Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 13

Jehowa będzie cię chronił

Jehowa będzie cię chronił

„Pan jest wierny. On was umocni i będzie was chronił przed Niegodziwcem” (2 TES. 3:3).

PIEŚŃ 124 Chcę być lojalny

W SKRÓCIE *

1. Dlaczego Jezus poprosił Jehowę, żeby czuwał nad jego uczniami?

OSTATNIEJ nocy swojego życia na ziemi Jezus myślał o wyzwaniach, jakie czekają jego uczniów. Z miłości do nich poprosił Ojca, żeby „czuwał nad nimi z powodu Niegodziwca” (Jana 17:14, 15). Wiedział, że po jego powrocie do nieba Szatan Diabeł dalej będzie walczył z każdym, kto chce służyć Jehowie. Oczywiste więc, że słudzy Jehowy potrzebują ochrony.

2. Dlaczego możemy być pewni, że Jehowa odpowie na nasze modlitwy?

2 Jehowa wysłuchał modlitwy Jezusa, ponieważ go kocha. Jeśli staramy się podobać Jehowie, On będzie kochał również nas i odpowie na nasze modlitwy o pomoc i ochronę. Jako troskliwa Głowa swojej rodziny będzie dalej z miłością dbał o swoje dzieci. W grę wchodzi przecież Jego imię, czyli reputacja.

3. Dlaczego potrzebujemy ochrony Jehowy?

3 Potrzebujemy ochrony Jehowy jak nigdy dotąd. Szatan został wyrzucony z nieba i „pała wielkim gniewem” (Obj. 12:12). Pod jego wpływem niektórzy myślą, że prześladując nas, ‛oddają chwałę Bogu’ (Jana 16:2). Z kolei ci, którzy nie wierzą w Boga, prześladują nas, bo nie dajemy się kształtować temu światu. Tak czy inaczej, nie musimy się bać. Dlaczego? Słowo Boże zapewnia: „Pan jest wierny. On was umocni i będzie was chronił przed Niegodziwcem” (2 Tes. 3:3). Jak Jehowa nas chroni? Omówmy dwa sposoby.

 ZBROJA OD JEHOWY

4. Co zgodnie z Efezjan 6:13-17 daje nam Jehowa, żeby nas chronić?

4 Jehowa daje nam duchową zbroję, która może nas ochronić przed atakami Szatana (odczytaj Efezjan 6:13-17). Jest ona mocna i zapewnia skuteczną ochronę. Ale będzie tak tylko wtedy, gdy nosimy każdy element tej zbroi i nigdy nie odkładamy go na bok. Co wyobraża każdy z tych elementów? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

5. Czym jest pas prawdy i dlaczego musimy go nosić?

5 Pas prawdy wyobraża prawdy zawarte w Słowie Bożym, Biblii. Dlaczego musimy go nosić? Żeby nie oszukał nas Szatan, „ojciec kłamstwa” (Jana 8:44). On kłamie już od tysiącleci i udało mu się ‛zwieść cały świat’! (Obj. 12:9). Ale prawdy biblijne chronią nas przed jego kłamstwami. Na czym polega noszenie tego symbolicznego pasa? Trzeba poznawać prawdę o Jehowie, oddawać Mu cześć „duchem i prawdą” i ‛we wszystkim postępować uczciwie’ (Jana 4:24; Hebr. 13:18; Efez. 4:25).

Pas: Prawdy zawarte w Słowie Bożym

6. Czym jest napierśnik prawości i dlaczego musimy go nosić?

6 Napierśnik prawości wyobraża prawe zasady Jehowy. Dlaczego musimy go nosić? Tak jak pancerz chroni literalne serce żołnierza przed ciosami wroga, tak napierśnik prawości chroni nasze symboliczne serce — nasze wnętrze — przed deprawującym wpływem tego świata (Prz. 4:23). Jehowa oczekuje, że będziemy Go kochać i służyć Mu całym sercem (Mat. 22:36, 37). Dlatego Szatan próbuje je podzielić i sprawić, żebyśmy pokochali „to, co jest na świecie” — to, czego Jehowa nienawidzi (1 Jana 2:15, 16; Jak. 4:4). A gdy w taki sposób nie udaje mu się skłonić nas do odstąpienia od zasad Jehowy, próbuje nas zastraszyć.

Napierśnik: Prawe zasady Jehowy

7. Na czym polega noszenie napierśnika prawości?

7 Nosimy napierśnik prawości wtedy, gdy uznajemy, że to Jehowa ma prawo ustalać normy dobra i zła, i gdy zgodnie z nimi żyjemy (Ps. 97:10). Niektórzy uważają, że te normy są zbyt rygorystyczne. Ale gdybyśmy przestali stosować się do zasad biblijnych, przypominalibyśmy żołnierza, który uważa, że jego pancerz jest zbyt ciężki, i w środku bitwy go zdejmuje. Jakie byłoby to głupie! Dla tych, którzy kochają Jehowę, Jego przykazania „nie są uciążliwe”; przeciwnie — ratują życie (1 Jana 5:3).

8. Co to znaczy nosić buty gotowości do głoszenia dobrej nowiny?

8 Paweł zachęca nas również, żebyśmy nosili buty gotowości do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Innymi słowy, zawsze powinniśmy być gotowi do dzielenia się dobrą nowiną o Królestwie. Kiedy to robimy, umacnia się nasza wiara. To bardzo zachęcające, że słudzy Jehowy na całym świecie szukają okazji do głoszenia — w pracy, w szkole, na terenach handlowo-usługowych, w służbie od domu do domu, podczas robienia zakupów, wizyt u krewnych, rozmów z przypadkowo spotkanymi osobami, a nawet wtedy, gdy nie mogą opuszczać domu. Gdybyśmy ze strachu przestali głosić, bylibyśmy jak żołnierz, który w środku bitwy zdejmuje buty. Taki żołnierz szybko poraniłby sobie stopy i byłoby mu trudniej bronić się przed  atakami. Nie byłby też w stanie wykonywać rozkazów dowódcy.

Buty: Gotowość do głoszenia dobrej nowiny

9. Dlaczego potrzebujemy wielkiej tarczy wiary?

9 Wielka tarcza wiary wyobraża naszą wiarę w Jehowę. Wierzymy, że On spełni wszystkie swoje obietnice. Dlaczego musimy nosić tę tarczę? Bo pozwala nam ona „zagasić wszystkie płonące strzały Niegodziwca”. Chroni nas przed naukami odstępców oraz drwinami tych, którzy kwestionują nasze wierzenia. Bez wiary nie mielibyśmy sił, żeby przeciwstawiać się presji do ignorowania zasad Jehowy. A kiedy pokazujemy, że mamy tę tarczę przy sobie? Za każdym razem, gdy w szkole lub pracy stajemy w obronie swoich przekonań (1 Piotra 3:15). Za każdym razem, gdy odrzucamy propozycję lepiej płatnej pracy, która negatywnie odbiłaby się na naszych zwyczajach duchowych (Hebr. 13:5, 6). I za każdym razem, gdy mimo sprzeciwu postanawiamy trwać przy Jehowie (1 Tes. 2:2).

Tarcza: Wiara w Jehowę i Jego obietnice

10. Czym jest hełm wybawienia i dlaczego musimy go nosić?

10 Hełm wybawienia wyobraża nadzieję, jaką daje nam Jehowa — nadzieję  na to, że wyzwoli nas od śmierci i że nagrodzi wszystkich, którzy spełniają Jego wolę (1 Tes. 5:8; 1 Tym. 4:10; Tyt. 1:1, 2). Tak jak literalny hełm chroni głowę żołnierza, tak nadzieja na wybawienie chroni nasz sposób myślenia. W jakim sensie? Dzięki niej koncentrujemy się na Bożych obietnicach i patrzymy na problemy z właściwej perspektywy. A na czym polega noszenie tego hełmu? Na tym, że dostosowujemy swój sposób myślenia do sposobu myślenia Jehowy. Na przykład ‛nie opieramy nadziei na niepewnym bogactwie, ale na Bogu’ (1 Tym. 6:17; Ps. 26:2; 104:34).

Hełm: Nadzieja na życie wieczne

11. Czym jest miecz ducha i dlaczego go potrzebujemy?

11 Miecz ducha wyobraża Słowo Boże, Biblię. Ten miecz przenika tak głęboko, że obnaża każdy fałsz i wyzwala ludzi z niewoli błędnych nauk i szkodliwych zwyczajów (2 Kor. 10:4, 5; 2 Tym. 3:16, 17; Hebr. 4:12). W poprawnym posługiwaniu się nim pomaga nam studium osobiste oraz szkolenie zapewniane przez organizację Bożą (2 Tym. 2:15). Omówiliśmy różne elementy duchowej zbroi. A w jaki jeszcze sposób Jehowa zapewnia nam ochronę?

Miecz: Słowo Boże, Biblia

NIE WALCZYMY SAMI

12. Czego jeszcze potrzebujemy i dlaczego?

12 Doświadczony żołnierz wie, że nie pokona potężnej armii w pojedynkę. Potrzebuje pomocy innych żołnierzy. My też nie pokonamy Szatana i jego popleczników o własnych siłach. Potrzebujemy wsparcia naszych braci i sióstr. Jehowa zadbał, żebyśmy na całym świecie mieli mnóstwo współwyznawców gotowych nieść nam pomoc (1 Piotra 2:17).

13. Jakie korzyści odnosimy z zebrań w myśl Hebrajczyków 10:24, 25?

13 Wsparcie otrzymujemy między innymi na zebraniach (odczytaj Hebrajczyków 10:24, 25). Kiedy jesteśmy zniechęceni — a wszyscy czasem jesteśmy — zebrania mogą podnieść nas na duchu. Zachęcają nas płynące z serca wypowiedzi naszych braci i sióstr. Przemówienia biblijne i inne punkty programu umacniają nas w postanowieniu, żeby służyć Jehowie. A budujące rozmowy przed zebraniami i po nich bardzo nas pokrzepiają (1 Tes. 5:14). Oprócz tego na zebraniach możemy zaznawać radości wynikającej z pomagania innym (Dzieje 20:35; Rzym. 1:11, 12). Ale to nie wszystko. Podczas zebrań niejako szkolimy się do walki. Uczymy się skutecznie pełnić służbę, na przykład posługiwać się podstawowymi narzędziami do nauczania. Dlatego dobrze przygotowuj się do zebrań. W czasie programu uważnie słuchaj. A potem wprowadzaj zdobytą wiedzę w życie. Dzięki temu staniesz się „wzorowym żołnierzem Chrystusa Jezusa” (2 Tym. 2:3).

14. Z jakiego jeszcze wsparcia korzystamy?

14 Wspierają nas też miliony potężnych aniołów. Pomyśl, co może zdziałać choćby jeden z nich (Izaj. 37:36). A co dopiero cała armia aniołów! Z siłami, którymi dysponuje Jehowa, nie może się równać żaden człowiek ani żaden demon. Można powiedzieć, że jeden wierny Świadek z Jehową u boku zawsze ma przewagę (Sędz. 6:16). Pamiętaj o tym za każdym razem, gdy twój współpracownik, kolega szkolny czy krewny powie lub zrobi coś, co cię zniechęci albo przestraszy.  W tej duchowej walce nigdy nie jesteś sam. Walczysz po stronie Jehowy i możesz liczyć na Jego wsparcie.

JEHOWA DALEJ BĘDZIE NAS CHRONIŁ

15. Dlaczego w myśl Izajasza 54:15, 17 sług Bożych nie da się uciszyć?

15 Świat rządzony przez Szatana ma wiele powodów, żeby nas nienawidzić. Zachowujemy ścisłą neutralność w sprawach politycznych i nie bierzemy udziału w wojnach. Głosimy o imieniu Jehowy i o tym, że Jego Królestwo jest jedyną nadzieją na pokój. Stajemy w obronie Jego prawych zasad. Demaskujemy władcę tego świata — odrażającego kłamcę i mordercę (Jana 8:44). I zapowiadamy, że wkrótce jego świat czeka zagłada. Jednak Szatanowi i tym, którzy go popierają, nigdy nie uda się nas uciszyć. Przeciwnie, dalej będziemy wysławiać Jehowę wszelkimi sposobami! Chociaż Szatan jest potężny, nie zdołał przeszkodzić temu, żeby dobra nowina była głoszona na całej ziemi. Jest to możliwe tylko dzięki ochronie Jehowy (odczytaj Izajasza 54:15, 17).

16. Jak Jehowa wybawi swoich sług w wielkim ucisku?

16 Co jeszcze przed nami? W wielkim ucisku Jehowa dwukrotnie wybawi nas w niezwykły sposób. Po pierwsze, ocali swoich lojalnych sług, kiedy „ziemscy królowie” zniszczą Babilon Wielki, czyli religię fałszywą (Obj. 17:16-18; 18:2, 4). Po drugie, zrobi to, kiedy w Armagedonie zniszczy pozostałe części świata Szatana (Obj. 7:9, 10; 16:14, 16).

17. Jaką korzyść odnosimy z tego, że trzymamy się blisko Jehowy?

17 Jeżeli trzymamy się blisko Jehowy, Szatan nie wyrządzi nam trwałej szkody. Tak naprawdę to on poniesie trwałą szkodę (Rzym. 16:20). Dlatego nałóż całą zbroję od Boga i nigdy jej nie zdejmuj! Nie próbuj walczyć w pojedynkę. Wspieraj też swoich braci i siostry. I stosuj się do wskazówek Jehowy. Jeśli tak robisz, możesz być przekonany, że twój kochający niebiański Ojciec umocni cię i będzie cię chronił (Izaj. 41:10).

PIEŚŃ 149 Pieśń zwycięstwa

^ ak. 5 Biblia obiecuje, że Jehowa nas umocni i będzie nas chronił przed wszystkim, co by nam zagroziło pod względem duchowym i wyrządziło nam trwałą szkodę. W tym artykule odpowiemy na następujące pytania: Dlaczego potrzebujemy ochrony? Jak Jehowa nam ją zapewnia? I co musimy robić, żeby z niej skorzystać?