Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 11

Jak czerpać siły ze Słowa Bożego

Jak czerpać siły ze Słowa Bożego

„Bóg (...) udziela wytrwałości” (RZYM. 15:5).

PIEŚŃ 94 Wdzięczni za Słowo Boże

W SKRÓCIE *

1. Jakie próby mogą przechodzić słudzy Jehowy?

CZY przechodzisz jakąś trudną próbę? Być może ktoś ze zboru cię zranił (Jak. 3:2). A może koledzy z pracy lub ze szkoły wyśmiewają się z tego, że służysz Jehowie (1 Piotra 4:3, 4). Albo członkowie rodziny próbują powstrzymać cię od chodzenia na zebrania lub rozmawiania z innymi o swojej wierze (Mat. 10:35, 36). Jeśli jakaś próba jest szczególnie bolesna, możesz mieć ochotę się poddać. Ale bądź przekonany, że bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stanąłeś, Jehowa da ci mądrość i siły, żebyś mu sprostał.

2. Jak zgodnie z Rzymian 15:4 może nam pomóc Słowo Boże?

2 Jehowa zawarł w swoim Słowie przykłady tego, jak niedoskonali ludzie radzili sobie z trudnymi próbami. W jakim celu? Apostoł Paweł pod natchnieniem napisał, że służy to „naszemu pouczeniu” (odczytaj Rzymian 15:4). Kiedy czytamy takie relacje, możemy czerpać z nich pocieszenie i nadzieję. Ale żeby w pełni z nich skorzystać, nie wystarczy je tylko przeczytać. Musimy pozwolić, by Słowo Boże kształtowało nasz sposób myślenia i poruszało nasze serca. Co możemy zrobić, jeśli szukamy wskazówek, jak poradzić sobie z jakimś konkretnym wyzwaniem? Możemy posłużyć się metodą czterech kroków: 1) pomódl się, 2) zaangażuj wyobraźnię, 3) porozmyślaj, 4) zastosuj. Omówimy teraz, na czym polega każdy z tych kroków *. Następnie skorzystamy z tej metody, żeby nauczyć się czegoś z pewnych sytuacji z życia króla Dawida i apostoła Pawła.

1. POMÓDL SIĘ

Zanim zaczniesz czytać jakąś relację biblijną, poproś Jehowę, żeby pomógł ci dostrzec, czego możesz się z niej nauczyć (zobacz akapit 3)

3. Co powinieneś zrobić, zanim zaczniesz czytać Biblię, i dlaczego?

3 1) Pomódl się. Zanim zaczniesz czytać Biblię, poproś Jehowę, żeby pomógł ci dostrzec, jaką korzyść możesz odnieść  z tego, co przeczytasz. Jeśli na przykład szukasz wskazówek, jak sobie poradzić z konkretnym problemem, pomódl się o pomoc w znalezieniu w Biblii odpowiednich zasad (Filip. 4:6, 7; Jak. 1:5).

2. ZAANGAŻUJ WYOBRAŹNIĘ

Spróbuj postawić się na miejscu głównego bohatera (zobacz akapit 4)

4. Co możesz zrobić, żeby jakaś relacja biblijna ożyła w twoim umyśle?

4 2) Zaangażuj wyobraźnię. Jehowa dał nam niezwykłą zdolność tworzenia w myślach obrazów. Żeby jakaś relacja biblijna ożyła w twoim umyśle, wyobraź sobie całą sytuację i postaw się na miejscu głównego bohatera. Spróbuj zobaczyć to, co on widział, i poczuć emocje, które on czuł.

3. POROZMYŚLAJ

Przeanalizuj to, co przeczytasz, i zastanów się, jak te informacje dotyczą twojego życia (zobacz akapit 5)

5. Na czym polega rozmyślanie i jak ty mógłbyś rozmyślać?

5 3) Porozmyślaj. Rozmyślanie polega na analizowaniu tego, co przeczytamy, i zastanawianiu się, jak te informacje dotyczą naszego życia. Jeśli tak zrobisz, poukładasz sobie w głowie poszczególne fakty i lepiej zrozumiesz całą relację. Czytanie Biblii bez rozmyślania przypomina przyglądanie się puzzlom rozsypanym na stole bez próby ich połączenia. Rozmyślanie jest jak dopasowywanie do siebie poszczególnych elementów układanki, żeby zobaczyć cały obraz. Mógłbyś na przykład poszukać odpowiedzi na takie pytania: „Co główny bohater zrobił, żeby poradzić sobie w zaistniałej sytuacji? Jak pomógł mu Jehowa? Jak ta relacja może pomóc mnie osobiście?”.

4. ZASTOSUJ

Wprowadź w życie to, czego się dowiedziałeś, żeby podejmować lepsze decyzje, zaznawać więcej spokoju i mieć silniejszą wiarę (zobacz akapit 6)

6. Dlaczego musimy wprowadzać w czyn to, czego się uczymy?

6 4) Zastosuj. Jezus powiedział, że jeżeli nie wprowadzamy w czyn tego, czego się uczymy, przypominamy człowieka, który buduje dom na piasku. Ciężko pracuje, ale jego wysiłek idzie na marne. Dlaczego? Bo kiedy przyjdzie nawałnica, dom się zawali (Mat. 7:24-27). Podobnie może być z nami. Jeśli będziemy się modlić, angażować wyobraźnię i rozmyślać o tym, czego się uczymy, ale tego nie zastosujemy, nasz wysiłek też pójdzie na marne. Gdy napotkamy jakieś trudności albo prześladowania i nasza wiara zostanie poddana próbie, nie będzie wystarczająco silna. Natomiast jeśli studiujemy i wprowadzamy w życie to, czego się dowiadujemy, to podejmujemy lepsze decyzje, jesteśmy spokojniejsi, a nasza wiara jest coraz silniejsza (Izaj. 48:17, 18). Korzystając z omówionych czterech kroków, zobaczmy teraz, czego możemy się nauczyć z pewnej sytuacji z życia króla Dawida.

CZEGO MOŻESZ SIĘ NAUCZYĆ OD KRÓLA DAWIDA

7. Jaką relację biblijną teraz przeanalizujemy?

7 Czy jakiś twój przyjaciel albo członek rodziny zdradził twoje zaufanie? Jeśli tak, to odniesiesz korzyść z przeanalizowania relacji o królu Dawidzie i jego synu Absalomie, który go zdradził i próbował odebrać mu władzę (2 Sam. 15:5-14, 31; 18:6-14).

8. Co mógłbyś zrobić, żeby Jehowa ci pomógł?

8 1) Pomódl się. Zanim zaczniesz czytać tę relację, powiedz Jehowie o tym, co cię spotkało. Dokładnie opisz Mu, co czujesz (Ps. 6:6-9). A potem poproś Go, żeby pomógł ci dostrzec zasady, dzięki którym poradzisz sobie z tą trudną sytuacją.

9. Jak byś streścił przebieg wydarzeń związanych z buntem Absaloma?

9 2) Zaangażuj wyobraźnię. Odtwórz w myślach przebieg wydarzeń i wyobraź sobie, jak wpływały one na Dawida. Jego syn Absalom przez długi czas stara się wkupić w łaski ludu (2 Sam. 15:7). Kiedy  czuje, że przyszła odpowiednia pora, potajemnie rozsyła po całym kraju swoich ludzi, którzy mają przekonać poddanych, żeby uznali go za króla. Do przyłączenia się do buntu namawia nawet jednego z bliskich przyjaciół i doradców Dawida — Achitofela. Obwołuje się królem, a potem próbuje pojmać i zabić Dawida, który w tym czasie przypuszczalnie jest poważnie chory (Ps. 41:1-9). Dawid dowiaduje się o spisku i ucieka z Jerozolimy. Ostatecznie dochodzi do bitwy między wojskiem Absaloma i wojskiem Dawida. Buntownicy przegrywają, a Absalom traci życie.

10. Jak Dawid mógł zareagować na to, co go spotkało?

10 Teraz wyobraź sobie, jak Dawid musiał się wtedy czuć. Kochał Absaloma i ufał Achitofelowi, tymczasem obaj go zdradzili. Głęboko go zranili, a nawet próbowali go zabić. Dawid mógł przestać ufać innym swoim przyjaciołom, podejrzewając, że też przyłączyli się do Absaloma. Mógł myśleć tylko o sobie i postanowić samotnie uciec z kraju. Albo pogrążyć się w rozpaczy. Ale niczego takiego nie zrobił. Przeciwnie, pomyślnie przetrwał tę trudną próbę. Dzięki czemu?

11. Co Dawid zrobił w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł?

11 3) Porozmyślaj. Jakie zasady dostrzegasz w tej relacji biblijnej? Odpowiedz sobie na pytanie: „Co Dawid zrobił, żeby poradzić sobie w tej sytuacji?”. Nie panikował ani nie podejmował pochopnych, niemądrych decyzji. Z drugiej strony nie pozostał bezczynny, sparaliżowany strachem. Poprosił o pomoc Jehowę. Poprosił też o pomoc przyjaciół. A gdy już zdecydował, co zrobić, niezwłocznie zaczął działać. Chociaż był głęboko zraniony, nie stał się cyniczny ani zgorzkniały. Dalej ufał zarówno Jehowie, jak i swoim przyjaciołom.

12. Jak Dawidowi pomógł Jehowa?

12 Jak Dawidowi pomógł Jehowa? Gdy poszukasz dodatkowych informacji, zobaczysz, że Jehowa udzielił mu sił potrzebnych do przetrwania tej próby (Ps. 3:1-8; nagłówek). Pobłogosławił też podjętym przez niego decyzjom. I wsparł jego lojalnych przyjaciół walczących w jego obronie.

13. Jak możesz wziąć przykład z Dawida, kiedy ktoś cię poważnie zrani? (Mateusza 18:15-17).

13 4) Zastosuj. Zadaj sobie pytanie: „Jak mogę wziąć przykład z Dawida?”. Nie zwlekaj z podjęciem odpowiednich działań. Zależnie od okoliczności możesz zastosować wskazówkę Jezusa z 18 rozdziału Ewangelii według Mateusza lub wynikającą z niej zasadę (odczytaj Mateusza 18:15-17). Ale nie podejmuj decyzji pochopnie, pod wpływem emocji. Módl się do Jehowy o spokój serca i o mądrość potrzebną do radzenia sobie w zaistniałej sytuacji. I nie przestawaj ufać przyjaciołom. Chętnie przyjmuj pomoc, którą ci proponują (Prz. 17:17). A przede wszystkim wprowadzaj w życie rady, które Jehowa daje ci w swoim Słowie (Prz. 3:5, 6).

CZEGO MOŻESZ SIĘ NAUCZYĆ OD PAWŁA

14. W jakich sytuacjach mógłbyś odnieść korzyści z przeanalizowania 2 Tymoteusza 1:12-16; 4:6-11, 17-22?

14 Czy zmagasz się ze sprzeciwem ze strony członków rodziny? Albo mieszkasz w kraju, w którym działalność ludu Jehowy jest bardzo ograniczona czy nawet zakazana? Jeśli tak, to możesz odnieść  korzyści z przeanalizowania 2 Listu do Tymoteusza 1:12-16 oraz 4:6-11, 17-22 *. Paweł napisał ten list, kiedy był uwięziony.

15. O co mógłbyś poprosić Jehowę?

15 1) Pomódl się. Zanim zaczniesz czytać te wersety, powiedz Jehowie o swoim problemie i o tym, jak on na ciebie wpływa. Bądź konkretny. A potem poproś Jehowę, żeby w przeżyciach Pawła pomógł ci dostrzec zasady, dzięki którym poradzisz sobie z tą trudną sytuacją.

16. Jak byś opisał sytuację Pawła?

16 2) Zaangażuj wyobraźnię. Wczuj się w położenie Pawła. Paweł przebywa jako więzień w Rzymie i jest zakuty w kajdany. Wcześniej już był więziony, ale tym razem wie, że czeka go śmierć. Niektórzy jego współpracownicy go opuścili, a on sam jest wyczerpany fizycznie (2 Tym. 1:15).

17. Jak Paweł mógłby zareagować na to, co go spotkało?

17 Paweł mógłby się skupić na przeszłości i dojść do wniosku, że gdyby kiedyś podjął inne decyzje, to być może teraz uniknąłby aresztowania. Skoro w prowincji Azja niektórzy współpracownicy go opuścili, mógłby zgorzknieć i przestać ufać innym przyjaciołom. Ale niczego takiego nie zrobił. Dzięki czemu zachował pozytywne nastawienie i nie stracił nadziei?

18. Co Paweł zrobił w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł?

18 3) Porozmyślaj. Odpowiedz sobie na pytanie: „Co Paweł zrobił, żeby poradzić sobie w tej sytuacji?”. Chociaż wisiała mu nad głową groźba śmierci, nie stracił z oczu ważniejszej sprawy — żeby przynieść chwałę Jehowie. I dalej myślał o tym, jak zachęcać innych. Polegał na Jehowie i regularnie się modlił (2 Tym. 1:3). Zamiast przesadnie skupiać się na tych, którzy go opuścili, wyrażał głęboką wdzięczność przyjaciołom, którzy lojalnie go wspierali i udzielali mu praktycznej pomocy. Oprócz tego dalej studiował Słowo Boże (2 Tym. 3:16, 17; 4:13). A przede wszystkim był absolutnie przekonany, że Jehowa i Jezus go kochają. Oni go nie opuścili. Wiedział, że nagrodzą go za wierną służbę.

19. Jak Pawłowi pomógł Jehowa?

19 Jehowa już wcześniej ostrzegł Pawła, że będzie prześladowany (Dzieje 21:11-13). Jak teraz mu pomógł? Odpowiedział na jego modlitwy i dodał mu sił (2 Tym. 4:17). Paweł otrzymał zapewnienie, że czeka go nagroda, na którą tak ciężko pracował. Poza tym Jehowa pobudził jego lojalnych przyjaciół, żeby go wspierali.

20. Co zgodnie z Rzymian 8:38, 39 pomogło Pawłowi przetrwać próby i jak możesz wziąć z niego przykład?

20 4) Zastosuj. Zadaj sobie pytanie: „Jak mogę wziąć przykład z Pawła?”. Podobnie jak on, my też powinniśmy spodziewać się prześladowań (Marka 10:29, 30). Żeby w czasie prób zachować lojalność, musimy polegać na Jehowie i regularnie się modlić oraz studiować Jego Słowo. I zawsze musimy pamiętać, że jedną z najważniejszych rzeczy jest przynoszenie Mu chwały. Możemy być pewni, że Jehowa nigdy nas nie opuści i że nigdy nie przestanie nas kochać — bez względu na to, co zrobiliby nam ludzie (odczytaj Rzymian 8:38, 39; Hebr. 13:5, 6).

 UCZ SIĘ OD INNYCH POSTACI BIBLIJNYCH

21. Dzięki czemu Aya i Hector sprostali wyzwaniom, przed jakimi stanęli?

21 Nie ma takiej sytuacji, w której nie moglibyśmy czerpać sił z przykładów biblijnych. Aya, pionierka z Japonii, mówi, że przeżycia Jonasza pomogły jej pokonać strach przed świadczeniem publicznym. A Hector, młody chłopak z Indonezji, którego rodzice nie wielbią Jehowy, zaczął Go poznawać i Mu służyć dzięki relacji o Rut.

22. Kiedy odniesiesz największą korzyść z dostępnych pomocy do analizowania relacji biblijnych?

22 Gdzie znajdziesz pomoce do analizowania relacji biblijnych, które mogą dodać ci sił? Możesz skorzystać z rzetelnie opracowanych materiałów filmowych, słuchowisk i serii artykułów „Naśladujmy ich wiarę”, dzięki którym te relacje ożyją w twoim umyśle *. Zanim zaczniesz ich słuchać czy je oglądać albo czytać, poproś Jehowę o pomoc w wyciągnięciu z nich praktycznych wniosków dla siebie. Postaw się na miejscu głównego bohatera. Porozmyślaj o tym, jakie działania podjął ten wierny sługa Boży, żeby pokonać trudności, i jak pomógł mu w tym Jehowa. A potem zastosuj to w swoim życiu. Dziękuj Jehowie za wsparcie, którego ci udziela. I okazuj za nie wdzięczność, szukając okazji do zachęcania i wspierania innych.

23. Co Jehowa obiecuje dla nas zrobić zgodnie z Izajasza 41:10, 13?

23 Życie w świecie, w którym rządzi Szatan, może być trudne do zniesienia — czasami wręcz możemy czuć się bezradni (2 Tym. 3:1). Ale nie musimy wpadać w przerażenie. Jehowa wie, przez co przechodzimy. Obiecuje, że kiedy upadniemy, wyciągnie do nas swoją silną rękę (odczytaj Izajasza 41:10, 13). Możemy być pewni, że dzięki Jego wsparciu i siłom, jakie czerpiemy z Jego Słowa, przetrwamy każdą próbę.

PIEŚŃ 96 Księga Boża skarbem

^ ak. 5 Wiele relacji biblijnych dowodzi, że Jehowa kocha swoich sług i pomaga im przetrwać każdą próbę. W tym artykule omówimy, w jaki sposób studiować Biblię, żeby odnosić z niej jak najwięcej pożytku.

^ ak. 2 Wspomniana metoda studiowania to tylko jedna z opcji. Inne podpowiedzi można znaleźć za pomocą Przewodnika po publikacjach Świadków Jehowy (hasło „Biblia”, podhasło „Czytanie i zrozumienie Biblii”).

^ ak. 14 Tych wersetów nie należy czytać podczas studium Strażnicy w zborze.

^ ak. 22 Serię artykułów „Naśladujmy ich wiarę — kobiety i mężczyźni opisani w Biblii” można znaleźć w serwisie jw.org (patrz: NAUKI BIBLIJNE > WIARA W BOGA).