Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 6

Zachowuj nieskazitelność!

Zachowuj nieskazitelność!

„Póki nie umrę, nie wyrzeknę się swojej nieskazitelności!” (HIOBA 27:5).

PIEŚŃ 34 Chcę żyć nieskazitelnie

W SKRÓCIE *

1. Jak troje Świadków Jehowy opisanych w tym akapicie dochowało lojalności wobec Jehowy?

WYOBRAŹ sobie następujące sytuacje, których głównymi bohaterami są Świadkowie Jehowy: 1) W szkole nauczyciel prosi uczniów, żeby wzięli udział w obchodach pewnego święta. Wśród uczniów jest jednak dziewczyna, która wie, że to święto nie podoba się Bogu i z szacunkiem odmawia udziału w jego obchodach. 2) Nieśmiały chłopak głosi od drzwi do drzwi. Uświadamia sobie, że w następnym domu mieszka jego kolega ze szkoły, który wcześniej naśmiewał się ze Świadków Jehowy. Ale mimo wszystko głosiciel puka do tych drzwi. 3) Mężczyzna ciężko pracuje, żeby utrzymać rodzinę. Pewnego dnia szef prosi, żeby zrobił coś niezgodnego z prawem. Chociaż mężczyzna ten może stracić pracę, wyjaśnia szefowi, że musi być uczciwy i przestrzegać prawa, ponieważ Bóg wymaga tego od swoich sług (Rzym. 13:1-4; Hebr. 13:18).

2. Jakimi pytaniami się zajmiemy i dlaczego?

2 Jakie cechy dostrzegasz u tych osób? Można by wymienić kilka, na przykład odwagę czy uczciwość. Ale jedna z nich jest szczególnie ważna — nieskazitelność. Cała trójka pozostała lojalna wobec Jehowy. Wszyscy byli zdecydowani trzymać się Jego praw. To właśnie dzięki nieskazitelności zachowali się tak, a nie inaczej. Jehowa z całą pewnością byłby dumny z każdej z tych osób. My również chcemy dawać naszemu Ojcu powody do dumy. Zajmijmy się więc pytaniami: Czym jest nieskazitelność? Dlaczego jej potrzebujemy? Jak w tych trudnych czasach możemy umacniać nasze postanowienie trwania w nieskazitelności?

 CZYM JEST NIESKAZITELNOŚĆ?

3. (a) Jak słudzy Boga dowodzą nieskazitelności? (b) Jakie przykłady pomagają nam zrozumieć znaczenie nieskazitelności?

3 Słowo „nieskazitelność” użyte w odniesieniu do sług Jehowy oznacza kochanie Go całym sercem i bycie Mu niezłomnie oddanym, co skłania do liczenia się z Nim przy podejmowaniu każdej decyzji. Zwróćmy uwagę, jak słowo to bywa używane w Biblii. Jedno z podstawowych znaczeń hebrajskiego wyrazu tłumaczonego nieraz na „nieskazitelny” to „zupełny”, „zdrowy”, „cały”. Na przykład Izraelici składali Jehowie w ofierze zwierzęta, które według Prawa musiały być zdrowe * (Kapł. 22:21, 22). Nie wolno było ofiarować zwierzęcia, które było chore albo kalekie, na przykład brakowało mu nogi, ucha czy oka. Jehowa przykładał wagę do tego, żeby zwierzę było zdrowe i całe, czyli zupełne (Malach. 1:6-9). Łatwo zrozumieć, dlaczego tak było. Kiedy kupujemy jakąś rzecz, na przykład owoc, książkę czy narzędzie, nie chcemy, żeby były w niej dziury albo żeby brakowało jakiejś części. Szukamy czegoś zdrowego i całego. Jehowa podobnie patrzy na naszą miłość i lojalność wobec Niego. Oczekuje czegoś zupełnego, zdrowego i całego.

4. (a) Dlaczego chociaż jesteśmy niedoskonali, możemy być nieskazitelni? (b) Czego zgodnie z Psalmem 103:12-14 oczekuje od nas Jehowa?

4 Czy to oznacza, że tylko ktoś doskonały może być nieskazitelny? Możliwe, że dostrzegamy u siebie wiele braków czy też skaz. Zwróćmy jednak uwagę na dwa powody, dla których nie należy myśleć, że nieskazitelność wymaga doskonałości. Po pierwsze, Jehowa nie koncentruje się na naszych wadach. W Jego Słowie czytamy: „Jah, gdybyś zważał na przewinienia, to kto, Jehowo, by się ostał?” (Ps. 130:3). Bóg wie, że jesteśmy niedoskonali i grzeszni, i chętnie nam wybacza (Ps. 86:5). Po drugie, Jehowa zna nasze ograniczenia i nie oczekuje od nas więcej, niż jesteśmy w stanie zrobić (odczytaj Psalm 103:12-14). W jakim więc sensie możemy być w Jego oczach zupełni i zdrowi?

5. Dlaczego kluczem do zachowywania nieskazitelności jest miłość?

5 Kluczem do zachowania nieskazitelności jest miłość. Nasza miłość do Jehowy, nasze oddanie i lojalność względem Niego muszą pozostawać zupełne, całkowite. Jeśli tak jest nawet wtedy, kiedy przechodzimy próby, to znaczy, że jesteśmy nieskazitelni (1 Kron. 28:9; Mat. 22:37). Pomyślmy o trojgu Świadkach wspomnianych na początku artykułu. Czym się kierowali? Czy dziewczyna nie lubi, kiedy w szkole dzieje się coś fajnego? Czy chłopak chciałby, żeby kolega go wyśmiał? Czy głowa rodziny chce stracić pracę? Oczywiście, że nie. Ale osoby te wiedzą, że Jehowa ustanowił pewne mierniki prawości i koncentrują się na robieniu tego, co cieszy się Jego uznaniem. Kochają Jehowę i dlatego liczą się z Nim przy podejmowaniu każdej decyzji. W ten sposób dowodzą swojej nieskazitelności.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY NIESKAZITELNOŚCI

6. (a) Dlaczego potrzebujemy nieskazitelności? (b) Jak Adam i Ewa pokazali, że nie są nieskazitelni?

6 Dlaczego wszyscy potrzebujemy nieskazitelności? Ponieważ Szatan rzucił Jehowie wyzwanie. Rzucił je również każdemu z nas. Ten zbuntowany anioł stał się Szatanem, czyli „przeciwnikiem”, już w ogrodzie Eden. Oczernił imię Jehowy, sugerując, że  jest On złym, samolubnym i nieuczciwym Władcą. Niestety, do buntu Szatana przyłączyli się Adam i Ewa (Rodz. 3:1-6). Życie w ogrodzie Eden dawało im niezliczone możliwości pogłębiania miłości do Jehowy. Jednak kiedy Szatan rzucił Bogu wyzwanie, okazało się, że ich miłość do Jehowy nie jest zupełna. Później została podniesiona inna kwestia wymagająca rozstrzygnięcia: Czy ktokolwiek z ludzi pozostanie lojalny wobec Jehowy z miłości do Niego? Innymi słowy, czy ludzie są w stanie być nieskazitelni? Kwestia ta została podniesiona w czasach Hioba.

7. Jak zgodnie z Księgą Hioba 1:8-11 na nieskazitelność Hioba patrzył Jehowa, a jak Szatan?

7 Hiob żył w czasie, kiedy Izraelici przebywali w Egipcie. Jego nieskazitelność była czymś zupełnie wyjątkowym. Tak jak my był niedoskonały i popełniał błędy. Jednak ponieważ był nieskazitelny, Jehowa go kochał. Wydaje się prawdopodobne, że Szatan już wcześniej podnosił kwestię lojalności ludzi i próbował w ten sposób obrazić Boga. Dlatego Jehowa zwrócił jego uwagę na Hioba. Postępowanie tego człowieka dowodziło, że Szatan jest kłamcą! Ale Szatan zażądał, żeby Hioba poddano próbie. Jehowa ufał swojemu przyjacielowi Hiobowi i dlatego się na to zgodził (odczytaj Hioba 1:8-11).

8. Jaki atak Szatan przypuścił na Hioba?

8 Szatan jest okrutnym mordercą. Spowodował śmierć sług Hioba i jego ukochanych dzieci. Pozbawił Hioba całego mienia i zepsuł mu reputację. Potem sprawił, że zachorował i od stóp do głów pokryły go bolesne wrzody. Pogrążona w smutku żona  Hioba załamała się i zachęcała męża, żeby się poddał, przeklął Boga i umarł. Także sam Hiob pragnął umrzeć, ale mimo wszystko pozostał nieskazitelnie lojalny. Wtedy Szatan spróbował innej metody. Posłużył się trzema znajomymi Hioba. Przyszli do niego w odwiedziny i spędzili z nim szereg dni. Ale zamiast go pocieszać, bezdusznie prawili mu kazania i go krytykowali. Twierdzili, że sprawcą jego cierpień jest Bóg, dla którego nieskazitelność Hioba nie ma żadnej wartości. Posunęli się nawet do insynuowania, że Hiob był niegodziwy i zasłużył sobie na wszystkie te straszne rzeczy, które go spotkały! (Hioba 1:13-22; 2:7-11; 15:4, 5; 22:3-6; 25:4-6).

9. Czego mimo ciężkich prób nie zrobił Hiob?

9 Jak Hiob się zachował w obliczu tych wszystkich przeciwności? Nie był doskonały. Rozgniewał się na fałszywych pocieszycieli i ich potępił. Wypowiedział słowa, które później nazwał „mową nieokiełznaną”. Bronił swojej prawości bardziej niż prawości Boga (Hioba 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5). Jednak nawet w najgorszych chwilach nie zwrócił się przeciwko Jehowie. Nie uwierzył też w kłamstwa fałszywych przyjaciół. Powiedział: „Jest nie do pomyślenia, żebym uznał was za prawych! Póki nie umrę, nie wyrzeknę się swojej nieskazitelności!” (Hioba 27:5). Te słowa są dla nas bardzo ważne. Hiob wytrwał i my również możemy.

10. Jaki związek z nami mają zarzuty, które Szatan skierował przeciw Hiobowi?

10 Jaki związek z nami mają zarzuty, które Szatan skierował przeciwko Hiobowi? Szatan twierdzi, że tak naprawdę nie kochamy Jehowy oraz że jeśli miałoby od tego zależeć nasze życie, nie pozostaniemy wobec Niego lojalni i przestaniemy Mu służyć (Hioba 2:4, 5; Obj. 12:10). Jakie wywołuje to w tobie uczucia? Czy te zarzuty nie są krzywdzące? Pomyśl jednak: Jehowa nam ufa i daje nam wspaniałą możliwość. Pozwala Szatanowi wystawić naszą nieskazitelność na próbę. Jest pewien, że możemy pozostać lojalni i w ten sposób pomóc udowodnić, że Szatan jest kłamcą. Jehowa obiecuje nas w tym wesprzeć (Hebr. 13:6). Władca całego wszechświata darzy nas zaufaniem — to naprawdę niezwykły zaszczyt! Czy dostrzegamy, dlaczego nieskazitelność jest tak ważna? Dzięki niej możemy udowodnić, że Szatan kłamie, stanąć w obronie dobrego imienia naszego Ojca i pokazać, że popieramy Jego sposób sprawowania władzy. Jak możemy rozwijać tę ważną cechę?

JAK ZACHOWAĆ NIESKAZITELNOŚĆ W NASZYCH CZASACH

11. Czego możemy się nauczyć od Hioba?

11 W tych trudnych „dniach ostatnich” Szatan wzmaga swoje ataki na sług Bożych (2 Tym. 3:1). Jak w tych mrocznych czasach możemy się przygotować, żeby dochować lojalności, kiedy nadejdą próby? Również pod tym względem Hiob jest dla nas dobrym przykładem. Zanim jeszcze próby się rozpoczęły, wielokrotnie dowiódł swojej nieskazitelności. Zastanówmy się, czego możemy się od niego nauczyć.

Co pomoże nam zachować nieskazitelność? (Zobacz akapit 12) *

12. (a) W jaki sposób według Księgi Hioba 26:7, 8 i 14 Hiob rozwinął podziw oraz szacunek dla Jehowy? (b) Jak my możemy rozwijać podziw dla Boga?

12 Hiob pogłębiał miłość do Boga, rozwijając podziw dla Niego. Hiob poświęcał czas na podziwianie wspaniałych dzieł stwórczych Jehowy (odczytaj Hioba 26:7, 8, 14). Ziemia, niebo, chmury, pioruny — to wszystko napawało go podziwem. Zdawał sobie jednak sprawę, że wie bardzo niewiele o niezliczonych rzeczach stworzonych przez Jehowę. Zachwycał się też  wypowiedziami Jehowy. Stwierdził: „Zachowałem (...) Jego wypowiedzi” (Hioba 23:12). Podziwiał Jehowę i darzył Go ogromnym szacunkiem. Kochał swojego Ojca i chciał Mu się podobać. Dzięki temu jego postanowienie pozostawania nieskazitelnym się umacniało. Powinniśmy robić to samo, co Hiob. Wiemy o dziełach stwórczych o wiele więcej niż ludzie w jego czasach. Oprócz tego mamy do dyspozycji całą Biblię, z której możemy się dowiedzieć, jaki naprawdę jest Jehowa. Wszystko, czego się uczymy, pomaga nam rozwijać podziw dla Niego. Ten podziw i głęboki szacunek pobudzi nas do darzenia Jehowy jeszcze głębszą miłością i rozwinięcia pragnienia dochowania wobec Niego lojalności (Hioba 28:28).

Przygotowujemy się, żeby zachować nieskazitelność w obliczu prób, kiedy odrzucamy pornografię (zobacz akapit 13) *

13, 14. (a) Jak zgodnie z Księgą Hioba 31:1 Hiob pokazał, że jest posłuszny? (b) Jak możemy naśladować przykład Hioba?

13 Hiob był we wszystkim posłuszny Bogu i to pomogło mu później pozostać nieskazitelnym. Hiob wiedział, że jeśli chce być nieskazitelny, musi słuchać Jehowy. Każdy akt posłuszeństwa umacnia nas w postanowieniu zachowywania nieskazitelności. Hiob bardzo starał się być posłuszny Bogu na co dzień. Na przykład był ostrożny w kontaktach z płcią przeciwną (odczytaj Hioba 31:1). Miał żonę i rozumiał, że nie powinien interesować się innymi kobietami. Obecny świat bombarduje nas pokusami o charakterze seksualnym. Czy tak jak Hiob jesteśmy zdecydowani nie interesować się w niestosowny sposób kimś, kto nie jest naszym mężem lub żoną? Czy jesteśmy zdecydowani odrzucać wszelkie formy pornografii? (Mat. 5:28). Jeśli na co dzień staramy się nad sobą panować, pomoże nam to zachować nieskazitelność.

Przygotowujemy się, żeby zachować nieskazitelność w obliczu prób, kiedy mamy zrównoważone podejście do dóbr materialnych (zobacz akapit 14) *

14 O posłuszeństwie Hioba wobec Jehowy świadczy też jego stosunek do posiadanych rzeczy. Hiob rozumiał, że gdyby polegał na tym, co miał, byłby to poważny grzech zasługujący na karę (Hioba 31:24, 25, 28). Obecnie żyjemy w społeczeństwie  konsumpcyjnym. Jeśli zgodnie z tym, do czego zachęca nas Biblia, zachowujemy zrównoważony stosunek do pieniędzy i posiadanych rzeczy, umacniamy swoje postanowienie dochowania lojalności wobec Boga (Prz. 30:8, 9; Mat. 6:19-21).

Przygotowujemy się, żeby zachować nieskazitelność w obliczu prób, kiedy pielęgnujemy nadzieję (zobacz akapit 15) *

15. (a) Jaka perspektywa pomogła Hiobowi pozostać nieskazitelnym? (b) Jak może nam pomóc nietracenie z oczu nadziei danej nam przez Jehowę?

15 Hiob pozostał nieskazitelny, bo koncentrował się na nadziei, że Jehowa go nagrodzi. Wierzył, że jego nieskazitelność ma dla Boga znaczenie (Hioba 31:6). Chociaż przechodził ciężkie próby, był pewien, że ostatecznie Jehowa go nagrodzi. Ta pewność pomogła mu nie wyrzec się nieskazitelności. Jehowa był tak zadowolony z postawy Hioba, że szczodrze go nagrodził jeszcze jako niedoskonałego człowieka! (Hioba 42:12-17; Jak. 5:11). Znacznie wspanialsza nagroda czeka Hioba w przyszłości. Czy ty też jesteś głęboko przekonany, że Jehowa nagrodzi twoją nieskazitelność? Nasz Bóg się nie zmienił (Malach. 3:6). Jeśli pamiętamy, że On ceni naszą lojalność, nasze serca może przepełniać nadzieja na wspaniałą przyszłość (1 Tes. 5:8, 9).

16. Na co powinniśmy być zdecydowani?

16 Bądźmy więc zdecydowani dochować lojalności wobec Jehowy. Chociaż czasem możemy poczuć się osamotnieni, bo wszyscy dookoła postępują inaczej, to tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami. Należymy do milionów osób z całego świata, które pozostają lojalne wobec Boga. Trzeba do nich doliczyć także wiernych ludzi z przeszłości, którzy byli niezłomni nawet w obliczu śmierci (Hebr. 11:36-38; 12:1). Postanówmy więc sobie, że będziemy żyć zgodnie ze słowami Hioba: „Nie wyrzeknę się swojej nieskazitelności!”. Niech nasza nieskazitelność już zawsze przynosi chwałę Jehowie!

PIEŚŃ 124 Chcę być lojalny

^ ak. 5 Czym jest nieskazitelność? Dlaczego Jehowa ceni tę cechę u swoich sług? Dlaczego każdy z nas jej potrzebuje? Ten artykuł pomoże nam znaleźć biblijne odpowiedzi na te pytania. Dowiemy się też, co możemy zrobić, żeby zachowywać nieskazitelność w życiu codziennym. Wiąże się to z wieloma błogosławieństwami.

^ ak. 3 Hebrajskie słowo oddane w odniesieniu do zwierzęcia jako „zdrowe” jest spokrewnione z używanym w odniesieniu do ludzi słowem „nieskazitelność”.

^ ak. 50 OPIS ILUSTRACJI: Hiob jako młody ojciec uczy niektóre ze swoich dzieci o cudownych dziełach stwórczych.

^ ak. 52 OPIS ILUSTRACJI: Brat odchodzi od kolegów z pracy, którzy oglądają pornografię.

^ ak. 54 OPIS ILUSTRACJI: Brat odrzuca pokusę kupienia dużego, drogiego telewizora, którego nie potrzebuje i na który go nie stać.

^ ak. 56 OPIS ILUSTRACJI: Brat znajduje czas, żeby z modlitwą rozmyślać o nadziei na przyszły raj.