Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 9

Młodzi bracia, jak możecie zdobyć zaufanie innych?

Młodzi bracia, jak możecie zdobyć zaufanie innych?

„Twoja młodzież we wspaniałej świętości jest jak krople rosy” (PS. 110:3).

PIEŚŃ 39 Dbajmy o dobrą opinię u Boga

W SKRÓCIE *

1. Co można powiedzieć o młodych braciach?

MŁODZI bracia, macie dużo do zaoferowania. Wielu z was jest pełnych energii (Prz. 20:29). Jesteście dla zboru prawdziwym skarbem. Być może wyczekujecie chwili, kiedy zostaniecie zamianowani na sług pomocniczych. Możecie jednak mieć wrażenie, że inni ciągle uważają was za zbyt młodych albo niedoświadczonych. Ale mimo młodego wieku już teraz możecie coś zrobić, żeby zdobyć zaufanie i szacunek braci i sióstr.

2. Co omówimy w tym artykule?

2 W artykule tym skupimy się na przeżyciach króla Dawida. Omówimy też pewne wydarzenia z życia dwóch królów Judy — Asy i Jehoszafata. Zastanowimy się, jakim wyzwaniom musieli sprostać, jak na nie reagowali i czego młodzi bracia mogą się nauczyć z ich przykładu.

WNIOSKI Z PRZEŻYĆ KRÓLA DAWIDA

3. Między innymi jak młodzi mogą pomagać starszym osobom w zborze?

3 Już w młodym wieku Dawid miał zalety i umiejętności, które inni cenili. Bez wątpienia był duchowo usposobiony. Miał też zdolności muzyczne i korzystał z nich na dworze Saula, króla namaszczonego przez Jehowę (1 Sam. 16:16, 23). Młodzi bracia, czy macie jakieś umiejętności, z których mogliby odnieść korzyść wasi współwyznawcy? Wielu z was na pewno tak. Niektóre starsze  osoby cenią sobie, gdy ktoś pokaże im, jak korzystać z tabletu czy innego urządzenia elektronicznego podczas studium osobistego i zebrań. Wasza wiedza w tej dziedzinie może być dla nich wielką pomocą.

Dawid był odpowiedzialny i godny zaufania — gdy zajmował się owcami swojego ojca, ratował je nawet przed niedźwiedziem (zobacz akapit 4)

4. Jakie cechy wzorem Dawida muszą rozwinąć młodzi bracia? (Zobacz ilustrację na stronie tytułowej).

4 Dawid dowiódł, że jest odpowiedzialny i godny zaufania. Na przykład w młodości sumiennie zajmował się owcami swojego ojca. Czasami bywało to niebezpieczne. Pewnego razu wyjaśnił królowi Saulowi: „Kiedy twój sługa pasł owce swojego ojca, zdarzało się, że przychodził lew albo niedźwiedź i porywał owcę ze stada. Wtedy ruszałem za nim, powalałem go i ratowałem owcę z jego paszczy” (1 Sam. 17:34, 35). Dawid czuł się odpowiedzialny za owce i odważnie ich bronił. Młodzi bracia mogą go naśladować, sumiennie wywiązując się z każdego powierzonego im zadania.

5. Co w myśl Psalmu 25:14 jest najważniejszą rzeczą, nad którą mogą pracować młodzi bracia?

5 Młody Dawid nawiązał bliską, osobistą więź z Jehową. Była ona o wiele ważniejsza niż jego odwaga czy zdolności muzyczne. Jehowa był nie tylko jego Bogiem, ale też Przyjacielem — najlepszym Przyjacielem (odczytaj Psalm 25:14). Młodzi bracia, najważniejszą rzeczą, nad jaką możecie pracować, jest umacnianie więzi z waszym niebiańskim Ojcem. Może to otworzyć wam drogę do otrzymania w zborze dodatkowych zadań.

6. Jaki stosunek miały do Dawida niektóre osoby?

6 Jednym z wyzwań, przed jakimi stanął Dawid, było to, że niektórzy mieli do niego lekceważący stosunek. Na przykład kiedy zgłosił się do walki z Goliatem, król Saul próbował go powstrzymać, mówiąc: „Przecież jesteś jeszcze chłopcem” (1 Sam. 17:31-33). Wcześniej brat Dawida zarzucił mu, że jest nieodpowiedzialny (1 Sam. 17:26-30). Ale Jehowa wcale nie uważał, że Dawidowi brakuje dojrzałości czy odpowiedzialności. Dobrze go znał, a on dzięki poleganiu na swoim Przyjacielu, Jehowie, pokonał Goliata (1 Sam. 17:45, 48-51).

7. Jakie wnioski możesz wyciągnąć z tego, co spotkało Dawida?

 7 Jakie wnioski możesz wyciągnąć z tego, co spotkało Dawida? Że musisz być cierpliwy. Może minąć trochę czasu, zanim ci, którzy znają cię od dziecka, zaczną cię traktować jak dorosłego. Ale bądź pewny, że Jehowa widzi o wiele więcej niż twój młody wygląd. Dobrze wie, kim jesteś i na co cię stać (1 Sam. 16:7). Od Dawida możesz się też nauczyć tego, że powinieneś umacniać więź z Jehową. Dawidowi pomogło w tym przyglądanie się dziełom stwórczym. Rozmyślał, co takie dzieła mówią o ich Stwórcy (Ps. 8:3, 4; 139:14; Rzym. 1:20). Poza tym polegaj na Jehowie i proś Go o siły. Załóżmy, że koledzy w szkole wyśmiewają się z tego, że jesteś Świadkiem Jehowy. Módl się, żeby Jehowa pomógł ci sobie z tym radzić. Stosuj się też do praktycznych wskazówek, które są zawarte w Słowie Bożym oraz opartych na nim publikacjach i filmach. Za każdym razem, gdy odczujesz pomoc Jehowy, twoje zaufanie do Niego wzrośnie. A kiedy inni zobaczą, że polegasz na Jehowie, będą cię darzyć większym zaufaniem.

Młodzi bracia mogą na różne sposoby pomagać innym (zobacz akapity 8 i 9)

8, 9. Co pomogło Dawidowi cierpliwie czekać na objęcie tronu i czego mogą się od niego nauczyć młodzi bracia?

8 Pomyśl o jeszcze innym wyzwaniu, przed jakim stanął Dawid. Po tym, jak został namaszczony na króla, musiał czekać wiele lat, zanim oficjalnie objął tron w Judzie (1 Sam. 16:13; 2 Sam. 2:3, 4). Co pomogło mu okazywać cierpliwość? Nie poddał się zniechęceniu, ale skupił się na tym, co mógł robić. Na przykład kiedy mieszkał na wygnaniu w ziemi filistyńskiej, korzystał z okazji, żeby walczyć z wrogami Izraelitów. W ten sposób chronił granice Judy (1 Sam. 27:1-12).

9 Czego możesz się nauczyć od Dawida? Służ Jehowie i wspieraj braci, wykorzystując dostępne możliwości. Zastanów się nad przeżyciami brata o imieniu Ricardo *. Mając około 10 lat, bardzo pragnął zostać pionierem stałym. Ale starsi powiedzieli mu, że nie jest gotowy. Zamiast się poddać czy obrazić, Ricardo zwiększył udział w służbie. Przyznaje: „Z perspektywy czasu widzę, że potrzebowałem tego, żeby zrobić postępy. Skupiłem się na tym, żeby podtrzymywać każde zainteresowanie i skutecznie dokonywać odwiedzin. Założyłem nawet pierwsze studium biblijne. Im więcej głosiłem, tym pewniej się czułem”. Dzisiaj Ricardo jest umiejętnym pionierem stałym, a także sługą pomocniczym.

10. Co pewnego razu zrobił Dawid przed podjęciem ważnej decyzji?

10 Pomyślmy o jeszcze jednym wydarzeniu z życia Dawida. Pewnego razu, kiedy przebywał na wygnaniu, wyruszył ze swoimi ludźmi na wyprawę wojenną. W tym czasie wrogowie napadli na ich domy i uprowadzili ich rodziny. Dawid mógłby dojść do wniosku, że jako doświadczony wojownik sam potrafi obmyślić skuteczną strategię odbicia jeńców. Ale on szukał kierownictwa Jehowy. Korzystając z pomocy kapłana Abiatara, zapytał Jehowę: „Czy mam ścigać ten oddział grabieżców?”. Jehowa powiedział, że tak, i zapewnił Dawida, że mu się powiedzie (1 Sam. 30:7-10). Czego możesz się nauczyć z tej sytuacji?

Młodzi bracia powinni prosić o rady starszych zboru (zobacz akapit 11)

11. Co możesz zrobić przed podjęciem jakiejś decyzji?

 11 Przed podjęciem jakiejś decyzji poproś o radę. Porozmawiaj z rodzicami. Dobre rady możesz też otrzymać od doświadczonych starszych. Jehowa im ufa i ty też możesz. Są Jego „darami” dla zboru (Efez. 4:8). Odniesiesz korzyść z naśladowania ich wiary i słuchania ich mądrych sugestii. A teraz zobaczmy, jakie wnioski możemy wyciągnąć z przeżyć króla Asy.

WNIOSKI Z PRZEŻYĆ KRÓLA ASY

12. Jakie cechy przejawiał król Asa na początku swojego panowania?

12 W młodości Asa był pokorny i odważny. Na przykład gdy objął tron po swoim ojcu, Abijaszu, zaczął usuwać z kraju bałwochwalstwo. Poza tym „kazał mieszkańcom Judy służyć Jehowie, Bogu ich przodków, oraz przestrzegać Prawa i przykazań” (2 Kron. 14:1-7). Kiedy Judę najechał Zerach Etiopczyk z milionową armią, Asa mądrze zwrócił się o pomoc do Jehowy. Błagał Go: „Jehowo, potrafisz pomóc zarówno tym, którzy są potężni, jak i tym, którzy są słabi. Pomóż nam, Jehowo, nasz Boże, bo polegamy na Tobie”. Te piękne słowa pokazują, jak bardzo Asa wierzył, że Jehowa jest w stanie wybawić swój lud. Ufał swojemu niebiańskiemu Ojcu, a On „rozgromił (...) armię etiopską” (2 Kron. 14:8-12).

13. Co spotkało Asę w późniejszym okresie i dlaczego?

13 Na pewno przyznasz, że stawienie czoła milionowej armii było olbrzymim wyzwaniem. Asa dobrze sobie z nim poradził. Niestety, kiedy później stanął przed znacznie mniejszym wyzwaniem, nie szukał kierownictwa Jehowy. Zaatakowany przez niegodziwego izraelskiego króla Baaszę zwrócił się o pomoc do króla Syrii. Za pośrednictwem proroka Chananiego Jehowa powiedział Asie: „Ponieważ polegałeś na królu Syrii, a nie na Jehowie, swoim Bogu, wojsko króla Syrii wymknęło ci się z rąk”. Decyzja Asy przyniosła fatalne skutki. Od tamtej pory jego królestwo nie zaznało już pokoju (2 Kron. 16:7, 9; 1 Król. 15:32). Czego się z tego uczysz?

14. Jak możesz polegać na Jehowie i jaki będzie tego rezultat zgodnie z 1 Tymoteusza 4:12?

 14 Bądź pokorny i cały czas polegaj na Jehowie. Kiedy zdecydowałeś się na chrzest, dowiodłeś wielkiej wiary i zaufania do Niego, a On z radością przyjął cię do swojej rodziny. Ważne jest, żebyś nie przestał na Nim polegać. Może to być dla ciebie oczywiste, gdy podejmujesz decyzje dużej wagi. Ale co robisz w innych sytuacjach? Jakie to ważne, żebyś ufał Jehowie przy podejmowaniu wszystkich decyzji — czy to dotyczących rozrywki, czy wyboru pracy zawodowej i życiowych celów! Nie polegaj na własnej mądrości. Zamiast tego szukaj w Biblii zasad, które odnoszą się do twojej sytuacji, i zgodnie z nimi działaj (Prz. 3:5, 6). Jeśli będziesz tak robić, sprawisz radość Jehowie i zyskasz szacunek swoich braci i sióstr (odczytaj 1 Tymoteusza 4:12).

WNIOSKI Z PRZEŻYĆ JEHOSZAFATA

15. Jakie błędy popełnił król Jehoszafat zgodnie z 2 Kronik 18:1-3 i 19:2?

15 Oczywiście tak jak wszyscy jesteś niedoskonały i czasami będziesz popełniał błędy. Ale nie powinno cię to powstrzymywać przed robieniem w służbie dla Jehowy wszystkiego, co możesz. Zastanów się nad przykładem króla Jehoszafata. Miał on wiele pięknych cech. Od początku swojego panowania „[służył] Bogu swojego ojca. Trzymał się Jego przykazań”. Co więcej, wysłał książąt do miast Judy, żeby uczyli lud o Jehowie (2 Kron. 17:4, 7). Ale czasami podejmował złe decyzje. Z powodu jednej z nich został upomniany przez przedstawiciela Jehowy (odczytaj 2 Kronik 18:1-3; 19:2). Jakie wnioski możesz z tego wyciągnąć?

Młodzi bracia, którzy są pracowici i godni zaufania, zyskują dobrą opinię (zobacz akapit 16)

16. Jakie wnioski wyciągasz z przeżyć Rajeeva?

16 Przyjmuj rady i wprowadzaj je w życie. Być może podobnie jak wielu młodym nie jest ci łatwo postawić służbę dla Jehowy na pierwszym miejscu. Jeśli tak, to się nie zniechęcaj. Zastanów się nad przeżyciami młodego brata o imieniu Rajeev. Tak wspomina czas, kiedy był nastolatkiem: „W tamtym okresie nieraz czułem się zagubiony. Tak jak wielu moich rówieśników bardziej interesował mnie sport i dobra zabawa niż chodzenie  na zebrania i do służby”. Co mu pomogło? Pewien życzliwy starszy dał mu dobrą radę. Rajeev mówi: „Zachęcił mnie, żebym przemyślał zasadę z 1 Tymoteusza 4:8”. Rajeev zareagował pokornie i na nowo ustalił swoje priorytety. „Postanowiłem skupić się na celach duchowych” — dodaje. Jaki był tego rezultat? Wyjaśnia: „Po kilku latach od otrzymania tamtej rady zostałem sługą pomocniczym”.

DAWAJ SWOJEMU NIEBIAŃSKIEMU OJCU POWODY DO DUMY

17. Co o młodych braciach myślą starsi od nich współwyznawcy?

17 Młodzi bracia, starsi od was współwyznawcy ogromnie sobie cenią, że służycie z nimi Jehowie „ramię przy ramieniu” (Sof. 3:9). Bardzo im się podoba wasz zapał i entuzjastyczne podejście do zadań, które otrzymujecie. Na pewno są z was dumni (1 Jana 2:14).

18. Co zgodnie z Przysłów 27:11 Jehowa myśli o młodych braciach?

18 Nigdy nie zapominaj, że Jehowa cię kocha i ci ufa. Zapowiedział, że w dniach ostatnich mnóstwo młodych ludzi chętnie stawi się do dyspozycji (Ps. 110:1-3). On wie, że Go kochasz i chcesz Mu służyć najlepiej, jak potrafisz. Bądź więc cierpliwy wobec innych i wobec samego siebie. Gdy popełnisz błąd, przyjmuj rady i karcenie, traktując je jako szkolenie od Jehowy (Hebr. 12:6). Sumiennie wywiązuj się z każdego powierzonego ci zadania. I co najważniejsze, wszystkim, co robisz, dawaj swojemu niebiańskiemu Ojcu powody do dumy (odczytaj Przysłów 27:11).

PIEŚŃ 135 Jehowa prosi: „Mój synu, bądź mądry”

^ ak. 5 Młodzi bracia, którzy robią postępy duchowe, chcą służyć Jehowie w pełniejszej mierze. Żeby móc usługiwać jako słudzy pomocniczy, muszą zyskać szacunek współwyznawców. Co mogą w tym celu zrobić?

^ ak. 9 Niektóre imiona zostały zmienione.