STRAŻNICA — WYDANIE DO STUDIUM Maj 2020

To wydanie zawiera artykuły do studium w okresie od 6 lipca do 2 sierpnia 2020 roku.

„Król północy” w czasie końca

Artykuł do studium nr 19: 6-12 lipca 2020 roku. Istnieją dowody, że proroctwo Daniela o „królu północy” i „królu południa” cały czas się spełnia. Jakie to dowody? I dlaczego powinniśmy dobrze rozumieć to proroctwo?

Konflikt dwóch królów w czasie końca

Proroctwo o „królu północy” i „królu południa” zazębia się z innymi proroctwami. Jak dowodzą one, że koniec tego systemu rzeczy jest już bliski?

Kto obecnie jest „królem północy”?

Artykuł do studium nr 20: 13-19 lipca 2020 roku. Kto obecnie jest „królem północy”? I jak „dojdzie do swojego kresu”? Znalezienie odpowiedzi na te pytania wzmocni naszą wiarę i pomoże nam przygotować się na to, co czeka nas w niedalekiej przyszłości.

Czy jesteś wdzięczny za dary od Boga?

Artykuł do studium nr 21: 20-26 lipca 2020 roku. Artykuł ten pogłębi naszą wdzięczność wobec Jehowy za niektóre z Jego darów. Pomoże nam też prowadzić rozmowy z tymi, którzy wątpią w istnienie Boga.

Okazuj wdzięczność za niewidoczne dary

Artykuł do studium nr 22: od 27 lipca do 2 sierpnia 2020 roku. W poprzednim artykule omówiliśmy kilka darów od Boga, które są dla nas widoczne. W tym skoncentrujemy się na darach, których nie możemy zobaczyć. Pogłębimy wdzięczność wobec Jehowy Boga, który nam je dał, i zastanowimy się, jak ją okazywać.