci. Wyjaśniaj im, że każdy musi sam podjąć decyzję, czy będzie służyć Jehowie. Ich właściwe zachowanie może sprawić, że niewierzący współmałżonek zacznie wielbić Jehowę.

Ucz dzieci prawdy biblijnej, gdy tylko masz taką możliwość (zobacz akapit 10)

10. Jak uczyć dzieci prawdy w rodzinach podzielonych pod względem religijnym?

10 Czasami współmałżonek niebędący Świadkiem Jehowy może nalegać, żeby dzieci uczestniczyły w niebiblijnych uroczystościach lub żeby były uczone nauk religii fałszywej. Niektórzy mężowie mogą nie pozwalać żonom studiować z dziećmi Biblii. Ale nawet wtedy żona może robić, co w jej mocy, by uczyć je o Jehowie (Dzieje 16:1; 2 Tym. 3:14, 15). Na przykład mąż naszej siostry może zabronić jej prowadzić studium z nieletnimi dziećmi albo zabierać je na zebrania. Chociaż chrześcijanka uszanuje jego decyzję, może w obecności dzieci dawać wyraz swojej wierze, gdy będzie miała taką możliwość. W ten sposób przekaże im wskazówki moralne i wiedzę o Jehowie (Dzieje 4:19, 20). Oczywiście dzieci w końcu same będą musiały podjąć decyzje związane z wielbieniem Boga (Powt. Pr. 30:19, 20) *.

KIEDY KREWNI SPRZECIWIAJĄ SIĘ PRAWDZIWEMU WIELBIENIU

11. Co może wywołać problemy w relacjach z krewnymi?

11 Z początku może nie wspominałeś członkom rodziny, że spotykasz się ze Świadkami Jehowy. Jednak kiedy twoja wiara stała się silniejsza, zrozumiałeś, że powinieneś ich odważnie poinformować o swoich wierzeniach (Marka 8:38). Jeśli doprowadziło to do napięć w waszych relacjach, przeanalizuj, co możesz zrobić, żeby załagodzić sytuację i jednocześnie zachować lojalność wobec Boga.

12. Dlaczego krewni mogą się nam sprzeciwiać i co pomoże nam zrozumieć ich odczucia?

12 Staraj się zrozumieć odczucia krewnych. Chociaż poznanie prawdy daje nam ogromną radość, krewni mogą uważać, że zostaliśmy oszukani albo wciągnięci do jakiejś niebezpiecznej sekty. Mogą myśleć, że skoro nie obchodzimy z nimi świąt, to już ich nie kochamy. Mogą się nawet niepokoić, że po śmierci spotka nas kara od Boga. Powinniśmy starać się spojrzeć na sprawy z ich punktu widzenia i uważnie wysłuchać, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę ich martwi (Prz. 20:5). Apostoł Paweł starał się zrozumieć „ludzi wszelkiego pokroju”, żeby przekazać im dobrą nowinę (1 Kor. 9:19-23). Możesz go pod tym względem naśladować.

13. Jak powinniśmy rozmawiać z niewierzącymi krewnymi?

13 Bądź łagodny. Biblia zachęca: „Niech wasza wypowiedź zawsze będzie wdzięczna” (Kol. 4:6). Możemy prosić Jehowę o ducha świętego, żebyśmy podczas rozmów z krewnymi przejawiali jego owoce. Nie powinniśmy spierać się z nimi o każde z ich fałszywych wierzeń. Jeśli powiedzą lub zrobią coś, co nas zrani, możemy naśladować apostołów. Paweł napisał: „Obrzucani obelgami, błogosławimy; prześladowani, znosimy to; zniesławiani, upraszamy [„odpowiadamy łagodnie”, NWT, 2013]” (1 Kor. 4:12, 13).

14. Jakie rezultaty przynosi właściwe postępowanie?

14 Postępuj właściwie. Łagodne słowa rzeczywiście pomagają w relacjach z nieprzychylnymi krewnymi. Jednak znacznie ważniejsze jest nasze właściwe postępowanie (odczytaj 1 Piotra 3:1, 2, 16). Swoim przykładem pokazujmy członkom rodziny, że Świadkowie Jehowy mają szczęśliwe małżeństwa, troszczą się o dzieci, stosują wzniosłe zasady moralne i prowadzą satysfakcjonujące życie. Nawet jeśli krewni nie przyjmą prawdy, cieszymy się, bo wiemy, że nasze lojalne postępowanie podoba się Jehowie.

15. Jak się przygotować na sytuacje, które mogą prowadzić do konfliktu?

15 Przewiduj. Pomyśl, jakie sytuacje mogą prowadzić do konfliktu, i ustal, jak zareagujesz (Prz. 12:16, 23). Pewna siostra z Australii opowiada: „Miałam bardzo przeciwnego teścia. Zanim do niego dzwoniliśmy, razem z mężem modliliśmy się do Jehowy, żeby pomógł nam nie dać się sprowokować. Zastanawialiśmy się, jakie tematy poruszać, żeby rozmowa była miła. A ponieważ długie rozmowy zazwyczaj prowadziły do sporu o religię, z góry ustalaliśmy, ile czasu na nie przeznaczymy”.

16. Jak możesz poradzić sobie z poczuciem winy, jeśli martwisz się, że zawodzisz bliskich?

16 Oczywiście nie możemy się spodziewać, że unikniemy wszystkich zadrażnień w kontaktach z niewierzącymi krewnymi. Kiedy dojdzie do konfliktu, możesz czuć się winny, bo przecież kochasz swoich bliskich i starasz się mieć z nimi dobre relacje. Ale nie zapominaj, że lojalność wobec Jehowy jest ważniejsza niż miłość do członków rodziny. Twoja postawa może pomóc bliskim dostrzec, że stosowanie się do nauk biblijnych jest sprawą życia i śmierci. Bez względu na sytuację pamiętaj, że nie możesz zmusić innych do przyjęcia prawdy. Możesz im natomiast pokazać, jakie korzyści przynosi życie zgodne z zasadami Jehowy. Nasz kochający Bóg daje im — tak samo jak nam — możliwość wybrania, czy będą Mu służyć (Izaj. 48:17, 18).

KIEDY KTOŚ BLISKI PRZESTAJE SŁUŻYĆ JEHOWIE

17, 18. Co może ci pomóc, jeśli ktoś z twoich bliskich przestał służyć Jehowie?

17 Kiedy członek rodziny zostaje wykluczony albo odłącza się od zboru, możesz się czuć, jakby ktoś zadał ci cios mieczem. Jak poradzić sobie z bólem?

18 Trzymaj się dobrych zwyczajów duchowych. Buduj swoją wiarę — regularnie czytaj Biblię, przygotowuj się do zebrań i na nie uczęszczaj, bierz udział w służbie i módl się o siły do trwania (Judy 20, 21). A co, jeśli czujesz, że nie wkładasz w to serca, tylko robisz to mechanicznie? Nie poddawaj się! Trzymanie się dobrych zwyczajów duchowych pomoże ci kontrolować myśli i uczucia. Zastanów się nad przeżyciami pisarza Psalmu 73. Niewłaściwy sposób myślenia odebrał mu spokój. Ale kiedy poszedł do miejsca wielbienia Boga, spojrzał na sprawy z właściwej perspektywy (Ps. 73:16, 17). Podobnie może być z tobą, jeśli będziesz lojalnie służyć Jehowie.

19. Jak możesz pokazać, że szanujesz karcenie od Jehowy?

19 Szanuj karcenie od Jehowy. Chociaż początkowo jest ono bolesne, na dłuższą metę przynosi dobre rezultaty wszystkim, także grzesznikowi (odczytaj Hebrajczyków 12:11). Jehowa wymaga, żebyśmy ‛przestali się zadawać’ z osobami, które nie okazują skruchy (1 Kor. 5:11-13). Chociaż może to nie być łatwe, musimy unikać kontaktów z wykluczonymi krewnymi — przez telefon, SMS-y, listy, mejle czy portale społecznościowe.

20. Na co możemy mieć nadzieję?

20 Nie trać nadziei. Miłość „na wszystko ma nadzieję” — również na to, że osoby, które opuściły Jehowę, do Niego wrócą (1 Kor. 13:7). Jeśli dostrzegasz, że wykluczony członek rodziny zmienia nastawienie, możesz się modlić, żeby czerpał siły z Biblii i zareagował na wezwanie Jehowy: ‛Wróć do mnie’ (Izaj. 44:22).

21. Co powinieneś robić, jeśli doświadczasz sprzeciwu rodziny?

21 Jezus powiedział, że nie bylibyśmy go godni, gdyby jakiś człowiek był dla nas ważniejszy niż on. Nie miał jednak wątpliwości, że jego uczniowie będą odważnie zachowywać lojalność mimo sprzeciwu krewnych. Jeśli to, że naśladujesz Jezusa, jest przyczyną napięć w twojej rodzinie, polegaj na Jehowie, a On ci pomoże (Izaj. 41:10, 13). Pamiętaj, że Jehowa i Jezus są z ciebie dumni i nagrodzą twoją wierność.

^ ak. 10 Więcej informacji o tym, jak uczyć dzieci prawdy w rodzinach podzielonych pod względem religijnym, znajdziesz w „Pytaniach czytelników” w Strażnicy z 15 sierpnia 2002 roku.