Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pytania czytelników

Pytania czytelników

Czym była żydowska straż świątynna? Co należało do jej zadań?

Niektórzy Lewici niebędący kapłanami wykonywali różne zadania, na przykład wchodzili w skład straży, którą dowodził przełożony świątyni. Żydowski pisarz Filon tak opisuje zadania strażników: „Niektórzy z nich [Lewitów] pełnią straż przy wejściach, inni w środku [na terenie świątyni] przed sanktuarium, żeby nikt nieupoważniony nie postawił tam stopy — czy to umyślnie, czy nieumyślnie. Jeszcze inni obchodzą teren świątyni, pełniąc na zmianę wartę dzień i noc”.

Strażnicy byli do dyspozycji Sanhedrynu. Tworzyli jedyny żydowski oddział, któremu Rzymianie pozwalali nosić broń.

Według biblisty Joachima Jeremiasa „słowa wyrzutu wypowiedziane przez Jezusa w chwili aresztowania — że dzień w dzień nauczał w świątyni i go nie pojmano (Mat. 26:55) — stają się bardziej zrozumiałe, jeśli aresztowała go właśnie straż świątynna”. Ten sam biblista uważa, że do straży świątynnej należeli też ludzie, którym wcześniej kazano aresztować Jezusa (Jana 7:32, 45, 46). Jakiś czas potem Sanhedryn wysłał przełożonego świątyni i strażników, żeby sprowadzili apostołów. Prawdopodobnie to również straż siłą wyprowadziła ze świątyni apostoła Pawła (Dzieje 4:1-3; 5:17-27; 21:27-30).