Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Chrzest — wymaganie dla naśladowców Chrystusa

Chrzest — wymaganie dla naśladowców Chrystusa

„Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest” (1 PIOTRA 3:21).

PIEŚNI: 52, 41

1, 2. (a) Jak reagują niektórzy rodzice, gdy ich dziecko mówi, że chce zostać ochrzczone? (b) Dlaczego kandydaci do chrztu są pytani, czy oddali swoje życie Jehowie? (Zobacz ilustrację tytułową).

RODZICE z radością patrzą na swoją córkę Anię, która stoi wśród kandydatów do chrztu. Głośno i wyraźnie odpowiada na dwa pytania zadane przez mówcę. A potem zostaje ochrzczona.

2 Rodzice Ani byli bardzo dumni, że postanowiła oddać swoje życie Jehowie i przyjąć chrzest. Mimo to jej mamie nie dawały spokoju pewne pytania: „Czy Ania nie jest za młoda? Czy naprawdę rozumie powagę chrztu? Może trzeba z tym jeszcze zaczekać?”. Takie pytania zadaje sobie wielu kochających rodziców, kiedy ich dziecko mówi, że chce zostać ochrzczone (Kazn. 5:5). To zrozumiałe, bo oddanie się Bogu i chrzest jest najważniejszą decyzją w życiu (zobacz ramkę „ Czy oddałeś swoje życie Jehowie?”).

3, 4. (a) Jak apostoł Piotr zilustrował znaczenie chrztu? (b) Dlaczego chrzest można porównać do budowania arki przez Noego?

3 Apostoł Piotr przyrównał chrzest do budowania arki przez Noego. Napisał: „Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest” (odczytaj 1 Piotra 3:20, 21). Arka stanowiła niezaprzeczalny, widzialny dowód, że Noe był oddany spełnianiu woli Bożej. Wiernie wykonał pracę, którą zlecił mu Jehowa. Dzięki wierze widocznej w konkretnym działaniu Noe wraz z rodziną przeżył potop. Dlaczego Piotr posłużył się takim przykładem?

4 Budując arkę, Noe dowiódł wiary. Podobnie chrzest w obecności świadków dowodzi, że dana osoba oddała swoje życie Jehowie na podstawie wiary w okup i zmartwychwstanie Jezusa. Tak jak Noe, oddane Bogu osoby posłusznie wykonują pracę, którą On im zleca. I tak jak Noe przeżył potop, lojalni ochrzczeni słudzy Jehowy przeżyją koniec tego niegodziwego świata (Marka 13:10; Obj. 7:9, 10). Dlatego oddanie się Bogu i chrzest są bardzo ważne. Kto niepotrzebnie odkłada tę decyzję, naraża się na to, że nie uzyska życia wiecznego.

5. Co omówimy w tym artykule?

5 Skoro chrzest ma tak duże znaczenie, warto znaleźć odpowiedzi na trzy pytania: Co o chrzcie mówi Biblia? Jakie kroki go poprzedzają? Dlaczego głosiciel, który prowadzi studium ze swoim dzieckiem lub inną osobą, powinien cały czas pamiętać o znaczeniu chrztu?

CO O CHRZCIE MÓWI BIBLIA

6, 7. (a) Wyjaśnij znaczenie chrztu Janowego. (b) Czyj chrzest był wyjątkowy i dlaczego?

6 Biblia po raz pierwszy wspomina o chrzcie w związku z działalnością Jana Chrzciciela (Mat. 3:1-6). Osoby, które były przez niego chrzczone, robiły to na znak skruchy za grzechy przeciwko Prawu Mojżeszowemu. Warto jednak zauważyć, że najważniejszy chrzest, którego udzielił Jan, nie był związany ze skruchą. Jan miał zaszczyt ochrzcić Jezusa, doskonałego Syna Bożego (Mat. 3:13-17). Jezus nigdy nie zgrzeszył, więc nie musiał okazywać skruchy (1 Piotra 2:22). Jego chrzest symbolizował stawienie się do dyspozycji, by spełniać wolę Bożą (Hebr. 10:7).

7 W czasie ziemskiej służby Jezusa również jego uczniowie chrzcili ludzi (Jana 3:22; 4:1, 2). Chrzest ten, podobnie jak chrzest Janowy, symbolizował skruchę za grzechy przeciwko Prawu. Jednak po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa chrzest jego naśladowców miał się wiązać z czymś zupełnie innym.

8. (a) Jakie polecenie po zmartwychwstaniu Jezus dał swoim naśladowcom? (b) Wyjaśnij znaczenie chrztu naśladowców Jezusa.

8 W 33 roku n.e. wskrzeszony Jezus ukazał się grupie składającej się z przeszło 500 mężczyzn, kobiet i prawdopodobnie nawet dzieci. Przypuszczalnie właśnie wtedy powiedział: „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem” (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6). Jezus polecił swoim naśladowcom, żeby czynili uczniów. Wyjaśnił przy tym, że kto chce zostać jego uczniem, czyli wziąć na siebie jego jarzmo, powinien zostać ochrzczony (Mat. 11:29, 30). Każdy, kto chce służyć Jehowie zgodnie z Jego wolą, musi uznać rolę Jezusa w realizacji zamierzenia Bożego. Wtedy może zostać ochrzczony. Tylko taki chrzest cieszy się uznaniem Boga. W Biblii znajdujemy wiele przykładów, że w I wieku nowi naśladowcy Chrystusa rozumieli znaczenie chrztu. I niepotrzebnie go nie odwlekali (Dzieje 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33).

NIE ZWLEKAJ

9, 10. Czego na temat chrztu uczymy się od etiopskiego prozelity i apostoła Pawła?

9 Odczytaj Dzieje 8:35, 36. Etiopski prozelita wracał z Jerozolimy, gdzie wielbił Boga. Na polecenie anioła Jehowy Filip oznajmił mu „dobrą nowinę o Jezusie”. Jak Etiopczyk na to zareagował? Zrozumiał, że Jehowa oczekuje od niego, żeby uznał rolę Jezusa Chrystusa. Postanowił działać zgodnie ze zdobytą wiedzą i bezzwłocznie dał się ochrzcić.

10 Pomyślmy też o Saulu, który prześladował chrześcijan. Urodził się w narodzie żydowskim, który był oddany Bogu. Jednak naród ten utracił szczególne relacje z Jehową. Saul gorliwie przestrzegał tradycji judaizmu, ale uświadomił sobie, że jego gorliwość była źle ukierunkowana. Któregoś dnia ukazał mu się wskrzeszony i wyniesiony do chwały Jezus Chrystus. Jak Saul na to zareagował? Przyjął pomoc od chrześcijanina o imieniu Ananiasz i „dał się ochrzcić” (Dzieje 9:17, 18; Gal. 1:14). Później stał się znany jako apostoł Paweł. Ale podkreślmy fakt, że kiedy zrozumiał rolę Jezusa w zamierzeniu Bożym, zaczął działać — bezzwłocznie dał się ochrzcić (odczytaj Dzieje 22:12-16).

11. (a) Co skłania osoby studiujące Biblię do przyjęcia chrztu? (b) Co czujemy, gdy widzimy chrzest nowych uczniów?

11 Podobnie reagują ludzie, którzy obecnie poznają Biblię — bez względu na to, w jakim są wieku. Ci, którzy cenią prawdę biblijną i okazują wiarę, chętnie oddają swoje życie Bogu i przyjmują chrzest. Przemówienie skierowane do takich osób jest szczególnym punktem każdego zgromadzenia i kongresu. Świadkowie Jehowy cieszą się, kiedy zainteresowani przyjmują prawdę, robią postępy i zgłaszają się do chrztu. Rodzice są przeszczęśliwi, gdy wśród kandydatów do chrztu widzą swoje dzieci! W roku służbowym 2017 ponad 284 000 „odpowiednio usposobionych” osób potwierdziło chrztem swoje oddanie Jehowie (Dzieje 13:48). Zrozumiały, że chrzest jest wymaganiem stawianym naśladowcom Chrystusa. Ale co musiały zrobić, zanim zostały ochrzczone?

12. Jakie kroki poprzedzają chrzest?

12 Zanim ktoś zostanie ochrzczony, musi rozwinąć wiarę opartą na dokładnym poznaniu Boga, Jego zamierzenia i sposobu, w jaki postanowił wybawić ludzi (1 Tym. 2:3-6). Taka wiara pobudza go do porzucenia uczynków, które nie podobają się Jehowie, i wprowadzania w życie Jego prawych zasad (Dzieje 3:19). Jest to zrozumiałe, bo przecież nie można oddać swojego życia Bogu, jeśli robi się coś, co się Jemu nie podoba (1 Kor. 6:9, 10). Ale dostosowanie się do wzniosłych norm moralnych to nie wszystko. Ktoś, kto zabiega o prawość, będzie chodzić na zebrania i gorliwie uczestniczyć w działalności kaznodziejskiej. Właśnie tę pracę zgodnie z zapowiedzią Jezusa mieli wykonywać jego prawdziwi naśladowcy (Dzieje 1:8). Kandydat do chrztu musi spełniać wszystkie te wymagania. Dopiero wtedy może w osobistej modlitwie oddać swoje życie Jehowie i zostać ochrzczony w obecności świadków.

CEL DLA STUDIUJĄCYCH BIBLIĘ

Czy pamiętasz, jak ważny jest chrzest, i czy w trakcie studium podkreślasz jego znaczenie? (Zobacz akapit 13)

13. Dlaczego głosiciel prowadzący studium powinien pamiętać, że naśladowcy Jezusa muszą zostać ochrzczeni?

13 Kiedy pomagamy naszym dzieciom i innym osobom robić postępy duchowe, nie możemy zapominać, że ci, którzy chcą być naśladowcami Jezusa, muszą zostać ochrzczeni. Gdy o tym pamiętamy, nie będziemy się obawiać w odpowiednich momentach rozmawiać z nimi na temat znaczenia oddania się Bogu i chrztu. Przecież chcemy, żeby zrobili ten krok!

14. Dlaczego nie wywieramy na nikogo presji, żeby przyjął chrzest?

14 Oczywiście nikt — rodzice, głosiciel prowadzący studium ani inni członkowie zboru — nie powinien wywierać presji na zainteresowanego, żeby przyjął chrzest. Jehowa nie zmusza nikogo do służenia Mu (1 Jana 4:8). Ucząc innych, powinniśmy raczej podkreślać, jak ważne jest nawiązanie osobistej więzi z Bogiem. Kiedy ktoś pokocha prawdę i będzie chciał zostać naśladowcą Jezusa, sam zgłosi się do chrztu (2 Kor. 5:14, 15).

15, 16. (a) Czy Biblia określa wiek, w jakim należy przyjąć chrzest? Wyjaśnij. (b) Dlaczego zainteresowany musi zostać ochrzczony jako Świadek Jehowy, nawet jeśli był ochrzczony w innej religii?

15 Nie ma określonego wieku, w jakim należałoby przyjąć chrzest. Każdy dojrzewa we własnym tempie. Wielu przyjmuje chrzest w młodości i potem wiernie służy Jehowie. Inni poznali prawdę w podeszłym wieku i wtedy zdecydowali się na ten krok — niektórzy mieli nawet więcej niż 100 lat!

16 Pewna starsza kobieta studiująca Biblię zapytała głosicielkę, czy rzeczywiście musi znowu dać się ochrzcić, skoro wcześniej zrobiła to już w innych religiach. Razem przeanalizowały odpowiednie fragmenty z Biblii. Zainteresowana zrozumiała, że takie jest biblijne wymaganie, i wkrótce potem zgłosiła się do chrztu. Chociaż miała blisko 80 lat, nie uznała, że nie musi tego robić. Z punktu widzenia Jehowy chrzest jest ważny, gdy wynika z dokładnego poznania Jego woli. Dlatego nowi uczniowie muszą przyjąć chrzest, nawet jeśli wcześniej zrobili to w innej religii (odczytaj Dzieje 19:3-5).

17. O czym warto rozmyślać w dniu chrztu?

17 Dzień chrztu to czas wielkiej radości. Ale powinien też skłaniać do głębszej refleksji. Życie zgodne ze swoim oddaniem wymaga ciężkiej pracy. Właśnie dlatego Jezus porównał bycie jego uczniem do noszenia jarzma. Ci, którzy idą w jego ślady, nie mogą już żyć „dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony” (2 Kor. 5:15; Mat. 16:24).

18. Co omówimy w następnym artykule?

18 Właśnie to miała na myśli mama Ani, kiedy zadawała sobie pytania wspomniane na początku artykułu. Jeśli jesteś rodzicem, może i ty się zastanawiasz: „Czy moje dziecko rzeczywiście jest gotowe do chrztu? Czy ma dokładną wiedzę, żeby móc z pełną świadomością oddać się Bogu? Co z takimi celami, jak zdobycie wykształcenia i znalezienie dobrej pracy? A co, jeśli zostanie ochrzczone, a potem popełni poważny grzech?”. Sprawy te omówimy w następnym artykule. Pomoże to rodzicom wyrobić sobie zrównoważone spojrzenie na chrzest.